Оскарження рішення ВЛК оболонського района,

Доброго дня, маю захворювання спини на протязі всього дорослого життя, весь час в військоматі рахувався як частково придатним, не служив. В січні місці раптово відібрали весь низ до пояса ноги та органи малого тазу по швидкій відвизли в нейрохірургію экстренно прооперували, знову вчився ходити, оніміння пройшло частково.
Минулого року (восени) знявся з обліку в черкаскій області, пройшов комісію, з довідкою обмежено придатний, а от стаючи на облік в оболонский райвійськомат я став придатним (з висновку голови комісії) з поміткою статті 64 пункт Б графи 3-7. Питання по статті 64 (б) в висновку ВЛК повинно підчеркнуто "обмежено придатний" а в мене "придатний", чи момливо оскаржити і чи е в Киеві юрист - адвокат який зможе в стислі терміни допомогти, по якій адресі подати оскарження в Києві, якщо потрібно мій телефон 0982256110. Дякую.

20.06.2023 11:54 1217

Консультація виконавця

Ірина і Владислав Леонови
Адвокат
У сервісі: 5 років
248 відгуків (247 +) (1 -)
Консультацій: 798
Топ 3 спеціалізації:
  • Сімейне право
  • Військове право
  • Цивільне право

Доброго дня!

Стосовно вашого питання можемо повідомити наступне

Ступінь придатності до військової служби, перелік хвороб, розладів здоров’я та проведення ВЛК регулюється Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, яке затвердженно наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008 № 402.

Відповідно у зазначеному Положенні є Розклад хвороб зі статтями та пунктами захворювань, а також з Поясненнями до статтей захворювання та таблицями додаткових вимог до стану здоров’я.

У кожній статті є пункти "а","б", "в", які регулють ступінь порушення функцій організму та враховуються при визначенні ступеня придатності до служби.

Хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки М40-М54 (кіфоз і лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії) регулює, зокрема, стаття 64 Розкладу хвороб.

Стаття 64

Включено: хвороби хребта (дорсопатії) та їх наслідки М40-М54 (кіфоз і лордоз, сколіоз, остеохондроз хребта, спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків, інші дорсопатії).
Виключено: анкілозуючий спондилоартрит М45 (включено до статті 60)

а) зі значними порушеннями функцій

Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) з помірними порушеннями функцій

Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

Непридатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

в) з незначними порушеннями функцій

Непридатні до військової служби в мирний час, обмежено придатні у воєнний час

Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально

г) за наявності об'єктивних даних без порушень функцій

Придатні

Придатні

Придатні

При встановленні ступеня придатності до військової служби ВЛК керується Поясненнями щодо застосування статей Розкладу хвороб, станів та фізичних вад (це Додаток 2 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України).

Відповідно до Пояснень до статті 64:

до пункту "а" належать:

інфекційний спондиліт з частими (два та більше разів на рік) загостреннями, значними порушеннями функцій та стійкою втратою працездатності;

травматична спондилопатія (хвороба Кюммеля);

спондилолізний спондилолістез III-IV ступенів (зміщення більше ніж наполовину поперечного діаметра тіла хребця) з постійно вираженим больовим синдромом;

деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз шийного відділу хребта, що супроводжуються функціональною нестабільністю II-III стадій (зміщення тіл хребців більше 3 мм під час функціональних проб) та вертебробазилярною недостатністю;

деформуючий спондильоз і міжхребцевий остеохондроз грудного та поперекового відділів хребта, що супроводжуються глибокими пара- та тетрапарезами з порушеннями функцій сфінктерів, із синдромом бокового аміотрофічного склерозу, а також поліомієлітичним, каудальним, судинним, компресійним, вираженим больовим синдромом та статокоординаторними порушеннями після тривалого (не менше 3 місяців) стаціонарного лікування без стійкого клінічного ефекту;

фіксовані викривлення хребта (кіфози, сколіози IV ступеня) з різкою деформацією грудної клітки (реберний горб та інше) та значним порушенням функції зовнішнього дихання III ступеня за рестриктивним типом.

До пункту "б" належать:

остеохондропатії хребта (кіфози, структурні та неструктурні сколіози III ступеня) з помірною деформацією грудної клітки та порушенням функції зовнішнього дихання II ступеня за рестриктивним типом;

інфекційний спондиліт з нечастими загостреннями (1 раз на рік та рідше);

поширений (ураження трьох та більше міжхребцевих дисків або тіл хребців у кожному з відділів хребта) деформуючий спондильоз II ступеня та міжхребцевий остеохондроз з множинними масивними клювоподібними розростаннями в ділянці міжхребцевих сполучень та полірадикулярним синдромом без стійкого клінічного ефекту після повторних (два та більше разів на рік) стаціонарних лікувань;

спондилолізний спондилолістез II ступеня (зміщення на половину поперечного діаметра тіла хребця) з больовим синдромом;

стан після вилучення міжхребцевого диска (для обстежуваних за графою I Розкладу хвороб).

