Звільнення з ввнз

Що повинно бути у рапорті на звільнення з ввнз та до кого з ним звернутись?


16.06.2019 12:51 6547

Консультація виконавця

Микола Лях
Юрист
У сервісі: 5 років
125 відгуків (122 +) (3 -)
Консультацій: 287

Доброго дня! Шановний замовнику, дякую за копію рапорта, що Ви надали.


  Але… Там завелика кількість погоджень, клопотань по інстанціям.


  У відповідності до вказаної інструкції ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0089-98 ) Рапорт на звільнення подається безпосередньо, тому хто вирішує такі питання згідно закону (інструкції).  А це Начальник ВВНЗ, правда, якщо начальник ВВНЗ потребує клопотань від своїх підлеглих, намагаючись прикрити свій з?д, все одно він не уникає нарікань від вищого командування, за зменшення бажаючих навчатись військовій справі, та бумажняної тяганини.


   Я наведу  деякі пункти Інструкції з несуттєвими скороченнями ( Інструкція про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів  (слухачів)  вищих  військових навчальних закладів Міністерства оборони України, затверджена  Наказом Міністра оборони України від 24.12.97 N 490, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  10 лютого 1998 р. за N 89/2529    


              3. Відрахування курсантів (слухачів)      3.1. Відрахування   курсантів   та   слухачів,  що  не  мають офіцерських звань, здійснюється:   


  з першого курсу - начальником ВВНЗ;  


  з другого і наступних курсів, крім випускного  -  начальником вищого військового навчального закладу з дозволу начальника, якому цей ВВНЗ підпорядкований; 


  з випускного курсу - начальником, якому військовий навчальний заклад підпорядкований, за поданням начальника ВВНЗ.  


  Відрахування слухачів, які мають офіцерські  звання,  з  усіх курсів  здійснюється  Міністром  оборони   України   за   поданням начальників, яким ВВНЗ підпорядковані. 


     3.2. Курсант  (слухач)  може  бути  відрахований   з   вищого військового навчального закладу:  


  за академічну неуспішність; 


  за недисциплінованість; 


  за станом здоров'я, на основі  висновку  військово-лікарської комісії; 


  через сімейні обставини  та  інші  важливі  причини,  перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України;   у зв'язку зі скороченням штатів або організаційними заходами, в разі неможливості використання на військовій службі;  


   через небажання продовжувати навчання (для  курсантів  перших курсів); 


   у зв'язку з розірванням контракту; 


   у зв'язку з обвинувальним вироком суду,  що  набрав  законної сили.


 Зверніть увагу фразу пункту 3.2 через небажання продовжувати навчання І далі у скобках  - для курсантів перших курсів  


Читаємо інструкцію № 490 далі. Пункт 3.6.


 3.6. Перелік сімейних обставин та інших поважних  причин  для відрахування   курсантів   (слухачів)   із   вищого    військового навчального закладу визначається Кабінетом Міністрів України.


     Для розгляду питання про відрахування курсанта  (слухача)  за сімейними обставинами, начальник  вищого  військового  навчального закладу надсилає на ім'я відповідного військового  комісара  запит  щодо обстеження сімейного  стану  та  стану  здоров'я  особи,  яка  потребує постійного догляду з боку курсанта  (слухача).  Підставою для розгляду питання про відрахування є акт обстеження, надісланий до ВВНЗ військовим комісаром.


     При звільненні  з  інших  поважних  причин   документи  подає безпосередньо заявник.


 А далі ще цікавіше…


      3.8. Підставою  для  відрахування  курсанта  (слухача)  через небажання  продовжувати  навчання  є  його   рапорт,   поданий   у  встановленому порядку. 


      3.9.  Відрахування курсантів із  вищих  військових  навчальних закладів  у   зв'язку   з   розірванням   контракту   зумовлюється недотриманням умов його виконання однією з сторін.   


      3.10. З метою запобігання необ'єктивності в розгляді  питань, відрахуванню  кожного  курсанта   (слухача)   повинна   передувати особиста бесіда керівників ВВНЗ та факультету. І тільки тоді, коли ця робота не дала позитивних результатів, приймається рішення  про відрахування курсанта (слухача).   


      3.11. При  вирішенні  питання  про   відрахування   курсантів  (слухачів) кожен випадок відрахування (крім відрахування за станом здоров'я,  сімейними обставинами,  звинувачувальним вироком  суду) обов'язково   розглядається  на  вченій  раді  ВВНЗ.  Готують  всі необхідні документи і матеріали для розгляду на  засіданні  вченої ради начальники відповідних факультетів.  


      3.12. При  відрахуванні  курсантів  з  другого  і   наступних курсів,  а  слухачів із усіх курсів,  на адресу начальника,  якому  підпорядкований ВВНЗ,  надсилаються (крім випадків відрахування за  станом  здоров'я  та  у зв'язку з обвинувальним вироком суду) такі  документи і матеріали:     клопотання начальника вищого військового навчального  закладу про відрахування  курсанта  (слухача)  із  ВВНЗ  з  обгрунтуванням причини відрахування;     витяг з протоколу засідання вченої ради ВВНЗ з цього питання;     службова характеристика на курсанта (слухача);     пояснювальні   записки   курсанта   (слухача)   і   матеріали дисциплінарних  (службових)  розслідувань  (при  відрахуванні   за  недисциплінованість);     копія службової картки;     копія учбової картки;     при відрахуванні за недисциплінованість - витяг із  протоколу засідання офіцерських зборів (для слухачів - офіцерів);     особова справа офіцера;  інші документи  і  матеріали,  які  необхідні  для  прийняття рішення.


 Якщо повернутись до пункту 3.8, а саме до його завершеннярапорт, поданий у встановленому порядку


Де цей порядок прописаний, чи оті всі клопотання від прибиральниці,  лейтенанта, і по всім щаблям до начальника ВВНЗ,


Нічим іншим як бюрократичною волокитою цього назвати не можна. На мою думку рапорт про звільнення повинен подаватись на першу особу, що є у навчальному закладі, а це начальник академії у вашому випадку.


Правда він може затребувати ще якийсь підпис, наприклад, завідуючою бібліотекою, на предмет чи всі книжки здав.


І доведеться виконати.    


 На моє переконання звільнення та розірвання контракту це великий геморой для керівництва академії і у їх інтересах,  коротше, та швидше, а головне на законних підставах, провести звільнення, а тому я і рекомендував Вам до подання рапорту, переговорити із заступниками та керівництвом академії. 


 І на додаток я надаю витяги із судового рішення, яке можна знайти за посиланням https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/73554371/   


   …Згідно п. п. 3, 4 Порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 року №964, відшкодування здійснюється у розмірі фактичних витрат, пов'язаних з грошовим, продовольчим, речовим, медичним забезпеченням, перевезенням до місця проведення щорічної основної та канікулярної відпустки та у зворотному напрямку, оплатою комунальних послуг і вартості спожитих енергоносіїв. Розрахунок фактичних витрат здійснюється вищим навчальним закладом згідно з нормами утримання курсантів….


 … На підставі ст.ст. 15, 16, 610, 615, 626 ЦК України, Порядку відшкодування особами витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України, від 01 березня 2007року №313 "Про затвердження Порядку відшкодування особами витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ", ст.ст. 12,13, 81, 259, 264, 268, 273 ЦПК України, керуючись ст.ст. 4, 12, 13, 223, 258, 259, 263, 264, 265, 268, 273, 280, 284, 288, 354 ЦПК України, суд,-


                                                                          ВИРІШИВ:


      Позовні вимоги Міністерства оборони України, Військової академії (м. Одеса) до ОСОБА_1 про відшкодування курсантами витрат, пов'язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах - задовольнити.


     Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП: НОМЕР_1, на користь Військової академії (м. Одеса) (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога,10, код 24983020) в рахунок відшкодування витрат пов'язаних з утриманням у вищому навчальному закладі у розмірі 40556 (сорок тисяч п'ятсот п'ятдесят шість) грн. 99 коп.


    Стягнути з ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП: НОМЕР_1, на користь Військової академії (м. Одеса) (65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога,10, код 24983020) судовій збір в сумі 1600 (одна тисяча шістсот) грн.00 коп..


 


Довідково: ОСОБА-1, курсант 1 курсу, зарахований до академії 26 липня 2016 року


                                                Відрахований з числа курсантів   10 лютого 2017 року             


 І наприкінець, ще раз! Відрахування з випускного курсу здійснюється - начальником, якому військовий навчальний  заклад підпорядкований, за поданням начальника ВВНЗ, тобто хто у Вас начальник ВВНЗ – Начальник академії, кому підпорядкована Ваша академія – Міністерству оборони України.  


З повагою Микола Лях


Зі святом Вас ТРІЙЦІ! Дякую Вам за розуміння! Готовий надалі відповісти на всі Ваші питання, можу електронною поштою, і навіть без сайту В2В.    

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram