Оподатування ПДВ операцій, що здійснюються за договором управління майном

Як оподатковуються ПДВ операції, що здійснюються за договором управління майном, у т.ч. якщо установником управління є нерезидент?

07.02.2018 11:34 1822

Консультація виконавця

B2B Consult
Експерт
У сервісі: 4 роки
0 відгуків (0 +) (0 -)
Консультацій: 511

Актуально на 7.02.2018Згідно із п. 1 ст. 1029 Цивільного кодексу України від 16.01.2013 № 435-ІУ зі змінами та доповненнями (далі - ЦКУ) за договором управління майном одна сторона (установник управління) передає другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління, а друга сторона зобов’язується за плату здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або вказаної ним особи (вигодонабувача).
Відповідно до п. 1 ст. 1032 та п. 5 ст. 1033 ЦКУ установником управління є власник майна. Управитель, якщо це визначено договором про управління майном, є довірчим власником цього майна, яким він володіє, користується і розпоряджається відповідно до закону та договору управління майном. Договір про управління майном не тягне за собою переходу права власності до управителя на майно, передане в управління.
Згідно з п.п. 14.1.191 та п.п. 14.1.202 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ) операції з надання товарів у межах договорів довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачі прав власності на такі товари та не пов’язані з купівлею чи продажем таких товарів, не вважаються постачанням товарів.
Пунктом 180.1 ст. 180 ПКУ визначено, що для цілей оподаткування платником податку є особа - управитель майна, яка веде окремий податковий облік з ПДВ щодо господарських операцій, пов’язаних з використанням майна, що отримане в управління за договорами управління майном.
Пунктом 185.1 ст. 185 ПКУ визначено, що об’єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.
Так, місцем постачання послуг, пов’язаних з рухомим майном, є місце фактичного постачання таких послуг, а послуг, пов’язаних з нерухомим майном, у тому числі що будується, - фактичне місцезнаходження нерухомого майна (п.п. 186.2.1 та п.п. 186.2.2 п. 186.2 ст. 186 ПКУ).
Враховуючи викладене, операції з передачі майна (у т.ч. нерезидентом) управителю та повернення такого майна управителем, в межах договору управління майном, ПДВ не оподатковуються.
Якщо місцем постачання послуги з управління майном, яка згідно з таким договором надається управителем установнику управління (у т.ч. нерезиденту), згідно зі ст.186 ПКУ визначена митна територія України, то операція з постачання такої послуги оподатковується ПДВ.Анологічну відповідь розміщено на сайті ДФС (розділ ЗІР 101.04)

Якщо подобається, тисни кнопку
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram