Прийняття на роботу та звільнення бухгалтера

Прийняття на роботу та звільнення бухгалтера

15.03.2023 15:36 3007

Консультація виконавця

В'ячеслав Денисенко
Експерт Шостка
У сервісі: 2 роки
0 відгуків (0 +) (0 -)
Консультацій: 14

Підставою для прийняття на роботу є звичайна заява, а звільнення здійснюється за тими ж статтями КЗпП, які застосовуються стосовно інших працівників підприємства.

Під час оформлення на роботу бухгалтер надає роботодавцю:

  • паспорт або інший документ, що засвідчує особу,
  • трудову книжку (за наявності) (крім випадків оформлення на роботу за сумісництвом) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування,
  • інші документи, надання яких передбачено законодавством (ч. 2 ст. 24 КЗпП).

У загальному випадку наявність документа про спеціальну освіту не є обов`язковою.

Чинне законодавство не висуває спеціальних вимог до особи, яка може займати посаду бухгалтера (головного бухгалтера) підприємства.

Виняток з цього правила становлять, зокрема, головні бухгалтери фінансових установ та професійних учасників ринку цінних паперів.

Деякі настанови з кваліфікаційних вимог містяться у Довіднику професій та Класифікаторі професій. Відповідно до цих документів головний бухгалтер повинен мати вищу освіту відповідного напряму і стаж роботи за фахом.

У свою чергу, якщо претендент на посаду бухгалтера має достатній практичний досвід та успішно виконує у повному обсязі покладені на нього обов`язки та завдання, то його, як виняток, можна прийняти на відповідну посаду за рекомендацією атестаційної комісії (якщо інше не передбачено законом) (п. 11 Довідника професій).

Оскільки ні Довідник професій, ні Класифікатор професій не зареєстровані в Мін`юсті, їхні вимоги не можуть вважатися обов`язковими для суб`єктів господарювання, які не входять в структуру відомств (Мінпраці та Держспоживстандарту), які затвердили ці документи.

Якщо законодавство або роботодавець не висуває вимог щодо рівня освіти бухгалтера, то відсутність у претендента на таку посаду відповідної освіти не позбавляє його права працювати бухгалтером.

Водночас все більшої ваги набуває професійна сертифікація бухгалтерів і аудиторів. Це пов`язане, перш за все, з переходом на ведення обліку за МСФЗ, а також гармонізацією національних стандартів бухгалтерського обліку до міжнародних.

При цьому вітчизняне законодавство не висуває до бухгалтерів вимог щодо обов`язкової сертифікації.

Виходячи з норм ч. 2 ст. 21 КЗпП можна зробити висновок про те, що в загальному випадку бухгалтер може працювати і за сумісництвом (якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін).

Не є підставою для відмови (затримки) звільнення:

  • пошук заміни,
  • передача справ,
  • подання звітності,
  • проведення податкової (аудиторської) перевірки.

У разі зміни головного бухгалтера доцільно організувати прийняття-передачу справ від колишнього до новоприйнятого співробітника. Для проведення цієї процедури можна залучити фахівців аудиторської фірми.

Якщо на момент звільнення "старого" головбуха йому немає заміни, прийняття-передачу справ зазвичай здійснює керівник підприємств

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram