Автоматичний обмін податковою інформацією CRS/ нерезидент України

Добрий день

 В Україні я закрив свій ФОп та знявся з місця реєстрації. Проживаю постійно за кордоном (Німеччина) , маю рахунки та прибутки вартістю 70 000 євро.  В Україні не проживаю більше 183 день та не маю там ФОпа, тому НЕ вважаю себе резидентом України. Але, маю різні рахунки фізичної особи в Україні, в 3х банках. Але їхня вартість в сукупності  не перевищує 8 000 євро.

Питання:

 

Якій мінімальний ліміт коштів має бути на рахунках щоб підпасти під автоматичний обмін між державами?

Коли такий обмін  між державами має відбутися?

Що загрожує мені якщо наша українська податкова дізнається про рахунок за кордоном?

26.10.2023 12:20 446

Консультація виконавця

Марина Бекало
Адвокат Одеса
У сервісі: 5 років
752 відгука (751 +) (1 -)
Консультацій: 1962
Топ 3 спеціалізації:
  • Податкове право
  • Зовніншньоекономічна діяльність
  • Військове право

Добрий день.

Так,  з приєднянням України до системи автоматичного обміну податковою інформацією CRS, підзвітні  рахунки  резидентів ( в тому числі фізичних осіб) будуть контролюватися з країнами іноземних юрисдикцій (див. перелік таких країни за посиланням: CRS по юрисдикциям - Организация экономического сотрудничества и развития (oecd.org)  в межах процедур, що визначені CRS. Але, не всі рахунки резидентів країн підписантів цієї системи будуть підпадати під звітні, а значить автоматично передаватися (обмінюватися) між країнами. Мета цієї системи контроль великих статків/або неоподаткованого доходу,  з метою запобігання уникнення від оподаткування доходів в країнах резидентства та/або походження таких доходів.

Україна наразі ще перебуває в стані імплеметації цих правил. Для цього були прийняті зміни в діюче законодавство: зокрема прийнята ст. 39-3 Податкового кодексу , та перехідні положення п.53-1.3. підрозділу 10 розділу ХХ  Податкового кодексу (див. за посиланням:Податковий кодекс України | від 02.12.2010 № 2755-VI (rada.gov.ua) , прийнятий Наказ Мінфіну 26.05.2023  № 282 ( Про затвердження Порядку застосу... | від 26.05.2023 № 282 (rada.gov.ua) 

Наразі приєднання до системи передбачає збір інформації банками (які є підзвітними фінансовими установами) про  наявність підзвітих рахунків, яка в подальшому передається в Державну податкову службу (ДПСУ). Такий збір буде відбуватися в декілька етапів:

Банки (фінансові установи) які є підзвітними в цілях CRS до 31.12.2023р. мають стати на спец облік в податкових органах (згідпо п.53-1.3. підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу). Банки мають провести належну перевірку своїх клієнтів: 

По існуючим рахунки з залишком  станом на 30.06.2023р.  понад 1 млн. доларів США (великою вартістю) в термін до  31.12.2023р., менше 1мнл. доларів США (низькою вартістю) в термін до 31.12.2024р.

Згідно п. 13 та п. 14 Розділу 3 Наказу Мінфіна ( Про затвердження Порядку застосу... | від 26.05.2023 № 282 (rada.gov.ua)

13. Термін «Рахунок з Високою Вартістю» означає Існуючий Рахунок Фізичної Особи із сукупним залишком або вартістю, що перевищує еквівалент 1 000 000 доларів США, розрахований у гривні станом на 30 червня 2023 року або 31 грудня 2023 року, або 31 грудня будь-якого наступного року.

14. Термін «Рахунок з Низькою Вартістю» означає Існуючий Рахунок Фізичної Особи із сукупним залишком або вартістю на 30 червня 2023 року, що не перевищує еквівалент 1 000 000 доларів США, розрахований у гривні.

Далі, після комплексної перевірки банками (фін установами) яка включає в себе перевірку місця проживання, в тому числі за кордоном з метою визначення резидентського статусу в країнах іноземних юрисдикцій, банки надають оцінку чи є рахунок підзвітним в цілях автоматичного обміну.

Далі, інформацію по звітним рахунки надсилаються в податкову до 01.07.2024року по рахункам з високою вартістю, та до 01.07.2025 року по рахункам з низькою вартістю. Податкова визначає резидентський статус власників підзвітних рахунків в тому числі за інформацією що подається банками в податкову, та далі така податкова інформація підпадає під автоматичний обмін між країнами учасницями CRS. По рахункам з великою вартістю до 30.09.2024р., з низькою до 30.09.2025р.

Наприклад, у Вас є рахунки в банках Німеччини,  та підзвітний рахунок високою вартістю в Україні /та або Ви визначили своє податкове резидентство також в цій країні при перевірці банком в Україні *або банк при належній перевірці виявив Ваш резидентський статус в країні іноземної юрисдикції,  (який надсилає документи з питаннями /анкетами самостійної оцінки) , зокрема і для визначення податкового резидентства, Ви надаєте інформацію в свій банк про себе, та далі банк надає оцінку, чи є рахунок підзвітим, якщо так то  надсилає дані до  ДПСУ , а ДПСУ в свою чергу надсилає в податковий орган  Німеччини  про  Ваш  рахунок (рахунки) банку  та залишки на цьому рахунку, а Німеччина в рамках обміну має поділитися з ДПСУ  інформацією про наявні звітні рахунки в банках  ( якщо вони також підпадають під визначення підзвітних низькою/високою вартістю). Таким чином це буде відбуватися.

Щодо Ваших питань:

  1. "Якій мінімальний ліміт коштів має бути на рахунках щоб підпасти під автоматичний обмін між державами?"

Так, для фізичних осіб для того щоб потрапити під визначення "підзвітних" рахунків які підлягають належній перевірці необхідно відповідати Критеріям для визначення підзвітного рахунку, що передбачені  зокрема і п. 14..1.146-1 Податкового кодексу України, який містить відсилочну норму, так: 

14.1.146-1. підзвітний рахунок - фінансовий рахунок, який відповідає визначенню терміна "американський підзвітний рахунок" відповідно до Угоди FATCA та/або визначається як підзвітний рахунок відповідно до правил Загального стандарту звітності CRS для цілей Багатосторонньої угоди CRS.

Згідно до (див. за посиланням: Угода між Урядом України та Урядом Спо... | від 07.02.2017 (rada.gov.ua) ,  рахунки суб’єктів господарювання, які не потребують перевірки, виявлення або звітування це рахунку із залишком або сума якого не перевищує 250 000 доларів США ..... не потребує перевірки, виявлення або звітування як підзвітного американського рахунку, допоки залишок або сума рахунку не перевищуватиме 1 000 000 доларів США.

Це стосується суб'єктів господарювання ( в Вашому випадку- ФОП).

Для фізичних осіб (які не є суб'єктами господарювання): 50 тис. доларів США (в тому числі за депозитними рахунками), та 250 тис. за рахунками який є договором  страхування з викупною сумою, або договором ануїтету.

Але, це лише критерії для визначення підзвітності рахунку для фізичних осіб, які  не є вичерпними. Тут питання навіть не в лімітах залишку (якщо ми говоримо виключно про фізичних осіб), а питання в резидентському статусі. Це не означає, що рахунок фізичної особи в банку з певною вартістю  наприклад  50  тис. автоматично підпадає під обмін. Ні, всі рахунки проходять належну перевірку банками, з урахуванням самостійної оцінки влаників таких рахунків, які наприклад, при  перевірці банками вкажуть про своє іноземне резидентство, або наприклад про володіння часткою в контрольованій іноземній компанії (КІК). В такому разі рахунок одразу стає підзвітним (незалежно від вартості), дані про його наявність передаються в ДПСУ та надалі підлягають обміну з країною резидентва, яка є в тому числі є учасником CRS (див. Р.V - VI Наказу Мінфіна 26.05.2023  № 282 Про затвердження Порядку застосу... | від 26.05.2023 № 282 (rada.gov.ua)

Крім того, в стандартах CRS  є таке поняття як "виключенні рахунки" , тобто рахунки з низьким ризиком, це зокрема:

-Пенсійні та накопичувальні рахунки

-Інші рахунки з пільговим оподаткуванням

-Строкові договору страхування житти

-Рахунки щодо розпорядження спадковим майном

-Рахунки умовного зберігання (Escrow)

-Депозитні рахунки 

-Інші рахункі з низьким рівнем ризику (тобто, які не викликають підозр у банків в рамках фінансового моніторингу, тож тут вже оцінка буде відбуватися з урахування Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення")

2. "Коли такий обмін між державами  має відбутися?"

Рахунки, відкриті банками з 01.07.2023р. до 30.09.2024р.

Існуючі рахунки фізичних осіб з високою вартістю до 30.09.2024р., з низькою вартістю до 30.09.2025р.

Існуючи рахунки організацій вартістю понад 250 тис. доларів США станом на 30.06.2023р.  до 30.09.2025р.

3. "Що загрожує мені якщо наша українська податкова дізнається про рахунок за кордоном?"

В будь-якому випадку, якщо податкова виявить дохід іноземного походження, отриманий на рахунок в іноземному банку, то такий дохід вона визнає доходом фізичної особи  та донарахує 18% ПДФО та 1,5% Військового збору. Але, у разі якщо Ви сплачуєте податки в іноземній державі, та якщо у нас з цією державною є угода про уникнення подвійного оподаткування, Ви зможете врахувати сплачені податки в іноземній країні та відповідно зменшити  на цю суму податковий обов'язок в Україні. Але за певною процедурою. Для цього необхідно отримати довідку від іноземної країни про сплачені податки, та задекларувати дохід за українським законодавством, та надати заяву із довідкою про сплачені податки за кордоном для реалізації угоди про уникнення подвійного оподаткування.

Але, звісно при умові що Ви є податковим резидентом України. Якщо Ви закрили ФОП в Україні, знялися з місця реєстрації, якщо Ваша родина проживає в Німеччині, то з позиції податкового резиденства, Ви є резидентом Німеччини, а не Україні. Але, проблема в тому, що український банк буде вважати Вас резидентом України, та у разі проходження самостійної оцінки в своєму банку, Ви вкажете своє іноземне резидентство, то Ваші рахунки однозначно стануть підзвітними та ця інформація потрапить в ДПСУ. Теж саме можливо буде в і банку Німеччини, вони в рамках CRS проводять також  свою самостійну оцінку і лише через належність Вас до українського громадянства можуть включити Ваші рахунки в підзвітні та подати на обмін інформацію. Але це також питання внутрішньої політики державни в частині CRS та кожного конкретного банку.

Згідно п. 53-1.4. підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, Не вважається податковою інформацією, яка може бути використана контролюючим органом для визначення суми податкових зобов’язань платника податків, інформація, отримана контролюючим органом від іноземних компетентних органів відповідно до Багатосторонньої угоди CRS та яка стосується фінансового рахунку або рахунків громадянина України, відкритих у фінансових установах іноземних юрисдикцій, якщо сукупний залишок або вартість усіх фінансових рахунків, власником яких є одна особа - громадянин України, не перевищує еквівалент 250 тисяч доларів США станом на 31 грудня календарного року, який припадає на період дії воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX.

Тобто, рахунок в іноземних юрисдикціях вартістю до 250 тис. доларів США станом на 31 грудня року який припадає в період  дії правового режиму воєнного стану НЕ вважається податковою інформацією для української податкової, а тому такий дохід не буде підлягати оподаткуванню за українським законодавством.

Які можуть бути, штрафи, та інша відповідальність для фізичної особи?

Згідно п. 118-1.8. Податкового кодексу, умисне надання власником рахунку документів самостійної оцінки CRS стосовно себе та/або стосовно його контролюючих осіб у випадках, передбачених статтею 39-3 цього Кодексу, з недостовірними відомостями, що призвело до невстановлення підзвітності рахунку для власника рахунку та/або для його контролюючих осіб, -

тягне за собою накладення штрафу у 100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

Сплата такого штрафу не звільняє власника рахунку від обов’язку власника рахунку щодо надання документів самостійної оцінки CRS стосовно себе та/або стосовно його контролюючих осіб у випадках, передбачених статтею 39-3 цього Кодексу, з достовірними відомостями.

Наприклад, якщо Ви є податковимм резидентом іноземної країни та не вказали про цей факт банку який проводить належну перевірку, що привело для невстановлення підзвітності рахунку, то Вас можуть притягнути до відповідальності у вигляді штрафу 670 000 грн.

При цьому, згідно п. 53-1.3. підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, встановлені  такі особливості застосування положень статті 39-3 цього Кодексу у частині, що стосується застосування Загального стандарту звітності CRS, протягом перехідного періоду: за порушення, вчинені фінансовими агентами та власниками рахунків до 31 грудня 2024 року включно, штрафні (фінансові) санкції, передбачені пунктами 118-1.3-118-1.8 статті 118-1 цього Кодексу, не застосовуються, а за порушення, вчинені у період з 1 січня по 31 грудня 2025 року, - застосовуються у 0,5 розміру відповідного штрафу.

Ви можете звернутися до мене на ел. пошту та задавати додаткові питання та уточнення: marina.bekalo@gmail.com

З повагою,

Адвокат Бекало Марина

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram