Чи подаються якісь дані до воєнкомату при відкритті ФОП ?

Чоловік призовного віку хоче відкрити ФОП , на спрощеній системі 1 група. Чи подаються якісь дані про це у воєнкомат? Чи можна не вказувати фізичне місце здійснення діяльності, буде працювати перукарем , місце для оренди ще не знайшов, тому не може його вказати.

05.08.2022 15:44 168

Консультація виконавця

Іванна Гречко
Адвокат
У сервісі: 1 рік
21 відгук (21 +) (0 -)
Консультацій: 80

      1) Чи подаються якісь дані до воєнкомату при відкритті ФОП ?

     Відповідно до ч. 7. ст. 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» виконання військового обов’язку громадянами України забезпечують державні органи, органи місцевого самоврядування, утворені відповідно до законів України військові формування, підприємства, установи та організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень, передбачених законом, та районні (об’єднані районні), міські (районні у містах, об’єднані міські) територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (далі - територіальні центри комплектування та соціальної підтримки).

    Частиною 5 ст. 34 цього ж Закону встановлено - персональний облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і закладів освіти незалежно від підпорядкування і форми власності.

    Згідно з п. 1 «Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», затвердженого Постановою КМ України від 07.12.2016 № 921 цей Порядок визначає механізм організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних (далі - військовий облік) центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад та виконавчими апаратами районних, обласних рад (далі - державні органи), територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, військовими частинами, підприємствами, установами, організаціями та закладами освіти незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

      Пуктом 15 вказаного вище Порядку передбачено - військовий облік здійснюється з урахуванням встановленого в Україні порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування) фізичних осіб, організовується і безпосередньо ведеться державними органами, а також підприємствами, установами та організаціями, в яких призовники і військовозобов’язані працюють (навчаються).

      Пунктом 36 цього ж Порядку визначено - державні органи, підприємства, установи та організації ведуть персональний облік призовників і військовозобов’язаних за місцем їх роботи (навчання), у тому числі на умовах трудового договору (контракту, угоди), строком більш як три місяці.

       Підприємства, установи, організації – це юридичні особи. Фізичні особи-підприємці не є юридичними особами.

      Тобто, законодавством України не встановлений обов’язок для ФОП вести військовий облік, навіть якщо у них є наймані працівники.

      Разом з тим, позиція Міноборони така, що громадяни-підприємці й інші самозайняті особи зобов'язані вести військовий облік на загальних підставах (лист Генштабу ЗСУ від 27.09.2017 р. № 321/5989лист Міноборони від 13.11.2017 р. № 321/7065).

     Як аргумент міністерство наводить норму ч. 5 ст. 34 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»:  персональний облік призовників і військовозобов'язаних ведуть щодо призовників і військовозобов'язаних за місцем їхньої роботи або навчання та покладають на керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування та форм власності.

      Враховуючи, що «військові адмінпорушення» (у тому числі не ведення військового обліку), протоколюють, а також виносять рішення за ними, саме військкомати (тобто органи, підпорядковані Міноборони та Генштабу), є імовірність, що вони можуть виписати ФОП адмінштраф за відсутність військового обліку.

     Оскільки, як я зрозуміла, найманих працівників у Вас поки що не буде, то можна не комунікувати з військкоматом, але при цьому потрібно мати на увазі, що теоретично існує ймовірність застосування адміністративного штрафу.

   

      2) Чи можна не вказувати фізичне місце здійснення діяльності, буде працювати перукарем , місце для оренди ще не знайшов, тому не може його вказати?

      Відповідно до п. 298.3 ст. 298 Податкового Кодексу України (порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування) у заяві зазначаються такі обов'язкові відомості:

  1) найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

  3) податкову адресу суб'єкта господарювання;

  4) місце провадження господарської діяльності;

  5) обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010;

  6) обрані суб'єктом господарювання група та ставка єдиного податку або зміна групи та ставки єдиного податку;

  7) кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою - підприємцем у трудових відносинах, та середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи;

  8) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

  298.3.1. До заяви включаються відомості (за наявності) про:

  1) зміну найменування суб'єкта господарювання (для юридичної особи) або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

  2) зміну податкової адреси суб'єкта господарювання;

  3) зміну місця провадження господарської діяльності;

  4) зміну видів господарської діяльності;

  5) зміну організаційно-правової форми юридичної особи;

  6) дату (період) відмови від застосування спрощеної системи у зв'язку з переходом на сплату інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом;

  7) дату (період) припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності;

  8) зміну групи та ставки платника єдиного податку.

       Отже, враховуючи викладене, у ФОП, що обрав спрощену систему оподаткування, у свідоцтві платника єдиного податку обов’язково повинно бути вказано податкову адресу та місце здійснення господарської діяльності.

      Податковою адресою вважається адреса його прописки. Місце здійснення діяльності може збігатися з ним, а може і не збігатися. приклади:

  - у разі здійснення діяльності вдома (за адресою прописки) — місце здійснення діяльності співпаде з податковою адресою;

  - у разі оренди офісу — місцем здійснення діяльності буде місце розташування цього офісу;

  - у разі оренди декількох приміщень в одному місті, але в різних його районах — місцем здійснення діяльності буде саме місто;

  - якщо підприємець – платник єдиного податку планує здійснювати діяльність у заздалегідь не визначених місцях (надання послуг, торгівля на виставках, ринках), то у графі «Область, район, населений пункт» поля 6 «Місце провадження господарської діяльності» Заяви зазначається: «Надання послуг на території України» та/або «Торгівля на території України». При цьому інші графи поля 6 Заяви не заповнюються.

      У разі зміни місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни (п. 298.5 ст. 298 ПКУ).

      У разі зміни податкової адреси суб'єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни (п. 298.6 ст. 298 ПКУ).

      Отже, Ви зобов’язані вказати місце провадження господарської діяльності та податкову адресу. Допоки Ви не маєте орендованого приміщення, зазначні адреси будуть адресою реєстрації Вашого місця проживання (прописки).

   

  Якщо подобається, тисни кнопку
  Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
  І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

  Підписатися в Facebook

  Підписатися в Instagram

  Підписатися в Telegram