До пункту "в" належать:

фіксовані викривлення хребта, які супроводжуються ротацією хребців (сколіоз II ступеня, остеохондропатичний кіфоз з клиноподібною деформацією трьох та більше хребців зі зниженням висоти передньої поверхні тіла хребця на 3 мм і більше);

обмежений (ураження трьох та більше міжхребцевих дисків або тіл хребців в одному або двох відділах хребта) деформуючий спондильоз та міжхребцевий остеохондроз з больовим синдромом;

спондилолізний спондилолістез I ступеня (зміщення на 1/4 поперечного діаметра тіла хребця) з больовим синдромом.

Отже, якщо ваш діагноз є у Поясненях до Розкладу хвороб у пункті "б" статті 64, то Вас повинні були визначити обмежено придатним до військової служби за зазначеною статтею. 

Постанови ВЛК оформлюються свідоцтвом про хворобу, довідкою військово-лікарської комісії, протоколом засідання військово-лікарської комісії з визначення причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця.

У разі незгоди з висновком ВЛК, він може бути оскаржений до ВЛК вищого рівня або до суду (підпункт 2.4.10 пункту 2.4 глави 2 розділу I Положення).

Оскарження рішення ВЛК без звернення до суду:

Після отримання рішення ВЛК та не погодженням з її висновком, потрібно:

написати скаргу до органів ВЛК (обласного чи центрального) та вказати причину звернення;
додати копію довідки ВЛК, в якій все описано;
надати документи, які підтверджують непогодження з постановою (обстеження, заключення лікарів, виписки з карток).

Підстави для подання оскарження рішення ВЛК (про це обов’язково зазначається у заяві/скарзі):
- лікар не тої спеціалізації встановив вказане захворювання в висновку;
- було обрано іншиій рівень порушеня функцій організму внаслідок хвороби;
- ВЛК не помітила стан особи та не вказала конкретно можливість чи не можливітсь служити;
- комісія порушила правила медичного огляду.

За наслідками розгляду заяви може бути прийняте рішення про проведення повторного або контрольного медичного огляду з метою остаточного вирішення питання щодо придатності до військової служби.

Отже, при досудовому оскарженні рішення ВЛК потрібно подати заяву, у якій зазначити причини перегляду, додати документи, видані ВЛК, рішення якої оскаржується, за наявності надати результати попередніх медичних досліджень.

Оскарження ВЛК в судовому порядку:

Оскарження в судовому порядку постанови ВЛК є способом, який може бути використано незалежно від того чи оскаржувалась така постанова до ВЛК вищого рівня чи ні.

Для цього необхідно скласти та подати позовну заяву до окружного адміністративного суду. У позові необхідно зазначити всі наявні обставини справи (зазначити з чим саме Ви не погоджуєтесь і чим це підтверджується), долучити до позову всі наявні документи, які були видані ВЛК, яке переглядається, та додаткові медичні висновки на підтвердження вашої позиції щодо непогодження з висновком ВЛК. Враховуючи ваш випадок, при можливості також треба додати до позову довідку про обставини травми.

Звертаємо увагу, що при зверненні до суду з позовом, рішення ВЛК не призупиняється. Тобто, якщо було вказано, що особа придатна до служби, то з того дня і має бути виконання рішення.

З огляду на це разом із позовною заявою необхідно подати заяву про забезпечення позову, у якій просити суд зобов'язати призупинити рішення ВЛК до ухвалення рішення суду.

Від обраного алгоритму дій залежатиме не лише момент отримання остаточного висновку від такого оскарження, а й строки звернення з позовною заявою до адміністративного суду, зокрема:

у разі попереднього застосування досудового порядку – строк на судове оскарження становитиме 3 місяці, який починає свій перебіг із дня вручення відповідного рішення за результатами розгляду заяви щодо оскарження постанови;
у разі оскарження постанови ВЛК безпосередньо до суду – строк для звернення становить 6 місяців із дня, коли особа дізналася про вчинення порушення, тобто з дня винесення відповідної постанови ВЛК (ст. 122 КАС України).

Отже, якщо Ви будете оскаржувати рішення ВЛК до вищого органу В Вам необхідно подавати скаргу до Центральної військово-лікарської комісії (ЦВЛК). Вона знаходиться за адресою: Київ, бульвар Лесі Українки, 10А.  

Для перегляду рішення  необхідно подати до ЦВЛК заяву про перегляд оскаржуваного рішення  ВЛК нижчого рівня та додати до заяви всі наявні документи, видані військово-лікарською комісією, рішення якої переглядається. Також в заяві необхідно вказати причини ініціювання перегляду, зазначити всі наявні обставини справи, надати пояснення з чим саме Ви не погоджуєтесь і чим це підтверджується. Також Вам необхідно надати копію попередньої Черкаської ВЛК. 

Після досудового оскарження  ВЛК може ухвалити рішення про проведення повторного або контрольного медогляду.

Якщо у Вас є уточнюючі питання, можете написати на електронну пошту pravoizachita@gmail.com

Будемо вдячні за відгук щодо отриманої консультації

Успіхів Вам!

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram