Нужно ли регистрироваться плательщиком НДС 1

ФЛП на 3 группе единого налога 5%


Со следующего квартала переходит на общую систему налогообложения.


Единственный вид деятельности - оказание услуг по разработке програмного обеспечения компании (LLC) зарегистрированной в США  (в инвойсе значится как "Software Development / Розробка програмного забезпечення")


Нужно ли регистрироваться плательшиком НДС, если доход за последние 12 месяцев превысил 1 млн.

28.06.2019 03:16 1976

Консультація виконавця

Микола Лях
Юрист
У сервісі: 5 років
125 відгуків (122 +) (3 -)
Консультацій: 287

  Объектом обложения НДС являются операции плательщиков налога по поставке услуг, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, согласно ст. 186 НКУ (п. 185.1 НКУ).


  Согласно п. 186.3 НКУ местом поставки указанных в этом пункте услуг считается место, в котором получатель услуг зарегистрирован как субъект хозяйствования или — в случае отсутствия такого места — место постоянного или преимущественного его проживания. К таким услугам также относятся: *услуги по разработке, поставке и тестированию программного обеспечения, по обработке данных и предоставлению консультаций по вопросам информатизации, предоставлению информации и других услуг в сфере информатизации, в том числе с использованием компьютерных систем (пп. «а», «в» п. 186.3 НКУ)


  Так как исполнитель услуг (работ) по разработке программной продукции не приобретает права собственности на программную продукцию в процессе ее создания, а по завершении выполнения данных услуг (работ) право собственности на готовую программную продукцию (ее компоненты) приобретет заказчик, то такие операции не подпадают под действие положений, определенных п. 26 прим. 1 подраздела 2 р.ХХ Налогового кодекса Украины (НКУ), и облагаются налогом в общеустановленном порядке. При этом обложение НДС операций по поставке услуг осуществляется с учетом места поставки данных услуг.


   В вашем случае местом поставки услуг будет место, в котором получатель услуг зарегистрирован как субъект хозяйствования или - при отсутствии этого места - место постоянного либо преимущественного его проживания ( пп. «в» п. 186.3 НКУ).  Так как в данном случае получатель услуг является резидентом Украины, то местом поставки будет таможенная территория Украины. Это значит, что соответствующие услуги будут объектом обложения НДС – п. 185. 1  НКУ.


  Операция по предоставлению услуг нерезиденту по разработке и/или поставке программного обеспечения, должна отражаться в учете как операция по поставке услуг, место поставки которых определено за пределами таможенной территории Украины.


Такое разъяснение ГФС опубликовала в подкатегории 101.13 системы  «ЗІР».


ЗІР - Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс - ДФС


 Отсюда : Регистрация  при указанных в вопросе условиях (доход более 1 млн грн за последние 12 месяцев) - ОБЯЗАТЕЛЬНА.


  С уважением Николай Лях


Ниже некоторые выписки из Налогового  кодекса Украины,  с последними изменениями от 16.05.2019 № 2725-VIII


 Стаття 185. Визначення об'єкта оподаткування


185.1. Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:


а) постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до 


статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;


б) постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу;


в) ввезення товарів на митну територію України;


г) вивезення товарів за межі митної території України;


е) постачання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом.


З метою оподаткування цим податком до операцій з ввезення товарів на митну територію України та вивезення товарів за межі митної території України прирівнюється поміщення товарів у будь-який митний режим, визначений 


Митним кодексом України.


{Пункт 185.1 статті 185 доповнено абзацом згідно із Законом № 4915-VI від 07.06.2012}


Стаття 186. Місце постачання товарів та послуг


186.1. Місцем постачання товарів є:


а) фактичне місцезнаходження товарів на момент їх постачання (крім випадків, передбачених у підпунктах "б" і "в" цього пункту);


б) місце, де товари перебувають на час початку їх перевезення або пересилання, у разі якщо товари перевозяться або пересилаються продавцем, покупцем чи третьою особою;


в) місце, де провадиться складання, монтаж чи встановлення, у разі якщо товари складаються, монтуються або встановлюються (з випробуванням чи без нього) продавцем або від його імені.


       186.3. Місцем постачання зазначених у цьому пункті послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання. До таких послуг належать:


а) надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами, а також надання (передача) права на скорочення викидів парникових газів (вуглецевих одиниць);


в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем;


{Підпункт "в" пункту 186.3 статті 186 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3609-VI від 07.07.2011}

Якщо подобається, тисни кнопку
  • Александр
    Александр
    4 роки

    Человек, судя по всему, некомпетентен в налоговом праве, даже в разделе "Спеціалізації" нет ничего общего. Но, почему-то, взял вопрос на эту тему...

Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram