ВЛК

Оскарження висновку ВЛК

01.10.2022 13:36 5074

Консультація виконавця

Марина Бекало
Адвокат Одеса
У сервісі: 5 років
780 відгуків (779 +) (1 -)
Консультацій: 2020
Топ 3 спеціалізації:
  • Податкове право
  • Зовніншньоекономічна діяльність
  • Військове право

Добрий день.

Висновок ВЛК був направлений на мою ел адресу. Повна версія  скарги до ЦВЛК направлена поза межами Сервісу з метою захисту персональних даних.

                                                                                                  До ЦВЛК Міністерства оборони України

                                                                                                  Адреса: 01133, м. Київ, вул. Госпітальна, 16.                                          

                             

                             Копія:                                                           Приморський районний територіальний центр

                                                                                                  Комплектування та соціальної підтримки

                                                                                                  м. Одеси

                                                                                                  Адреса: 65012, вул. Канатна,87                             

 

                      Скаржник:                                                             ПІБ                                                                                                                                                                             _____________ року народження

                                                                                                   Адреса:

                                                                                                   Ел. Адреса:

                                                                                                   Тел.:

 

                        Рішення, що оскаржується:                                  Постанова військово-лікарської комісії

                                                                                                   Приморського районного територіального центру

                                                                                                    Комплектування та соціальної підтримки

                                                                                                     м. Одеси _____ Протокол №_____

                                                                           

                                                                   СКАРГА

____2022 року Військово -лікарською комісією Приморського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки  (надалі-«ВЛК») була винесена Постанова про визначення ступеню придатності до військової служби  ПІБ (надалі-«Скаржник»), та встановлений діагноз: гонартроз ІІ ст. правого колінного суглобу. Остеохондроз грудного відділу хребта, сколіоз  ІІ ст. , псоріаз вульгарний, невизначена форма. За результатами ВЛК Скаржник був визнаний   обмежено придатний до військової служби за ст.  57 «б», 61 «б» графи ІІ Розкладу хвороб  (копія довідки та висновку ВЛК надаються).

При проходженні комісії ВЛК, скаржник надав для огляду наступні медичні документи:

- Висновок  МРТ від ______, яким встановлено: « МР картина «застарілого» розриву передньої хрестоподібної звязки. Пошкодження медіального  меніска (ІІІб ступеня по Stoller), латерального меніска (І-ІІ ст. по Stoller). Синовіт. Супрапателярний бурсит. Початкові ознаки гонартрозу.

- довідка КНП «МКЛ» №1 ОМР  від _________ якою встановлено: псоріаз вульгарний, прогресуюча стадія;

- Протокол ренгенологічного дослідження  від ______ КНП «Міська клінічна лікарня №11», яким встановлено деформуючий артроз ІІ ступеню правого колінного суглобу;

- Висновок лікаря  хірурга ПІБ від __________, яким встановлено: «Застарілий розриву передньої хрестоподібної зв’язки. Пошкодження медіального  меніска (ІІІб), латерального меніска (ІІ),  рекомендоване оперативне лікування».

Проте, комісія ВЛК визнала Скаржника обмежено придатним, тому із вказаним висновком ВЛК Скаржник не згідний, вважає його необгрунтованим з наступних підстав:

  1. В ході проведення дослідження лікарем дерматовенерологом ВЛК не були взяті до уваги дослідження, які були проведені Скаржнику, зокрема що підтверджується довідкою КНП «МКЛ» №1 ОМР  від _______, згідно до якої Скаржнику був становлений діагноз псоріаз осередковий звичайний, прогресуюча стадія. Скаржника взято на диспансерний облік.

Лікарем ВЛК також не було направлено на додаткові обстеження в ході огляду. У зв’язку з чим, Скаржник додатково пройшов обстеження в медичному центрі "____», та згідно до консультативного висновку лікаря дерматовенеролога був становлений діагноз: псоріаз осередкований звичайний, стаціонарна стадія; атопічна екзема, псоріатичний артрит. В ході проведення обстеження були виявлені: на шкірі ліктьових та колінних згинів, шкірі тулуба множенні папули ярко-рожевого кольору, покриті сріблястими лусками, корки та єкскоріауії.

Згідно до пояснень до ст. 57 Розкладу хвороб ( Додаток 2) Положення  про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого Наказом Міністерства оборони України 14.08.2008  № 402 (надалі за текстом: «Наказ №402»), поширені форми хвороб шкіри та підшкірної клітковини характеризуються висипаннями на значній поверхні шкірного покриву, з ураженням двох та більше анатомічних областей.

                 Враховуючи поширену форму хвороби шкіри через виявлені множинні висипання на різних анатомічних областях ( на ліктьових, колінних згинів, а також тулубі)  у Скаржника має бути визначена не обмежена придатність, а  непридатність до військової служби за п.  «б» ст. 57 розклад хвороб, адже пункт «б» статті 57 графи ІІ  передбачає визначення непридатності до військової служби за індивідуальними показниками стану хвороби.

                Скаржник звертає увагу , що комісією ВЛК під час огляду взагалі не взято до уваги  стан шкіри Скаржника,  адже в нього вбачаються поширені ліхеніфікації шкірного покриву, що є показником для застосування до Скаржника п. «а» ст. 57 розкладу хвороб.

                Крім того, враховуючи стан загострення  хронічної хвороби та стаціонарну стадію псоріазу, до Скаржника має бути застосована  ст. 59 розкладу хвороб, яка передбачає тимчасову непридатність до військової служби з відстрочкою від призову на військову службу.

Таким чином, встановлений ВЛК діагноз в результаті неналежного та поверхневого огляду комісією необгрунтовано  була  визначена обмежена придатність за «б» ст. 57, та не застосована до Скаржника ст. 59 розкладу хвороб згідно до Наказу №402, що не відповідає  реальному стану здоров’я Скаржника.

  1. В ході проведення дослідження лікарем хірургом ВЛК був встановлений діагноз:  гонартроз ІІ ст. правого колінного суглобу. Остеохондроз грудного відділу хребта. Сколіоз  І ст. та застосовані ст. 61 п. «б», ст. 64  п. «в» розкладу хвороб, за якими визначена обмежена придатність до військової служби.

                        Так, при визначенні обмеженої придатності лікарем ВЛК не враховані показники МРТ від _________, а також висновок лікаря хірурга ПІБ  від ___________,  згідно до якого у Скаржника вбачаються пошкодження медіального меніска ІІІ ступеню,  латерального меніска ІІ стадії та йому рекомендоване хірургічне лікування.

                        Лікарем ВЛК не було направлено Скаржника на додаткові обстеження, у зв’язку з чим, Скаржник додатково пройшов медичний огляд в медичному центрі «Одрекс». Так, згідно до консультативного висновку лікаря ортопеда-травматолога, у Скаржника встановлено деформуючий артроз ІІ ступеню та псоріатичний артрит.

                         Діагнозу псоріатичний артрит відповідає ст. 60 розкладу хвороб згідно Наказу №402. Так, згідно до пояснень до ст. 60 (Додаток 2 Наказу №402), при хронічних та рецидивних формах хвороби Рейтера, псоріатичного артриту та інших артритів, пов'язаних з інфекцією (реактивні артрити) ступінь придатності до військової служби визначається за пунктами "а", "б" чи "в" залежно від стану функції суглобів, ускладнень з боку інших органів та систем.

                        Враховуючи діагностовані  лікарями  пошкодження медіального меніска ІІІ ступеню,  латерального меніска ІІ стадії, стадію запалення суглобів ( больовий синдром  правого колінного суглобу), синовіт, супрапателлярний бурсит, гонартроз  та рекомендоване хірургічне лікування,  до Скаржника має бути також застосований п. «б» ст. 60 розкладу хвороб, який за індивідуальними показниками за графою ІІ  може бути визнаний непридатним до військової служби.

            Таким чином, на переконання Скаржника,  лікар хірург  ВЛК мав також оглянути Скаржника за статтею 60 розкладу хвороб, чого з необгрунтованих причин не зробив. Та в висновку ВЛК статтю 60 розкладу хвороб не зазначено.  

            Враховуючи  показання  консультативного висновку лікаря хірурга від ________, Скаржник потребує хірургічне лікування в умовах стаціонару, що виключає  його придатність (хоч і обмежену) до військової служби на час мобілізації.

Відповідно до ч. 10 ст. 2 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» № 2232-XII від 25.03.1992 та з метою якісного проведення призову громадян на строкову військову службу за станом здоров'я, прийняття громадян на військову службу за контрактом, проведення медичного огляду військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів для визначення ступеня придатності до військової служби наказом Міністра оборони України № 402 від 14.08.2008 затверджено Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (далі - Положення № 402).

Так, пунктом 1.3.  Положення № 402 визначено про те, що основними завданнями військово-лікарської експертизи є: добір громадян України, придатних за станом здоров'я до військової служби, для укомплектування Збройних Сил України.

Скаржник звертає увагу на те, що запровадження воєнного стану на території України Указом Президента від 24.02.2022року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» не є підставою для неналежного та поверхневого медичного огляду військовозобов’язаних з метою якнайшвидшего укомплектування ЗСУ.

Згідно до п. 2.4.10. Положення №402, Постанова ВЛК регіонів може бути оскаржена у ЦВЛК або у судовому порядку.

Підпунктами 2.3.1 та 2.3.2 п. 2.3 Положення № 402 визначено, що ЦВЛК є органом військового управління, який здійснює керівництво ВЛК регіонів у Збройних Силах України та є керівним органом із військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України.

Начальник ЦВЛК безпосередньо підпорядковується директору Військово-медичного департаменту (далі ВМД) Міністерства оборони України. Усі штатні ВЛК Збройних Сил України безпосередньо підпорядковуються начальнику ЦВЛК.

 Відповідно до підпункту 2.3.3 п. 2.3 Положення № 402 на ЦВЛК покладається організація військово-лікарської експертизи у Збройних Силах України, а також: розгляд заяв, пропозицій, скарг та прийом відвідувачів з питань військово-лікарської експертизи; аналіз та узагальнення результатів і досвіду роботи підпорядкованих ВЛК.

За приписами підпункту 2.3.4 п. 2.3 Положення № 402 ЦВЛК має право: оглядати військовослужбовців та інших осіб, зазначених у пункті 1.2 розділу I цього Положення; перевіряти роботу підпорядкованих ВЛК з питань військово-лікарської експертизи; перевіряти організацію медичного огляду військовослужбовців та інших осіб у військових, цивільних лікувальних закладах, військових частинах; перевіряти організацію та стан лікувально-діагностичної роботи у військових, цивільних лікувальних закладах, медичних підрозділах військових частин та ВВНЗ у цілях військово-лікарської експертизи; розглядати, переглядати, затверджувати, не затверджувати, контролювати згідно з цим Положенням постанови будь-якої ВЛК (лікарсько-льотної комісії (далі - ЛЛК)) Збройних Сил України; надавати роз'яснення щодо формулювання постанов ВЛК (ЛЛК).

Враховуючи вище викладене, керуючись приписами ч. 10 ст. 2 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу»,  Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України № 402,

                                                              ПРОШУ:

  1. Переглянути Постанову Військово - лікарської комісії Приморського районного територіального центру  комплектування та соціальної підтримки   м. Одеси від _______, протокол №_________;
  2. Визначити ступінь придатності до військової служби у воєнний час військовозобов’язаного ___________, ________ року народження  на підставі наданих до скарги медичних документів.

 

Додатки:

 

Результати  розгляду моєї скарги прошу надіслати за адресою: ___________

 

 Дата                                                       підпис                                                                       ПІБ

З повагою,

Адвокат Бекало Марина

 

 

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram