Виїзд за кордон заброньованого, що супроводжує близького родича-інваліда 2-ї групи

Добрий день!
Питання просте - військовозобов`язаний заброньований, чи може у період дії броні виїхати за кордон, супроводжуючи матір-інваліда 2-ї групи (спільне проживання, більш родичів нема).
Виїзд за кордон не у відрядження.
Дякую!
18.04.2024 11:52 208

Консультація виконавця

Андрей Карпенко
Адвокат Київ
У сервісі: 3 роки
152 відгука (152 +) (0 -)
Консультацій: 776

Вітаю!

ПРАВИЛА перетинання державного кордону громадянами України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/57-95-%D0%BF#T...

2-1.

Перетин державного кордону може здійснюватися:

особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність, а також документів, що підтверджують спільне проживання (їх задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) збігається із задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) їх батьків чи батьків дружини (чоловіка), або здійснення догляду за своїми батьками чи батьками дружини (чоловіка), що підтверджується актом встановлення факту здійснення догляду за одним із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), або документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд. Акт встановлення факту здійснення догляду складається на підставі звернення особи з інвалідністю I чи II групи або особи, яка здійснює догляд, до районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради із заявою про здійснення особою такого догляду. У випадку, якщо особа з інвалідністю I чи II групи є взятою на облік внутрішньо переміщеною особою, звернення із заявою про здійснення догляду подається за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи. На підставі такого звернення особи з інвалідністю I чи II групи або особи, яка здійснює догляд, районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської ради не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів після надходження заяви складається акт встановлення факту здійснення догляду в довільній формі. Зазначений акт надсилається заявнику або видається особисто за його бажанням;

ЯКЩО, У ВАС ОДНАКОВЕ МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ, ТО ВАМ ДЛЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ НЕ ПОТРІБНА ДОВІДКА ЛКК.

АЛЕ БАЖАНО!!! ОТРИМАТИ ДОВІДКУ ЛКК ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ПОСТІЙНОГО ДОГЛЯДУ  

ДОЗВІЛ ВІЙСЬКОМАТУ НА ПЕРЕТИН КОРДОНУ НЕ ПОТРІБЕН.

АЛЕ, Є ОСЬ ТАКЕ НЕОФІЦІЙНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ:

https://censor.net/ua/video_news/3464733/u_sotsmerejah_povidomlyayut_pro_posylennya_kontrolyu_za_vyyizdom_bagatoditnyh_ta_cholovikiv_z_invalidnistyu

11 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні проєкт № 10449 Закону про мобілізацію та порядок проходження військової служби. Закон підписан Президентом та оприлюднен - він вступить в дію 18.05.24р.

Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку

8. У Законі України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 255 із наступними змінами):

10) статтю 22 викласти в такій редакції:
“Стаття 22. Обов’язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації
1. Громадяни зобов’язані:

6. У період проведення мобілізації (крім цільової) громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою уповноваженого представника територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

11) статтю 23 викласти в такій редакції:
“Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації
1. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьком чи матір’ю (батьком чи матір’ю дружини (чоловіка), якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, померла (загинула), визнана зниклою безвісти або безвісно відсутньою, оголошена померлою, і батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати за ними догляд), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;

З 18.05.24 р. при перетині кордону необхідно надати військово-обліковий документ з позначками про взяття на військовий облік та про оформлення відстрочки від мобілізації.  

ЗАРАЗ, В РАЗІ ВІДМОВИ В ПЕРЕТИНІ КОРДОНУ,  ВАМ НЕОБХІДНО ТАКЕ РІШЕННЯ ОСКАРЖУВАТИ. 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про прикордонний контроль

Стаття 3. Правовi засади здiйснення прикордонного контролю

1. Пiд час прикордонного контролю посадовi та службовi особи Державної прикордонної служби України здiйснюють свої повноваження в межах, передбачених Конституцiєю України, цим Законом, Законом України "Про Державну прикордонну службу України", iншими актами законодавства України, а також мiжнародними договорами України.

Якщо мiжнародним договором, згоду на обов'язковiсть якого надано Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що встановленi цим Законом, то застосовуються правила мiжнародного договору.

Стаття 14. Порядок вiдмови у перетинаннi державного кордону iноземцям, особам без громадянства та громадянам України

1. Iноземцю або особi без громадянства, якi не вiдповiдають однiй чи кiльком умовам перетинання державного кордону на в'їзд в Україну або на виїзд з України, зазначеним у частинах першiй, третiй статтi 8 цього Закону, а також громадянину України, якому вiдмовлено у пропуску через державний кордон при виїздi з України у зв'язку з вiдсутнiстю документiв, необхiдних для в'їзду до держави прямування, транзиту, в передбачених законодавством випадках або у зв'язку з наявнiстю однiєї з пiдстав для тимчасового обмеження його у правi виїзду за кордон, визначених статтею 6 Закону України "Про порядок виїзду з України i в'їзду в Україну громадян України", вiдмовляється у перетинаннi державного кордону лише за обґрунтованим рiшенням уповноваженої службової особи пiдроздiлу охорони державного кордону iз зазначенням причин вiдмови. Уповноважена службова особа пiдроздiлу охорони державного кордону про прийняте рiшення доповiдає начальнику органу охорони державного кордону. Таке рiшення набирає чинностi невiдкладно. Рiшення про вiдмову у перетинаннi державного кордону оформляється у двох примiрниках. Один примiрник рiшення про вiдмову у перетинаннi державного кордону видається особi, яка пiдтверджує своїм пiдписом на кожному примiрнику факт отримання такого рiшення. У разi вiдмови особи пiдписати рiшення про це складається акт.

2. Форма рiшення про вiдмову у перетинаннi державного кордону встановлюється спецiально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону.

3. Особа, якiй вiдмовлено у перетинаннi державного кордону, має право оскаржити вiдповiдне рiшення згiдно iз Законом України "Про звернення громадян" або до суду. Оскарження зазначеного рiшення не зупиняє його дiї. Оскаржене рiшення може бути скасовано чи змiнено начальником органу охорони державного кордону або скасовано та визнано нечинним судом.

ВАМ НЕОБХІДНО ОТРИМАТИ РІШЕННЯ ПРО ВІДМОВУ У ПЕРЕТИНАННІ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ.

ОСКАРЖИТИ МОЖНА ЯК В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ТАК І В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ.

хххххххххх

ДУЖЕ ВАЖЛИВО ПІДТВЕРДИТИ СПІЛЬНЕ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ. 

Документ що підтверджує відомості про місце проживання особи:

Документом, який підтверджує відповідні відомості, є витяг із реєстру територіальної громади.

Такий документ видається органом реєстрації або центром надання адміністративних послуг у паперовій формі за зверненням особи, яка декларує/реєструє місце проживання (перебування), власника (співвласників) житла, законного представника (представника) особи або власника (співвласника) житла, уповноваженої особи житла, іпотекодержателя або довірчого власника.

Суб’єкт звернення для отримання витягу може також звернутися через Єдиний державний вебпортал електронних послуг «Дія».

Витяги з реєстру територіальної громади, отримані в електронній або паперовій формі, мають однакову юридичну силу.

Для підтвердження інформації про місце проживання (перебування), зареєстроване до набрання чинності Законом №1871-IX, особа може подавати відомості про місце проживання, що були внесені до:

  • паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки;
  • паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон у формі е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон;
  • витягу з реєстру територіальної громади.

Важливо.  У зв’язку з прийняттям Урядом 7 лютого 2022 року постанови № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад», втратила чинність постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру».

Так, зокрема, довідка про реєстрацію місця проживання особи, а також довідка про зняття з реєстрації місця проживання, форми яких були наведені у додатках 13, 16, відповідно, до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 року № 207, також втратили чинність.

ПРО ТЕ ЩО ВИ ЗАБРОНЬОВАНИЙ, ПРИКОРДОННИКИ ІНФОРМАЦІЇ НЕ МАЮТЬ.

ЯКЩО В ПУНКТІ ПРОПУСКУ ВИ БУДЕТЕ НАДАВАТИ ДОКУМЕНТ ПРО ТЕ, ЩО ВИ ЗАБРОНЬОВАНІ, ЦЕ НІЯК НЕ ВПЛИНЕ НА ПЕРЕТИН КОРДОНУ В ЯКОСТІ СУПРОВОДЖУЮЧЕЙ ОСОБИ ІНВАЛІДА. ЗАБРОНЬОВАНІ МАЮТЬ ПРАВО НА ПЕРЕТИН КОРДОНУ ТІЛЬКИ У ВІДРЯДЖЕННЯ.  

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram