Повідомлення по КІК/пояснення

Добрий день.

Потрібні пояснення по подачі повідомлення по КІК:

 

 1. які розділи повідомлення мені треба заповнювати. Що таке безпосереднє та опосередковане володіння КІК? Хто має підписувати форму якщо я володію часткою в КІК як фізична особа? Що мається на увазі інформація про осіб через яких здійснюються опосередковане володіння?
 2. Які документи мені необхідно надати?
 3. Потрібне роз`яснення щодо форми (F1308001) повідомлення податкової про утворення нового КІК.

Про компанію:

Заснована місяць тому у Великобрітанії

Форма власності як у нас ТОВ

Розмір моєї частки - 100%

Дата заснування травень 2023

 

Питання по полям форми:

 

5.Причина повідомлення**

Що ставити?

 

6.Статус

6.1. Юридична особа

6.2. Утворення без статусу юридичної особи

Що ставити?

 1. Розмір частки

12.1. Всього (), - у тому числі ()

12.2. безпосереднє володіння

12.3. опосередковане володіння

Будь ласка надайте роз`яснення щодо цих типів володіння та який в моєму випадку тип, куди ставити ‘100%’?

 

 1. Інформація щодо осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння

Хто тут мається на увазі?

 

 1. Інформація щодо осіб – резидентів, спільно з якими здійснюється володіння частками в іноземній юридичній особ (найменування/прізвище, ім’я по батькові (за наявності) (податковий номер/серія (за наявності) та номер паспорта*),

Чи маються тут на увазі резиденти України?

 

16.Дата відчуження частки (дд/мм/рррр)

17.Розмір частки, що відчужена (%)

Тут треба щось ставити?

 

 1. Інформація щодо початку/припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою

 

 1. Обставина (и) фактичного контролю

19.1 надання особою зобов’язуючих вказівок органам управління юридичної особи

19.2 ведення особою перемовин щодо укладення правочинів юридичною особою та узгодження суттєвих умов таких правочинів

19.3 наявність в особи довіреності на здійснення суттєвих правочинів від імені юридичної особи, що видана на термін більш ніж один рік та не передбачає попереднього погодження таких правочинів органами управління юридичної особи

19.4 здійснення особою операцій за банківськими рахунками юридичної особи або наявність можливості блокувати операції за такими рахунками

19.5 зазначення особи як засновника (бенефіціара, фактичного вигодонабувача) юридичної особи під час відкриття рахунків такою юридичною особою, крім випадків, якщо активи такої юридичної особи є частиною активів трасту, фонду, установи, іншого утворення без статусу юридичної особи, засновником (бенефіціаром, фактичним вигодонабувачем) якого є така особа

19.6 Інша обставина:

Які з причин краще вказати?

 

 1. Інформація щодо майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи

 

 1. Дата заснування, створення або набуття майнових прав (дд/мм/рррр)
 2. Опис майнових прав (назва, вартість у валюті контракту тощо)
 3. Дата ліквідації або відчуження майнових прав (дд/мм/рррр)
 4. Додаткова інформація (пояснення) до цього Повідомлення

 

Теж не зрозуміло чи потрібно взагалі щось заповнювати

 

У кінці звіту три підписи:

- Керівник (це я)

- Головний бухгалтер - бухгалтер в Україні

 Я  Фізособа -

Велике дякую

13.08.2023 13:57 759

Консультація виконавця

Марина Бекало
Адвокат Одеса
У сервісі: 5 років
752 відгука (751 +) (1 -)
Консультацій: 1962
Топ 3 спеціалізації:
 • Податкове право
 • Зовніншньоекономічна діяльність
 • Військове право

Добрий день.

1. Безпосереднім володінням є, простими словами у разі прямого володіння часткою,  якщо Ви є прямим бенефіціаром (маєте частку в КІК), а не опосередкованим володільцем акцій, наприклад, володіння частками через інших юридичних осіб, які здійснюють контроль за цим КІК, або через інші утворення без статусу юридичної особи.  Підписувати форму маєте як фізична особа, адже Ви володієте часткою КІК як фізична особа. Далі в консультації більш розгорнуто. 

2. Подається лише повідомлення, із зазначенням всіх необхідних даних про володіння КІК.  Жодних документів з повідомленням подавати не потрібно.

3.Вказане повідомлення є універсальним для всіх, воно передбачено не тільки для фізичних осіб резидентів які володіють часткою в КІК, але й для юридичних осіб також. Тобто, володіти часткою в КІК може не тільки фізична особа (громадянин), але й юридична особа також. 

Зверніть увагу  на І розділ повідомлення: " I.Дані щодо фізичної особи – резидента або юридичної особи – резидента (контролюючої особи), що надсилає Повідомлення"

Тобто, якщо повідомлення надсилається фізичною особою, то підписує його фізична особа. Якщо юридична особа, яка володіє частою в КІК - то підписує його або керівник або головний бухгалтер такої юр особи -резидента України.

Ви володієте часткою в компанії  як фізична особа-резидент України, тому повідомлення подається та підписується Вами як фізичною особою.

-Причина повідомлення** :

Вам потрібно вказувати цифру 1: "Безпосереднє набуття частки в іноземній юридичній особі, що призводить до визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою". Тобто, у Вас пряме володіння часткою,  Ви є прямим бенефіціаром, а не опосередкованим володільцем акцій, наприклад, володіння частками через інших юридичних осіб, які здійснюють контроль за цим КІК, або через інші утворення без статусу юридичної особи.

-Статус: Вам треба вказувати 6.1. Юридична особа ( адже Ваш КІК має статус юридичної особи).

- 12. Розмір частки

Вам потрібно вказувати 100%  в рядку: 12.2. безпосереднє володіння

-14. Інформація щодо осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння
Ви тут нічого не вказуєте, адже Ви безпосередньо володієте часткою. Якщо б Ви наприклад, володіли частками  в інших компаніях, які контролюють цей КІК, Ви мали б вказати дані про цю компанію. 

Згідно п. 39-2.1.4.  Податкового кодексу України: Для цілей визначення володіння фізичною або юридичною особою відповідною часткою в іноземній юридичній особі усі права, що належать такій фізичній або юридичній особі, вважаються сумою часток, які:

належать такій фізичній або юридичній особі безпосередньо або опосередковано через інших осіб, у тому числі через утворення без статусу юридичної особи;

належать будь-яким пов’язаним особам такої фізичної або юридичної особи безпосередньо або опосередковано через інших осіб.

Розмір частки опосередкованого володіння розраховується:

у разі володіння через один ланцюг осіб, які володіють частками одна в іншій, - шляхом множення часток;

у разі володіння через кілька ланцюгів осіб, які володіють частками одна в іншій, - шляхом підсумовування часток у кожному такому ланцюгу.

При цьому для цілей розрахунку опосередкованого володіння, у разі якщо особа фактично володіє часткою в розмірі понад 50 відсотків (через один або кілька ланцюгів) над юридичною особою у ланцюгу, вважається, що фізична особа володіє часткою в такій юридичній особі у розмірі 100 відсотків.

У разі якщо особа здійснює фактичний контроль над наступною юридичною особою у ланцюгу, вважається, що така особа володіє часткою в наступній юридичній особі у розмірі 100 відсотків.

Особа вважається такою, що володіє часткою в іншій юридичній особі, у разі:

володіння на підставі права власності, або

якщо право власності на відповідну частку юридично належить іншим особам, які діють в інтересах такої особи.

Тобто, Ваш випадок однозначно є безпосереднім володінням часткою (здійснення контролю) КІК.

-15. Інформація щодо осіб – резидентів, спільно з якими здійснюється володіння частками в іноземній юридичній особ (найменування/прізвище, ім’я по батькові (за наявності) (податковий номер/серія (за наявності) та номер паспорта*),
Чи маються тут на увазі резиденти України? Чи тут повинен бути зазначений номінальний директор з Сінгапуру?

Тут треба вказувати інших резидентів України, з якими такий бенефіціар спільно володієте частками в КІК. В Вашому випадку, тут теж нічого не треба вказувати (адже у Вас 100%)

- 16.Дата відчуження частки (дд/мм/рррр) / 17.Розмір частки, що відчужена (%)
 Не заповнюєте нічого.  
В рядку 13 вказуєте лише дату набуття частки.

-IV. Інформація щодо початку/припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою

Ви цей розділ Вами не заповнюєте взагалі. Цей рядок стосується випадків, коли особа не володіє частками в КІК юридично, але здійснює вплив на управлінськи рішення компанії, фактично контролює її діяльність, має певний вагомий вплив (простими словами, здійснює управління не юридично, а фактично), або приймає участь у управлінні на підставі довіреності, яка видана строком більше ніж 1 рік. Тобто, цей розділ взагалі пропускаєте.

Пункт 19.5.  знову ж таки, стосується випадків, коли юридично особа не володіє часткою, але в банківських установах обліковується як засновник (представник) такого КІК.

-V. Інформація щодо майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи

Ви цей розділ теж не заповнюєте. Розділ стосується трастів, фондів, установ, утворень, які не мають організаційно-правову форму юридичної особи.

 Підписуєте (ще раз повторюсь) як фізична особа, адже володієте часткою в КІК я фізична особа.

У разі виникнення додаткових питань, уточнень тощо, звертайтеся marina.bekalo@gmail.com

З повагою,

Адвокат Бекало Марина

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram