Прощення банком боргу, оподаткування

Доброго дня.


В 2013 році я взяв кредит в банку. Більшу частину боргу віддав за рахунок продажу майна, іншу частину банк мені списав (анулював). В угоді про врегулювання боргу, вказано, що сума прощеного боргу оподатковується податком на доходи фізичних осіб згідно до законодавства. Чи дійсно  я маю  сплатити цей податок? Чим це врегульовано?

26.06.2019 15:35 1870

Консультація виконавця

Марина Бекало
Адвокат Одеса
У сервісі: 5 років
721 відгук (720 +) (1 -)
Консультацій: 1896
Топ 3 спеціалізації:
  • Податкове право
  • Зовніншньоекономічна діяльність
  • Військове право

Доброго дня.


Так, прощений борг банком вважається додатковим благом, який оподатковується згідно з податковим законодавством України.


Припинення зобов’язання внаслідок  прощенням боргу кредитором з одного боку звільняє боржника від обов’язку сплатити решту кредитної заборгованості, з іншого боку породжує податкові зобов’язання перед державою.


Відповідно до  п.п. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями, надалі - ПКУ) до доходу з джерелом його походження з України відносять будь-який дохід, отриманий резидентом або нерезидентом, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) економічній зоні.


Відповідно до пп. 14.1.47 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, додаткові блага - кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою та не пов'язаний з виконанням обов'язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV цього Кодексу).


Згідно з абз. «д» пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПКУ,  до загальногомісячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються: основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року. Кредитор зобов’язаний повідомити платника податку - боржника шляхом направлення рекомендованого листа з повідомленням про вручення або шляхом укладення відповідного договору, або надання повідомлення боржнику під підпис особисто про прощення (анулювання) боргу та включити суму прощеного (анульованого) боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було прощено. Боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації. У разі неповідомлення кредитором боржника про прощення (анулювання) боргу у порядку, визначеному цим підпунктом, такий кредитор зобов’язаний виконати всі обов’язки податкового агента щодо доходів, визначених цим підпунктом.


Із аналізу статті вбачається, що кредитор має обов’язок повідомити боржника про анулювання боргу. В такому випадку боржник самостійно сплачує податок з отриманих доходів, відображає їх у річній податковій декларації та у разі неповідомлення кредитором боржника про прощення (анулювання) боргу, такий кредитор зобов’язаний виконати всі обов’язки податкового агента щодо доходів.


Слід звернути увагу, що до загального місячного (річного) оподаткованого доходу включається тільки основна сума боргу, тобто «тіло» кредиту,  і не включає в цю суму боргу (кредиту) проценти, нараховані (але не сплачені) за користування кредитом, прощені (анульовані) кредитором.


При розрахунку сум податкових зобов’язань, фіскальні органи  використовують інформацію, отриману ними від кредитора у формі 1ДФ,  в якій зазначено загальну суму прощенного (анульованого) зобов’язання, що включає в себе як основну суму боргу - «тіло» кредиту, так і суму нарахованих штрафних санкцій, пеню, відсотки за користування кредитом.


Податковий обов'язок щодо самостійної сплати податку на доходи фізичних осіб внаслідок анулювання кредитором суми боргу виникає у платника податків за наявності таких умов:


- у разі отримання доходу у вигляді основної суми боргу, анульованого кредитором за його самостійним рішенням;


- надіслання (вручення) платнику податку кредитором повідомлення про анулювання боргу або укладення з платником відповідного договору;


- включення кредитором суми анульованого боргу до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого на користь платника податку, за підсумками звітного періоду шляхом подання до фіскальних органів форми 1ДФ.


Таким чином, сума прощенного боргу буде вважатися додатковим благом, який оподатковується податком на доходи фізичних осіб-18% та військовим збором 1,5%.


З повагою, 


Адвокат Бекало М.І.

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram