Порядок надання електронної публічної послуги “е-Підприємець”

Кабінет Міністрів України постановою від 07 листопада 2023 р. № 1156 запровадив питання надання комплексної електронної публічної послуги “е-Підприємець”. У сттатті розглядаються перелік послуг, які вона містить, та порядок надання електронної публічної послуги “е-Підприємець” в-цілому.

10.11.2023 19:10 2378

Консультація виконавця

В'ячеслав Денисенко
Експерт Шостка
У сервісі: 2 роки
0 відгуків (0 +) (0 -)
Консультацій: 14

Кабінет Міністрів України постановою від 07 листопада 2023 р. № 1156 запровадив питання надання комплексної електронної публічної послуги “е-Підприємець”.

Послуга “е-Підприємець” запроваджується з метою спрощення умов для започаткування та/або провадження підприємницької діяльності засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг. Вона є альтернативним отримання послуг та не виключає можливості отримання цих послуг у визначеному законодавством порядку.

Вона складається з таких електронних публічних послуг:

 • державна реєстрація фізичної особи підприємцем;
 • державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 • подання повідомлення про використання або про відмову від використання єдиного рахунка;
 • реєстрація платником єдиного податку;
 • реєстрація платником податку на додану вартість;
 • реєстрація реєстратора розрахункових операцій та програмного реєстратора розрахункових операцій, а також пошук фіскального чека;
 • реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
 • подання інформації про попит на робочу силу (вакансії);
 • державна реєстрація потужностей операторів ринку харчових продуктів;
 • видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
 • реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;
 • відкриття банківського рахунка.

Електронна публічна послуга з відкриття банківського рахунка, яка входить до складу послуги "е-Підприємець", надається банками, що мають укладений з Мінцифри та технічним адміністратором Єдиного державного вебпорталу електронних послуг договір про інформаційну взаємодію з використанням Єдиного вебпорталу. Відкриття банківського рахунка здійснюється банком у порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку.

Послуга "е-Підприємець" надається за бажанням фізичної особи, яка має намір започаткувати та/або провадити підприємницьку діяльність (далі - Заявник).

Електронні публічні послуги, які входять до складу послуги "е-Підприємець", можуть надаватися з урахуванням технічних можливостей їх надання засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та інформаційно-комунікаційних систем державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що можуть бути задіяні для надання послуги "е-Підприємець", про що повідомляється власником Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Надання послуги "е-Підприємець" здійснюється на підставі:

 1. єдиної заяви, сформованої засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, що містить відомості, передбачені законодавством для надання електронних публічних послуг, які входять до складу послуги "е-Підприємець", і
 2. документів та/або відомостей, необхідних для надання відповідних електронних публічних послуг, що містяться в інформаційно-комунікаційних системах,

за умови накладення кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису заявника.

Єдиний державний вебпортал електронних послуг забезпечує можливість вибору заявником електронних публічних послуг, які він бажає отримати у складі послуги "е-Підприємець".Заявник забезпечує достовірність відомостей, що містяться в заяві.У разі отримання заявником електронних публічних послуг, які входять до складу послуги "е-Підприємець", на підставі фактичних обставин, що зазнали істотних змін, адміністративні акти за результатами їх надання можуть бути відкликані відповідно до Закону України "Про адміністративну процедуру".У разі коли отриманню електронних публічних послуг, які входять до складу послуги "е-Підприємець", відповідно до законодавства повинно передувати отримання іншої електронної публічної послуги, такі послуги надаються в порядку черговості їх надання.

Для кожної наступної електронної публічної послуги Єдиний державний вебпортал електронних послуг використовує подані заявником заяву та відомості з державних електронних інформаційних ресурсів державних органів, які є суб`єктами надання електронних публічних послуг, які входять до складу послуги "е-Підприємець", а також результати попередніх наданих електронних публічних послуг.

У разі коли для надання наступної електронної публічної послуги не вистачає поданих заявником заяви та відомостей, Єдиний державний вебпортал електронних послуг використовує результати попередніх наданих електронних публічних послуг.

Складення та/або подання будь-яких додаткових заяв та документів для отримання електронних публічних послуг, які входять до складу послуги "е-Підприємець", не допускається, крім послуги, пов`язаної з відкриттям банківського рахунка.

Оплата адміністративного збору за отримання електронних публічних послуг здійснюється засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг під час формування заяви.

Інформування заявника про результати надання електронних публічних послуг, які входять до складу послуги "е-Підприємець", здійснюється відповідним державним органом, який надав таку електронну публічну послугу, зокрема засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.Обробка персональних даних заявників здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.

Для надання послуги "е-Підприємець" забезпечується електронна інформаційна взаємодія між відповідними інформаційно-комунікаційними системами та державними електронними інформаційними ресурсами державних органів.

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram