default

 

ПРАВИЛА ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ - ЗАМОВНИКІВ ПОРТАЛУ B2B CONSULT

 

Ці Правила є Угодою з Користувачем порталу B2B CONSULT - Всеукраїнський онлайн сервіс консультацій по законодавству (далі Портал В2В).

Портал В2В представляє ТОВ «БІТУБІ КОНСАЛТ» (LLC «B2B CONSULT»), якому належать сторінки Порталу, інформація на цих сторінках, а також послуги з розміщення інформації та реєстрації, які надаються на цих сторінках і за допомогою цього сервісу.

Ця Угода є публічною офертою для будь-якого Користувача портал В2В, згідно з умовами цієї Угоди, в якій Адміністрація діє від імені і за дорученням Користувача як посередник між Користувачем і Консультантом.

У цій Угоді застосовуються такі терміни та визначення:

Користувач - відвідувач, який отримав (створив) обліковий запис (особистий кабінет) в ході реєстрації на Порталі В2В, який хоче скористатися послугами Порталу В2В по наданню доступу до консультацій.

Консультант - фахівець у відповідній галузі права (аудитор, адвокат, юрист, податковий консультант, сертифікований бухгалтер, експерт, інший фахівець), який з метою надання консультацій Користувачам належним чином пройшов реєстрацію і верифікацію на Порталі В2В.

Адміністрація - керівництво ТОВ «БІТУБІ КОНСАЛТ», яке володіє, розпоряджається і управляє порталом В2В, і діє в цій Угоді від імені і за дорученням Користувача як посередник між Користувачем і Консультантом.

 

Предмет Угоди і умови використання.

Портал В2В є онлайн сервісом з розміщення запитів на консультації від імені та за дорученням Користувачів, а також крім цього надає узгоджені послуги по забезпеченню конфіденційності окремих запитів самостійно. Консультант надає Користувачам (замовникам) платні консультації, а Адміністрація зобов’язана надати доступ до консультації відповідному Користувачу (замовнику), отримати від Користувача (замовника) оплату за консультації і перерахувати кошти Консультанту після надання консультації замовнику. Комісію Адміністрації за виконання обов'язків посередника за розміщення запитів і за отримання консультації оплачує безпосередньо Користувач (замовник) з коштів, отриманих Адміністрацією від Користувача (замовника) для подальшого перерахування Консультанту за консультацію. Кошти, що надходять від Користувача в якост предоплати за консультації, до направлення їх на особливий рахунок Консультанта після представлення консультації Користувачу, належать повністю Користувачу і знаходяться на особливому рахунку Користувача в онлайн сервісі (кошти Користувача, не використані на консультації, по його заявці можуть бути повністю повернені йому протягом 365 діб після їх надходження). Невикористані кошти замовника на консультації по яким не надійша заява про повернення протягом 365 діб після їх надходження, списуються як кредиторська заборгованість в дохід Адміністрації. Комісія Адміністрації сплачується Користувачем за кожну консультацію одночасно із сплатою Консультанту коштів за цю консультацію. Якщо Користувач (замовник) має на своєму балансі кошти, але не замовляє консультації, то після закінчення терміну позовної давності три роки, невикористаний залишок коштів списується з балансу в дохід Адміністрації сервісу.

У випадку якщо Користувач представляє юридичну особу (або іншого суб'єкта підприємницької діяльності), в підтвердження надання посередницьких послуг Користувачу Адміністрація надає звіт, підписаний посадовою особою Адміністрації. Такий звіт також може бути наданий Користувачу - фізичній особі на її прохання. Сама консультація надається Користувачу в електроній формі (зберігається у вигляді файлу або роздруковується на папері безпосередньо Користувачем).

Портал В2В створений і використовується відповідно до законодавства України.

Запит Користувача в автоматичному режимі розміщується на Порталі В2В. При цьому Користувач самостійно вирішує, в якому режимі направити запит на консультацію з встановленням власної ціни консультації, яку він готовий сплатити або не встановлювати ціну і вибрати варіант отримання консультації за договірною ціною. Також Користувач визначає, є запит конфіденційним чи ні. Крім того, Користувач може направити запит прямо обраному ним Консультанту.

Користувач має право направляти питання або робити запити щодо необхідної йому інформації за законодавством Консультантам, які зареєстровані на Порталі В2В відповідно до правил користування онлайн-продуктами Порталу В2В.

На Порталі В2В забороняється розміщення Користувачем реклами, комерційних повідомлень, повідомлень, які не стосуються тематики сервісу, а також забороняються будь-які дії, які прямо заборонені законодавством України, у тому числі будь-яка образлива поведінка по відношенню до авторів консультацій і статей та іншим учасникам сервісу, нецензурні прямі або непрямі образи, провокаційні висловлювання, заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, заклики до порушення порядку, встановленого Конституцією України, будь-які інші заклики до насильницьких дій.

Адміністрація надає Користувачу доступ до сервісу в рамках і на умовах цієї Угоди. Обов'язком Адміністрації є забезпечення роботи Порталу В2В в автоматичному режимі і з цілодобовим доступом Користувача до свого кабінету.

Правила та умови користування Порталом В2В (реєстрація, направлення питання, отримання консультації, користування кабінетом, відключення і блокування Користувача, а також найменування послуг, їх обсяг, умови та ціни на послуги), вказуються на відповідних сторінках Порталу В2В. Ці правила і умови є невід'ємною частиною цієї Угоди і можуть змінюватися за самостійним рішенням Адміністрації без узгодження з Користувачем з одночасною зміною цих даних в описах відповідних послуг. Адміністрація залишає за собою право змінювати теми, заголовки і категорії наданих питань, консультацій, статей самостійно.

Користувач погоджується з правом Адміністрації вносити зміни в цю Угоду, включаючи правила і умови, що розміщуються на відповідних сторінках Порталу В2В без будь-якого спеціального повідомлення Користувача. З метою своєчасного отримання інформації про зміни Користувач зобов'язується перед черговим використанням Порталу В2В переглядати умови Угоди, включаючи правила і умови, що розміщуються на відповідних сторінках Порталу В2В. Якщо Користувач продовжує користуватися Порталом В2В, тим самим він погоджується зі змінами. Якщо Користувач вирішить не приймати зміни, він може повідомити Адміністрацію, щоб обліковий запис (кабінет) Користувача були закриті.

Зміни вступають в дію з моменту опублікування на Порталі В2В, якщо інший термін вступу змін в дію не визначений Адміністрацією при їх опублікуванні.

Адміністрація має право здійснювати розсилку повідомлень, використовуючи як технічні засоби, що надаються в рамках цієї Угоди, так і шляхом їх відправки безпосередньо на електронну пошту Користувача. Адміністрація інформує Користувача, що повідомлення можуть не мати прямого відношення до Порталу В2В, але при цьому Користувач має можливість в будь-який момент відмовитися від отримання таких повідомлень за допомогою команд або налаштувань, які Адміністрація надає Користувачу.

Адміністрація прагне підтримувати доступність сервісу на Порталі В2В, але при цьому адміністрація Порталу В2В не гарантує безпомилкове і безперервне функціонування Сайту. Служба сервісу може бути обмежена або тимчасово перервана через технічні або інші проблеми, технічного обслуговування або з метою поліпшень, а також непідконтрольних проблем (форс-мажор).

 

Політика конфіденційності.

Ваші питання і замовлення на Порталі В2В з'являються анонімно: ваші особисті дані, надані під час реєстрації, не можуть розглядатися і не пов'язані з вашим питанням. Однак вашу анонімність не гарантовано, якщо ви також вводите свої особисті дані в своє питання або текст замовлення.

Приймаючи умови цієї Угоди, Користувач надає згоду (дозвіл) на обробку своїх персональних даних, які використовуються виключно для технічної обробки, виставлення рахунків, підтримки зв'язку та інформування про події.

Надаючи Адміністрації свою особисту інформацію, Користувач дає згоду на її обробку, а саме, на її збір, зберігання, адаптацію, оновлення та використання в цілях поширення електронних тематичних розсилок та іншої інформації, пов'язаної з діяльністю Порталу В2В. Надані Користувачем персональні дані використовуються тільки для внутрішніх цілей і не передаються третім особам, крім випадків, передбачених цією Угодою та чинним законодавством. Користувач в будь-який момент може запросити або змінити свою персональну інформацію, що міститься в базах Порталу В2В, зв'язавшись з Адміністрацією.

 

Право інтелектуальної власності.

Все програмне забезпечення, що необхідне для надання послуг та використовується на Порталі В2В, і права на інтелектуальну власність (в тому числі авторські права), а також права на логотип, дизайн веб-сторінок і найменування B2BCONSULT належать ТОВ «БІТУБІ КОНСАЛТ» (якщо не передбачено інше) . Будь-яке комерційне використання об'єктів права інтелектуальної власності без письмового дозволу правовласника заборонено.

Всі виключні майнові і немайнові авторські права на інформацію, що розміщується на Порталі В2В, належать ТОВ «БІТУБІ КОНСАЛТ», а також відповідним авторам, які підготували консультації або розмістили публікації на Порталі В2В, якщо в тексті не вказується інше.

Користувач, розміщуючи на Порталі В2В своє питання (запит на консультацію) і отриману на запит консультацію, які належать йому на законних підставах, надає іншим Користувачам невиняткове право на їх використання шляхом перегляду, відтворення (в тому числі копіювання) виключно з метою особистого некомерційного його використання (крім тих, які зазначені ним як конфіденційні), крім випадків, коли таке використання заподіює або може заподіяти шкоду охоронюваним законом інтересам правовласника.

Всі права на консультації і статті, розміщені на Порталі В2В, охороняються відповідно до законодавства України. Дозволяється републікування інформації розміщеної на Порталі В2В при дотриманні наступних умов:

1) при публікації на паперових носіях обов'язкове посилання і при цьому вказується текст "B2BCONSULT.ua - Всеукраїнський онлайн сервіс консультацій із законодавства" - як джерело інформації;

2) для Інтернет-ресурсів - гіперпосилання на текст консультації або статті, не закритим від індексації пошуковими системами з текстом "B2BCONSULT.ua - Всеукраїнський онлайн сервіс консультацій з законодавства". Гіперпосилання має бути розміщена поруч з найменуванням матеріалу або відразу після нього.

Забороняється використовувати Портал В2В, отримані консультації і статті з метою отримання прибутку, для розміщення реклами. Забороняється використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації або взаємодії з Порталом В2В. Забороняється здійснювати пересилання чи завантаження через Портал В2В файлів, які можуть пошкодити комп'ютерні програми інших Користувачів або сам Портал В2В. Збиток, нанесений Адміністрації в зазначеному випадку, відшкодовується в порядку, встановленому законодавством України.

Всі консультації, отримані за допомогою використання сервісу Портала В2В, а також сам Портал В2В є об'єктом права інтелектуальної власності правовласників, всі права на ці об'єкти захищені.

 

Відповідальність.

Користувач несе відповідальність за всі свої дії по використанню доступу до Порталу В2В і всі можливі ризики, пов'язані з отриманням послуг за цією Угодою.

Користувач несе відповідальність за інформацію і повідомлення, що розміщуються ним на Порталі В2В.

Адміністрація і Консультанти не несуть відповідальності за будь-які витрати і збитки Користувача, а також третіх осіб, які виникли або можуть виникнути внаслідок надання або ненадання Користувачеві за цією Угодою доступу до Порталу В2В і надання послуг.

Адміністрація не несе відповідальності за результат використання або корисність доступу до Порталу В2В, послуг, а також за якість доступу до Порталу В2В через мережу Інтернет.

Адміністрація не несе відповідальності за проблеми та недоліки, що виникають або виявлені в процесі оновлення, підтримки та експлуатації Порталу В2В (включаючи без обмеження проблеми сумісності з іншими програмними продуктами, драйверами та ін., невідповідність результатів використання сервісу очікуванням Користувача, тощо). Ні за яких обставин Адміністрація не несе відповідальності за збитки Користувача в період надання Користувачеві доступу до Порталу В2В і надання послуг, в тому числі понесені в результаті помилок, пропусків, перерв в роботі, видалення файлів, зміни функцій, дефектів, затримок в роботі при передачі даних, і т.п. подій.

Адміністрація і Консультанти не несуть відповідальності за будь-які дії Користувача, що призвели до заподіяння шкоди третім особам.

Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки або незручності, які є результатом доступу або відсутності можливості доступу Користувача на Портал В2В.

Адміністрація не несе відповідальності за точність консультацій наданих Консультантами на Порталі В2В, а також не зобов'язана контролювати відповідність консультацій законодавству України.

Якщо Консультант порушує права третіх осіб через свою консультацію (або інший контент, опублікований на Порталі В2В), він несе відповідальність за будь-які збитки. Якщо Адміністрація змушена змінити або видалити консультацію або інший контент, введений Консультантом в зв'язку з порушенням авторських прав або з інших причин, Адміністрація має право стягувати з Консультанта понесені додаткові витрати (втрати), що виникають при цьому.

 

Гіперпосилання на інші веб-сайти.

Портал В2В містить посилання на інші веб-сайти, які не підтримуються Адміністрацією. При цьому Адміністрація не несе відповідальності за зміст цих веб-сайтів, як і не несе відповідальності за будь-які втрати, збитки чи шкоду, які виникають у зв'язку з утриманням цих веб-сайтів. Будь-які посилання на інші веб-сайти здійснюються для зручності Користувачів Порталу В2В, і не мають на увазі схвалення Адміністрацією даних веб-сайтів або асоціації з їх діяльністю. Адміністрація не несе ніяких обов'язків і відповідальності за використання інших веб-сайтів, які Користувач відвідує і використовує на свій страх і ризик. Будь-яка третя сторона, яка хотіла б встановити гіперпосилання на Порталі В2В, повинна попередньо повідомити Адміністрацію про свій намір. Однак Адміністрація не несе ніяких зобов'язань по встановленню взаємних гіперпосилань на веб-сайт третьої сторони.

 

Форс мажор.

Адміністрація звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цією Угодою, якщо таке невиконання з'явиться наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), тобто надзвичайних і невідворотніх сторонами за даних умов обставин, в тому числі:

стихійного лиха, пожеж, катастроф та інших подій природного або техногенного характеру, масових заворушень, заборонних дій влади, зміни в законодавстві, перебоїв в електроживленні, глобальних перебоїв в роботі українських і міжнародних сегментів мережі Інтернет, збоїв систем маршрутизації, збоїв в розподіленій системі доменних імен , збоїв, викликаних хакерськими і DDoS-атаками, а також іншими протиправними діями третіх осіб.

Адміністрація зобов'язана, якщо це технічно можливо, по електронній пошті або шляхом публікації на головній сторінці Порталу В2В повідомити Користувача про наявність форс - мажорних обставин протягом 10 (десяти) днів з моменту їх настання.

Якщо настання відповідних форс-мажорних обставин безпосередньо вплинуло на виконання Адміністрацією зобов'язань в строк, встановлений в цій Угоді, цей строк відповідно продовжується на час дії відповідних обставин.

Якщо неможливість виконання зобов'язань за цією Угодою буде тривати понад 6 (шести) місяців, ця Угода вважається розірваною.

 

Порядок вирішення спорів.

У випадках виникнення розбіжностей і суперечок через невиконання або неналежного виконання Правил або у зв'язку з ними, сторони будуть прагнути до їх врегулювання шляхом переговорів і досягнення мирової угоди. При недосягненні мирової угоди шляхом переговорів, спори підлягають розгляду та вирішенню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

 

Вступ Угоди в силу.

Угода набуває чинності з моменту прийняття Користувачем її умов.

Користувач приймає умови Угоди шляхом проставляння відповідної відмітки поруч з текстом «Я приймаю умови Угоди» при реєстрації на Порталі В2В. Ця дія Користувача підтверджує, що він ознайомлений з усіма умовами Угоди і в повній мірі усвідомлює їх значення, а також можливі наслідки порушення цих умов. Це є повним і беззастережним прийняттям умов Угоди, і Користувач вважається особою, яка вступила з Адміністратором Порталу В2В в договірні відносини шляхом укладення Угоди в письмовій формі.

Якщо Користувач не згоден з умовами Угоди, використання ресурсів Порталу В2В здійснюється в межах, які не передбачають реєстрації Користувача згідно умов цієї Угоди.

У разі порушення Користувачем умов цієї Угоди, в тому числі, якщо таке порушення призвело до заподіяння шкоди Адміністрації або іншим особам, або при наявності загрози заподіяння такої шкоди внаслідок дій Користувача, Адміністрація має право в односторонньому порядку припинити дію цієї Угоди, укладеної з цим Користувачем. Збиток, заподіяний Користувачем Адміністрації, відшкодовується в порядку, встановленому законодавством України.

Адміністрація має право, в будь-який момент, в односторонньому порядку, змінити порядок надання доступу та надання послуг в рамках використання Порталу В2В або припинити подальше обслуговування Порталу В2В повністю, або в частині, що може спричинити за собою зміну, або припинення дії цієї Угоди без попередньої згоди Користувача.

Дана Угода вважається укладеною на невизначений термін. Договірні відносини можуть бути припинені обома сторонами без пояснення причин з періодом повідомлення 30 днів до кінця місяця.

 

Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram