Переукладання, продовження контракту, скільки разів можна продовжувати контракт

Доброго дня.


Прошу надати детальне роз`яснення щодо укладання, переукладання та продовження контракту.


Також, прошу, роз`яснити на прикладах певних працівників саму процедуру з укладання, переукладання та продовження контракту (для бюджетної установи, а саме: коледж)


З якими працівниками укладається контракт, а з якими безстроковий трудовий договір?


Скільки разів можна переукладати та продовжувати контракт?


Чи будуть дані працівники, з якими переукладали або продовжували контракт, й через 10-15 років "тимчасовими" працівниками?

03.07.2019 14:58 2133

Консультація виконавця

Альона Новікова
Адвокат
У сервісі: 5 років
2 відгука (2 +) (0 -)
Консультацій: 9

Доброго дня!


По перше необхідно визначити, що таке контракт:


Відповідно до ст. 21 КЗпП України (Кодекс законів про працю України) трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.


Особливою формою трудового договору є контракт, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (в тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.


Таким чином контракт - це також трудовий договір, але більш детальний. А працівник, що працює за контрактом не вважається "тимчасовим працівником". На такого працівника розповсюджуються усі норми КЗпП України, а зачасту і більше гарантій які визначаються контрактом.


Щодо укладення контракту:


Відповідно до ст. 15 ЗУ "Про вищу освіту" засновник (засновники) закладу вищої освіти або уповноважений ним (ними) орган ( в разі державного закладу освіти, уповноваженим органом є орган місцевого самоврядування (районна рада)) укладає в місячний строк контракт з керівником закладу вищої освіти, обраним за конкурсом у порядку та за поданням вищого колегіального органу громадського самоврядування закладу вищої освіти достроково розриває контракт із керівником закладу вищої освіти з підстав, визначених законодавством про працю, чи за порушення статуту закладу вищої освіти та умов контракту;


Керівників закладів загальної середньої освіти обирають та укладають із ними контракти на підставі  Типового положення, яке визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти. (можна ознайомитись за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0454-18 )


Також є визначена постановою КМУ типова форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності (можна ознайомитись за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/597-95-%D0%BF ).


Оскільки коледж може належати до різних ступенів освіти, відповідно до рівня державної акредитації, буде застосований один із трьох перелічених вище варіантів норм закону, що регулюють укладення контракту.


Тобто, саме контракт  укладають із керівниками закладів, які обираються на конкурсній основі. Можуть укладатись контракти і з іншими працівниками.


Сама процедура укладення контракту складається із кількох етапів:


- проведення конкурсу або підготовка подання про кандидатуру на посаду до уповноваженого органу (районної ради, міської ради)


- складення тексту конракту


- прийняття рішення уповноваженим органом про укладення контракту із працівником


- підписання контракту


- наказ про прийняття на посаду.


Щодо переукладення або продовження контракту:


Умови переукладення, подовження, дострокового розірвання та припинення дії контракту визначається самим контрактом. При цьому, якщо інше не визначено контрактом на працівника та роботодавця діють норми.


Підсумовуючи:


Котракт - це різновид трудової угоди.


Контракт укладається із керівниками закладів, які обрані на конкурсній основі або іншим способом, який передбачений у навчальному закладі (наприклад за поданням ради). Контракт може бути укладений і з іншими працівниками. 


Продовження контракту, переукладення та припинення визначається у самому контракті. За загальним правилом контракт укладається строком на 5 років і якщо не було порушень по завершенню цього терміну контракт переукладається із тим самим керівником (якщо за 5 років до керівника немає питань по його роботі). 


Працівник за контрактом не може вважатися "тимчасовим працівником". На працівника за контрактом розповсюджуються норми, що захищають права працівника ( соціальне страхування, стаж буде йти за загальним правилом, запис у трудову книжку робиться за загальними нормами, а ткаож контрактом можуть бути надані працівнику додаткові норми захисту його прав).Сподіваюсь, що я відповіла на Ваше запитання!


З повагою,


Адвокат А. І. Новікова

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram