Податкові перевірки - кого включають до плану-графіку?

Скасування мораторію на податкові перевірки в Україні привело до розширення кола осіб, які можуть бути включеними до плану-графіку проведення документальних планових перевірок на 2024 рік.

(Скасування мораторію на проведення податкових перевірок пов`язано з набранням чинності 08 грудня 2023 р. Закону України від 09 листопада 2023 р. №3453-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок".)

При цьому мораторій на податкові перевірки скасовано для окремих категорій платників та встановлено додаткові обмеження при проведенні перевірок.

Розглянемо порядок формування плану-графіка проведення документальних планових податкових перевірок.

04.01.2024 19:22 269

Консультація виконавця

В'ячеслав Денисенко
Експерт Шостка
У сервісі: 2 роки
0 відгуків (0 +) (0 -)
Консультацій: 14

Скасування мораторію на податкові перевірки в Україні привело до розширення кола осіб, які можуть бути включеними до плану-графіку проведення документальних планових перевірок на 2024 рік.

(Скасування мораторію на проведення податкових перевірок пов`язано з набранням чинності 08 грудня 2023 р. Закону України від 09 листопада 2023 р. №3453-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок".)

При цьому мораторій на податкові перевірки скасовано для окремих категорій платників та встановлено додаткові обмеження при проведенні перевірок.

Розглянемо порядок формування плану-графіка проведення документальних планових податкових перевірок.

Кого можуть включити до плану-графіку?

До плану-графіка проведення документальних планових перевірок на 2024 рік можуть бути включені виключно:
1. платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;
2. платники податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);
3. платники податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги;
4. нерезиденти, які здійснюють/здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, та/або відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва нерезидента, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:
а) рівень зростання податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень зростання доходів платника податків;

б) декларування нарахованої заробітної плати за відсутності декларування об’єкта оподаткування податком на прибуток або декларування доходу, звільненого від оподаткування відповідно до міжнародного договору України;
5. інші платники податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають хоча б одному з таких критеріїв:
а) рівень сплати податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій не поширюється на платників єдиного податку;
б) рівень сплати ПДВ на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій не поширюється на платників податків, у яких операції з вивезення товарів за межі митної території України становлять 25 і більше відсотків загального обсягу постачання та одночасно рівень сплати податку на прибуток становить не менше 50 відсотків рівня сплати податку на прибуток у відповідній галузі;
в) дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість більше ніж у два рази;
г) загальна сума витрат, відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи, становить 75 або більше відсотків суми загального річного доходу, задекларованого у такій декларації, за умови що сума загального річного доходу, отриманого від провадження підприємницької діяльності, становить 10 мільйонів гривень і більше;
д) нарахування та/або виплата податковим агентом – юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати у відповідній галузі у відповідному регіоні (за основним місцем обліку в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику).

(Рівні сплати відповідного податку по галузях та показники середньої заробітної плати у відповідній галузі за регіонами, сформовані на основі показників за підсумками 2021 календарного року, вже опубліковано на офіційному веб-сайті ДПС. При цьому, галузь визначається за видами економічної діяльності на рівні класу згідно з КВЕД 009:2010.)

Як формується план-графік планових перевірок

При формуванні плану-графіка проведення документальних планових перевірок на 2024 рік враховуються показники позитивної динаміки:

  • рівнів сплати податку на прибуток та податку на додану вартість по відповідній галузі за дев’ять місяців 2023 року. Після настання граничних строків для подання річної звітності враховуються показники за 2023 рік. У разі якщо податковим (звітним) періодом для податку на прибуток платника податків є календарний рік, враховуються показники за попередній рік;
  • рівнів нарахування та/або виплати податковим агентом - юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати за дев’ять місяців 2023 року. Після настання граничних строків для подання податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за четвертий квартал 2023 року враховуються показники за чотири квартали 2023 року.

До плану-графіка проведення документальних планових перевірок ДПС може щомісячно вносити зміни.

Підставою для внесення змін до плану-графіку можуть бути:

  • обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини),
  • наявність/відсутність безпечних умов для проведення перевірок,
  • інші підстави, передбачені законодавством.

Оновлений план-графік підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті ДПС, не пізніше останнього числа місяця, в якому затверджено такий оновлений план-графік.

Документальну перевірку платника, якого включили до оновленого плану-графіка проведення документальних планових перевірок на поточний рік, можуть розпочати не раніше ніж через два місяці з дня оприлюднення оновленого плану-графіка.

Документальні планові перевірки платників, які:

  • здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції,
  • здійснюють/здійснювали діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес),
  • надають фінансові, платіжні послуги

можуть розпочинатися не раніше ніж через 30 календарних днів, наступних за датою оприлюднення оновленого плану-графіка, за умови надіслання (вручення) таким платникам (їх представникам) не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення перевірки копії наказу про проведення документальної планової перевірки та письмового повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram