Новые санкции за нарушения трудового законодательства

Какие с 2015 года введены новые требования по ответственности и санкциям за нарушения трудового законодательства?

26.02.2018 11:28 1690

Консультація виконавця

B2B Consult
Експерт
У сервісі: 6 років
0 відгуків (0 +) (0 -)
Консультацій: 511

АКТУАЛЬНО НА 05.02.2015 


         Значительно расширена  ответственность юридических  лиц и физических  лиц-предпринимателей, которые используют наемный труд, за нарушение  трудового законодательства (ст.265 КЗоТ).  Ранее эта норма не содержала в себе конкретных видов деяний и санкций, а  теперь ответственность в виде штрафов несут в следующих случаях:   


- фактического допуска работника к работе без оформления трудовых отношений, оформления работника на неполное рабочее время при фактической работе полный рабочий день и выплаты зарплаты без начисления и уплаты ЕСВ - в 30-кратном размере минимальной зарплаты за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение; 


- нарушения установленных сроков выплаты зарплаты и других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц, выплата их не в полном объеме - в 3-кратном размере минимальной зарплаты;


- несоблюдения минимальных государственных гарантий в оплате труда - в 10-кратном размере минимальной зарплаты за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение;


- нарушения других требований трудового законодательства - в размере минимальной зарплаты.


          Штрафы налагаются центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику по вопросам надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде в порядке, установленном Кабмином


        Однако   законодатель  на  этом  не  «остановился»  и   Законом №77  внес изменения  в Кодекс об административных правонарушениях  (далее – КоАП), расширив виды нарушений и увеличив штрафы за  нарушения  законодательства о труде (ст.41 КоАП),  за нарушения законодательства о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и общеобязательное государственное пенсионное страхование (ст.165-1 КоАП). Кроме того,  ужесточил наказание за эти нарушения  и в  Уголовном кодексе Украины (ст. 212-1).


      Приводим таблицы видов ответственности и санкций за нарушение законодательства о труде:


 


(ст.265 КЗоТ). 

ПорушенняШтраффактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків30-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення


(з 01.01.2015 р.: 30 х 1218 грн = 36540 грн;


з 01.12.2015 р.: 30 х 1378 грн = 41340 грн)порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі3-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення


(з 01.01.2015 р.: 3 х 1218 грн = 3654 грн;


з 01.12.2015 р.: 3 х 1378 грн = 4134 грн)недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці10-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення


(з 01.01.2015 р.: 10 х 1218 грн = 12180 грн;


з 01.12.2015 р.: 10 х 1378 грн = 13780 грн)порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених вищерозмір мінімальної заробітної плати


(з 01.01.2015 р. - 1218 грн;


з 01.12.2015 р.  - 1378 грн)


  


(ст.41 КоАП)  
Частина статті 41ПравопорушенняСанкціяЧ. 1Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізособами-підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізособи-підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), визначеного Законом України "Про звернення громадян", або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані, порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працюштраф від 30 до 100 НМДГ


(510 – 1700 грн)Ч. 2Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, або ті самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інвалідаштраф від 100 до 300 НМДГ


(1700 – 5100 грн)Ч.3Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянстваштраф від 500 до 1000 НМДГ


(8500 – 17000 грн)Ч.4Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною третьою, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню


 штраф від 1000 до 2000 НМДГ


(17000 – 34000 грн)Ч.5Порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці, крім порушення, передбаченого частиною шостою цієї статтіштраф від 20 до 40 НМДГ


(340 – 680 грн)


+ штраф на працівників від 4 до 10 НМДГ


(68 – 170 грн)Ч.6Порушення встановленого порядку повідомлення (надання інформації) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, про нещасний випадок на виробництвіштраф від 20 до 50 НМДГ (340 – 850 грн) - цей штраф накладається також на фізосіб, які не мають статусу підприємців та використовують найману працю


  


(ст.165-1 КоАП) Частина статті 1651ПравопорушенняСанкціяЧ. 1Порушення порядку нарахування ЄСВ, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності щодо ЄСВ, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування або подання недостовірних відомостей, що використовуються в Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, іншої звітності та відомостей, передбачених законами України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" і "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами Пенсійного фонду Україништраф від 30 до 40 НМДГ


(510 – 680 грн)Ч. 2Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із правопорушень, зазначених у частині першій цієї статтіштраф від 40 до 50 НМДГ


(680 – 850 грн)Ч.3Несплата або несвоєчасна сплата ЄСВ, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує 300 НМДГ* (у 2015 році – не більше 182 700 грн)штраф від 40 до 80 НМДГ


(680 – 1360 грн)Ч.4Несплата або несвоєчасна сплата ЄСВ, страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у тому числі авансових платежів, у сумі більше 300 НМДГ* (у 2015 році –  більше 182 700 грн)штраф від 80 до 120 НМДГ


(1360 – 2040 грн)Ч.5Дії, передбачені частиною третьою або четвертою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушенняштраф від 100 до 300 НМДГ


(1700 – 5100 грн)


 Ч.6Порушення встановленого порядку використання та здійснення операцій з коштами накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхуванняштраф від 300 до 1000 НМДГ (5100 – 17000 грн) - цей штраф накладається тільки на посадових осібЧ.7Дії, передбачені частиною шостою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушенняштраф від 1000 до 3000 НМДГ (17000 – 51000 грн) - цей штраф накладається тільки на посадових осіб


  


(ст.212-1  Уголовного кодекса Украины)

Частина статті 2121ЗлочинСанкціяЧ. 1Умисне ухилення від сплати ЄСВ чи страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації незалежно від форми власності або особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юрособи, чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана його сплачувати, якщо таке діяння призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах, тобто в 1000 і більше разів перевищує НМДГ* (для 2015 року це 609000 грн)штраф від 1000 до 2000 НМДГ (17000 – 34000 грн) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 роківЧ. 2Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів у великих розмірах, тобто в 3000 і більше разів перевищує НМДГ* (для 2015 року це 1 827 000 грн)штраф від 2000 до 3000 НМДГ (34000 – 51000 грн) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 роківЧ.3Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати ЄСВ чи страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування коштів в особливо великих розмірах, тобто в 5000 і більше разів перевищує НМДГ* (для 2015 року це 3 045 000 грн)


 штраф від 15000 до 25000 НМДГ (255000 – 425000 грн) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майнаЧ.4Особа, яка вперше вчинила діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила ЄСВ чи страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, а також відшкодувала шкоду, завдану фондам загальнообов'язкового державного соціального страхування їх несвоєчасною сплатою (штрафні санкції, пеня)


  


Також посилилася відповідальність за  статтею 172 ККУ «Грубе порушення законодавства про працю».


Так, незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів чи у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» іншою особою, а також інше грубе порушення законодавства про працю, каратиметься штрафом від 2000 до 3000 НМДГ (34000 – 51000 грн) або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або виправними роботами на строк до 2 років.


Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда, каратимутья штрафом від 3000 до 5000 НМДГ (51000 – 85000 грн) або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців.


 ______________


*Нагадаємо, що для цілей кваліфікації адмінправопорушень та злочинів під неоподатковуваним мінімумом доходів громадян (НМДГ) розуміється не 17 грн, а податкова соціальна пільга, яка у 2015 році становить 609 грн. Для обчислення штрафних санкцій під НМДГ розуміється 17 грн.

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram