Чи потрібен нотаріальний договір опіки для надання відстрочки

Батько прописаний в моїй квартирі. В цій квартирі прописані крім нього ще моя дружина і діти. Маю брата, прописаного за іншою адресою.
Я чув, що практика ТЦК така, що вони вимагають нотаріальний договір опіки для надання відстрочки, чи дійсно це так?
17.10.2023 21:55 583

Консультація виконавця

Андрей Карпенко
Адвокат Київ
У сервісі: 3 роки
160 відгуків (159 +) (1 -)
Консультацій: 838

Вітаю!

Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації

ЗАКОНА УКРАЇНИ 

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:
 • зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;
 • які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати;
 • опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

ДОКУМЕНТИ ЯКІ НЕОБХІДНО ДОДАТИ ДО ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ ВАМ ВІДСТРОЧКИ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ :

 • документ, що підтверджує здійснення догляду (наприклад – про призначення компенсації за догляд, що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі),
 • акт огляду МСЕК,
 • паспорт особи з інвалідністю;
 • акт обстеження побутових умов особи, що потребує догляду, інші документи, що підтверджують відсутність інших осіб, здатних здійснювати догляд;
 • Свідоцтво про народження. 

Постійний догляд отримується в закладах соціального захисту. 

ЯКЩО ОСОБА БУДЕ ВИЗНАНА СУДОМ ОБМЕЖЕНО ДІЄЗДАТНОЮ АБО НЕДІЄЗДАТНОЮ, ТО НАД ТАКОЮ ОСОБОЮ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ ВАМ МОЖНА ВСТАНОВИТИ ОПІКУ. ОПІКА ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ПРИ УЧАСТІ ОРГАНА ОПІКИ. ОПІКУ У НОТАРІУСА ВСТАНОВИТИ НЕМОЖЛИВО. 

ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД - ЦЕ СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА.

Нормативна база

Соціальні послуги – дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають. Особі/сім’ї можуть надаватися одна або одночасно декілька соціальних послуг. Порядок організації надання соціальних послуг затверджується Кабінетом Міністрів України (Закон України "Про соціальні послуги" (далі - Закон).

Хто може бути надавачем соціальних послуг:

 Надавав соціальних послуг - юридичні та фізичні особи, фізичні особи - підприємці, включені до розділу "Надавачі соціальних послуг" Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Фізичні особи,які надають соціальні послуги з догляду відповідно до цього Закону без здійснення підприємницької діяльності, можуть надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг отримувачам соціальних послуг з числа членів своєї сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права і обов’язки та є:

 1. особами з інвалідністю I групи;
 2. дітьми з інвалідністю;
 3. громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;
 4. невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;
 5. дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги. Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1161.

Аби оформити постійний догляд за такою особою, потрібно звернутися до органів соцзахисту наступний перелік документів:

 • Заява про те, що ви хочете здійснювати постійний догляд за певною особою.
 • Ваш паспорт (потрібен як оригінал, так і копія). Також потрібен паспорт особи, за якою буде здійснюватися догляд.
 • Медична довідка. Важливо, аби особа, яка хоче здійснювати такий догляд, сама володіла достатнім для цього здоров’ям.
 • Довідка щодо реєстрації вашого місця проживання.
 • Документи щодо права власності на майно або право користування ним.
 • Довідка лікарської комісії, яка підтверджує те, що у зв’язку зі своїм станом здоров’я особа має потребу в постійному догляді.

Для здійснення постійного догляду за особою, яка цього потребує, повинно бути забезпечено спільне проживання. Якщо в акті перевірки зі сторони соціальної служби не підтверджено факт спільного проживання, це підстава для відмови як в оформленні догляду, так і в призначенні відповідної компенсації.

ПЕРШИЙ КРОК ДЛЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ (ПОСТІЙНОГО ДОГЛЯДУ) ПОВИННА ЗРОБИТИ ОСОБА З ІНВАЛІДНІСТЮ, ЗВЕРНУВШИСЬ ДО ОРГАНІВ СОЦЗАХИСТУ.

ПОРЯДОК
надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-2019-%D0%BF#n138

5. Для отримання соціальних послуг особа з інвалідністю, особа похилого віку, її законний представник подають заяву про надання соціальних послуг (далі - заява), уповноважена особа органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, опікуна яким не призначено або які втратили з ним зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях) - повідомлення про надання соціальних послуг (далі - повідомлення) разом із документами, зазначеними в пункті 8 цього Порядку, до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі - уповноважений орган) за місцем проживання/перебування особи з інвалідністю, особи похилого віку або до центру надання адміністративних послуг у разі надання соціальних послуг надавачами соціальних послуг державного та комунального сектору, а також недержавного сектору із залученням бюджетних коштів.

7. Оцінювання потреб особи з інвалідністю, особи похилого віку у соціальних послугах проводиться соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи, у разі перебування особи з інвалідністю, особи похилого віку у надавача соціальних послуг - його соціальним працівником протягом п’яти робочих днів з дати отримання заяви, звернення, повідомлення в порядку, встановленому Мінсоцполітики, із залученням у разі потреби фахівців мобільної мультидисциплінарної команди з охорони психічного здоров’я.

За результатами оцінювання потреб особи з інвалідністю, особи похилого віку в соціальних послугах соціальний менеджер/фахівець із соціальної роботи (у разі перебування особи з інвалідністю, особи похилого віку у надавача соціальних послуг - його соціальний працівник) складає акт оцінки потреб сім’ї/особи та подає уповноваженому органу для прийняття рішення про надання/відмову в наданні соціальних послуг.

8. Для надання соціальних послуг подається у письмовій або електронній формі заява особи з інвалідністю, особи похилого віку (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена), законного представника (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів) або повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, які не мають законного представника).

Під час подання заяви, повідомлення за формою, затвердженою Мінсоцполітики, пред’являються:

громадянином України - паспорт громадянина України/паспорт громадянина України для виїзду за кордон/тимчасове посвідчення громадянина України/е-паспорт громадянина України/е-паспорт громадянина України для виїзду за кордон/е-документ/посвідчення про взяття на облік бездомної особи за формою, затвердженою Мінсоцполітики; для іноземців та осіб без громадянства - довідка про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту/посвідчення біженця/паспортний документ іноземця та посвідка на тимчасове проживання або посвідка на постійне проживання;

громадянином України - паспорт громадянина України/паспорт громадянина України для виїзду за кордон/тимчасове посвідчення громадянина України/е-паспорт громадянина України/е-паспорт громадянина України для виїзду за кордон/е-документ/посвідчення про взяття на облік бездомної особи за формою, затвердженою Мінсоцполітики; для іноземців та осіб без громадянства - довідка про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту/посвідчення біженця/паспортний документ іноземця та посвідка на тимчасове проживання або посвідка на постійне проживання;

До заяви, повідомлення додаються такі документи/копії (якщо викладених у них відомостей немає в державних електронних інформаційних ресурсах):

висновок про стан здоров’я особи, яка потребує надання соціальних послуг, за формою, затвердженою МОЗ (крім соціальних послуг, які надаються одноразово, екстрено (кризово);

копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, або пенсійне посвідчення, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, видана структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчим органом міської ради, або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” (за наявності інвалідності), з пред’явленням оригіналу;

ВИ ТА ВАШ БАТЬКО ПОВИННІ БУТИ В РЕЄСТРІ НАДАВАЧІВ ТА ОТРИМУВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ.

хххххххх

ТЕПЕР ЩОДО ДОВЕДЕННЯ, ЩО ТІЛЬКИ ВИ МОЖЕТЕ УТРИМУВАТИ БАТЬКА - ІНВАЛІДА. 

ЯКЩО, ТЦКСП ДЛЯ НАДАННЯ ВІДСТРОЧКИ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ,  НЕ ВИСТАЧАЕ СПІЛЬНОГО МІСЦЯ РЕЄСТРАЦІЇ, ТОДІ ЄДИНИЙ ВИХІД  -  ЦЕ ДОВОДИТИ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ. 

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram