Курсовые разницы на транзитные суммы, документы от нерезидента, удержание алиментов

1.Курсовые разницы по транзитным суммам отражаются ли в налоговом учете?


2.Какие документы мы должны потребовать от нерезидента для работы с ним, кроме контракта?


3.Разъяснить особенности удержания алиментов?

23.02.2018 14:19 2180

Консультація виконавця

B2B Consult
Експерт
У сервісі: 6 років
0 відгуків (0 +) (0 -)
Консультацій: 511

АКТУАЛЬНО НА 30.03.2015


 1. Начиная с отчетности за 2015 год налоговый учет формируется на основании бухгалтерского финансового результата, который корректируется на разницы, описанные в разделе 3 Налогового кодекса.


В соответствии с п.5 П(С)БУ 21 «операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат)».


При этом согласно п.8 П(С)БУ 21 «Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті та інших монетарних статей про операційну діяльність відображаються у складі інших операційних доходів (витрат). Курсові різниці від перерахунку монетарних статей про інвестиційну і фінансову діяльність відображаються у складі інших доходів (витрат), за винятком курсових різниць, які відображаються згідно з пунктом 9 Положення (стандарту) 21. Курсові різниці, які виникають внаслідок перерахунку зобов’язань засновників при формуванні статутного капіталу, відображаються у складі додаткового капіталу.».


Каких либо исключений из этих условий для транзитных сумм не установлено, также кодекс не содержит корректировок по курсовым разницам.


Таким образом, курсовые разницы по транзитным суммам отражаются в налоговом учете, так же как и в бухучете.


 


2. При оказании услуг нерезиденту (получении услуг от нерезидента) для отражения операций в учете необходимо иметь оригиналы первичных документов, предусмотренных договором. В зависимости от вида услуг это могут быть как акты выполненных услуг, так и транспортные документы, если это услуги по перевозке. Если такие услуги ваша компания не оказывает самостоятельно, а выступает посредником, то также необходимы документы, предоставленные непосредственно исполнителем услуг, а также отчет о предоставленных услугах.


Сами документы должны удовлетворять требованиям п.2.4 Положения №88 о первичных документах: «Первинні документи повинні мати такі обов’язкові реквізити: найменування підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), дата і місце складання, зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції (у натуральному та/або вартісному виразі), посади і прізвища осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення, особистий чи електронний підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.».


 


3. Относительно порядка удержания алиментов прилагаем отдельный материал, которым можно руководствоваться по данном вопросу. Кроме того, в связи с введением военного сбора, также обращаем внимание на следующее.


    Удержание алиментов осуществляется из суммы заработка, который принадлежит алиментщику, после удержания из этого заработка налогов (п. 13 Перечня № 146).


    Несмотря на то что в упомянутых выше нормах идет речь лишь про "налоги", под ними следует понимать все виды обязательного сборов, взносов и платежей, которые платятся в бюджет. Поэтому алименты удерживаются из суммы, которая осталась после вычитания НДФЛ, ЕСВ и военного сбора.


    Таким образом, базой для удержания алиментов будет сумма зарплаты, которая остается после отчисления всех надлежащих платежей в бюджет, то есть НДФЛ, ЕСВ и военного сбора.

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram