Відстрочка від мобілізації пункт 13

Згідно статті 23 закону про мобілізацію на відстрочку мають право особи, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю;

ПИТАННЯ:
Чи маю я право на відстрочку і які конкретно документи мені необхідні, і як їх оформити? Який порядок оформлення відстрочки із цими документами? На який термін відстрочки я можу розраховувати?

У мене батько інвалід 2ї групи (68 років). Я єдина дитина. Батько із матірʼю в розводі (матері 71). Мені 26, я війсковозобовʼязаний. Наскільки я зрозумів достатньо пенсійного посвідчення батька (там вказана інвалідність), свідоцтво про народження і документ що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобов’язаними та які зобов’язані за законом утримувати. Що саме це за документ, де і я як його отримати? Чи правильно я написав стосовно інших документів?

25.05.2024 20:31 620

Консультація виконавця

Галина Токмач
Юрист Мирноград
У сервісі: 4 роки
152 відгука (152 +) (0 -)
Консультацій: 513
Топ 3 спеціалізації:
  • Трудове право
  • Військове право
  • Цивільне право

Добрий вечір!

1) Чи маю я право на відстрочку і які конкретно документи мені необхідні, і як їх оформити? - враховуючи наведену Вами інформацію, Ви маєте право на відстрочку.

На мою думку, пункт 13 частини першої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" є досить суперечливим. Оскільки в першому реченні цього пункту вказано "за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати", а в другому - "у разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю".

Тому незрозуміло, що саме є підставою для надання відстрочки згідно цього пункту - утримання чи догляд. Вважаю, що наш "законотворець" допустив помилку саме в другому реченні, де мало б бути прописано так "у разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб утримувати особу з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю".

Оскільки здійснення догляду за особою, яка його потребує зокрема і за рішенням МСЕК (відповідно така особа має інвалідність) є окремою підставою для надання відстрочки згідно пункту 9 частини першої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Однак, наш уряд чомусь цю помилку "законотворця  не врахував і фактично прирівняв пункт 13 до пункту 9, коли в обох випадках відстрочка надається саме по догляду.

Так, відповідно до пункту 61 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 560 (далі - Порядок № 560), військовозобов’язані, які здійснюють догляд (постійний догляд) за особами, зазначеними у пунктах 91314 частини першої статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, та які не мають права на призначення компенсації (допомоги, надбавки) на догляд за ними, для розгляду питання надання їм відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації звертаються до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу за місцем свого перебування на військовому обліку із заявою у паперовій або електронній формі, зокрема, у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста, до якої додається письмова заява особи, яка потребує догляду чи постійного догляду, довільної форми із зазначенням реєстраційного номера облікової картки платника податків, про підтвердження відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані її утримувати (чоловік/дружина, працездатні діти), чи інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

При цьому, згідно пункту 58 Порядку № 560 за наявності підстав для одержання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов’язані (крім заброньованих) особисто подають на ім’я голови комісії районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, зазначені у переліку згідно з додатком 5.

"13) для особи, яка зайнята доглядом, - документи, що підтверджують родинні зв’язки, та один із документів, що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобов’язаними та які зобов’язані за законом утримувати одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, здійснювати догляд за ними: інвалідність такої особи, її потребу у постійному догляді, перебування під арештом (крім домашнього арешту), відбування покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі, документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) (додаток 8), в якому зазначаються відомості про відсутність інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд;

для особи, яка потребує догляду, - один із документів, що підтверджує інвалідність особи, яка потребує догляду: довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”“Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, та висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю II групи)"...

Відповідно до пункту 61 Порядку № 560 районний (міський) територіальний центр комплектування та соціальної підтримки або його відокремлений відділ перевіряє перебування такого військовозобов’язаного на військовому обліку, родинні зв’язки військовозобов’язаної особи та особи, яка потребує догляду (постійного догляду), наявність інших зареєстрованих/задекларованих осіб за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи, яка потребує догляду, з використанням відомостей Державного електронного реєстру військовозобов’язаних України, Державного реєстру актів цивільного стану громадян та Єдиного державного демографічного реєстру, інших інформаційних систем, реєстрів та баз даних, у тому числі шляхом інформаційного обміну. Матеріали за результатами перевірки надсилаються керівнику виконавчого органу місцевого самоврядування за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання військовозобов’язаного, який здійснює догляд.

ВРАХОВУЮЧИ ЗАЗНАЧЕНЕ, РАДЖУ, ЩОБ ВИ З БАТЬКОМ БУЛИ ЗАРЕЄСТРОВАНІ ЗА ОДНИМ МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ (ЛИШЕ ВДВОХ).

Для встановлення факту здійснення догляду (постійного догляду) військовозобов’язаний, який здійснює догляд (постійний догляд), звертається із заявою на ім’я керівника виконавчого органу сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання.

Розгляд заяви здійснює комісія із встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду), рішення про утворення якої приймається керівником виконавчого органу сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад за адресою місця проживання або адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання військовозобов’язаного, який звернувся із відповідною заявою.

До складу комісії із встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) можуть входити депутати місцевої ради, представники виконавчих органів місцевого самоврядування, громадських організацій загальною чисельністю не менше п’яти осіб.

За результатами роботи комісія із встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) з урахуванням наданих районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки або його відділом матеріалів складає акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) (додаток 8). Зазначений акт є одним із документів, які надаються військовозобов’язаним до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

ОТЖЕ, враховуючи вимоги законодавства вцілому, для отримання/оформлення відстрочки за пунктом 13 Вам потрібно особисто подати в ТЦК заяву за формою, визначеною у додатку 4, до якої додати документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії таких документів, засвідчені в установленому порядку, а саме:

- ваше свідоцтво про народження;

- письмова заява від батька довільної форми із зазначенням його РНОКПП про підтвердження відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані його утримувати (про відсутність дружини та інших працездатних дітей);

- акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) (додаток 8), в якому зазначаються відомості про відсутність інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд;

довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією або пенсійне посвідчення;

- висновок ЛКК про потребу батька в постійному догляді (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0510-21#Text).

2) На який термін відстрочки я можу розраховувати? - відповідно до пункту 60 Порядку № 560 комісія зобов’язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відстрочку, протягом семи днів з 28 дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня від дати отримання інформації на запити до органів державної влади. На підставі розгляду отриманих документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення комісії оформляється протоколом. Про прийняте комісією рішення повідомляється засобами телефонного, електронного зв’язку або поштою заявнику не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення. У разі позитивного рішення військовозобов’язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки за формою, визначеною у додатку 6.

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України.

У разі продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав у військовозобов’язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, крім підстав, зазначених у пункті 2 частини першої, пунктах 3, 4, 5 частини третьої статті 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, здійснюється за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Для продовження строку дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов’язаний з виданням Указу Президента України про продовження строку проведення мобілізації подає (надсилає) на розгляд комісії заяву у паперовій або електронній формі, зокрема, у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

ОТЖЕ, відстрочка у Вас буде протягом всього строку здійснення догляду за батьком. Однак, надана лише на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України (наразі - до 11 серпня 2024 року). Саме цей строк буде вказано в довідці за формою, визначеною в додатку 6. 

У разі продовження строку проведення мобілізації Ви зможте продовжити строк дії відстрочки, подавши відповідну заяву та отримавши нову довідку за формою, визначеною в додатку 6.

Якщо буде потрібна допомога, звертайтеся через пряме питання на сайті або пишіть на пошту - gallina.tokmach.82@gmail.com

Всього найкращого!

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram