Що мене очікую в ТЦК з моїм діагнозом

Прошу допомогти!!
В мене діагноз: Стійкий - виражений тривожно - дипресивний стан! - по переліку хвороб це Стаття 17А
Я лікуюся з 2021 року цю хворобу, є всі бумажки від невропатолога.
в 2024 в січні стало дуже погано, викликав 2 рази швидку, попав на лікування до Психіатра.
2 рази в цьому році лікувався на стаціонарі в Лікарні Ющенка, є виписки
Що мене очікувати при проходженні ВЛК? Чи спишуть мене з військового обліку чи дадуть обмежено придатного?
Прошу допомоги, так як хочу бути підготовленим, так як навіть малі стреси дуже сильно впливають на стан здоров`я!
Дякую
16.06.2024 16:55 351

Консультація виконавця

Галина Токмач
Юрист Мирноград
У сервісі: 5 років
161 відгук (160 +) (1 -)
Консультацій: 541
Топ 3 спеціалізації:
  • Трудове право
  • Кредити банків
  • Цивільне право

Добрий день!

1) В мене діагноз: Стійкий - виражений тривожно - дипресивний стан! - по переліку хвороб це Стаття 17А. Що мене очікувати при проходженні ВЛК? Чи спишуть мене з військового обліку чи дадуть обмежено придатного? - відповідно до пункту 75 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 560, придатність резервістів та військовозобов’язаних до військової служби за станом здоров’я кожним лікарем визначається індивідуально. Висновки про придатність або непридатність резервістів та військовозобов’язаних до військової служби, подані ними скарги та об’єктивні дані, виявлені у процесі медичного огляду, а також установлений діагноз вносяться кожним лікарем до картки обстеження та медичного огляду та до інших документів, що засвідчується особистим підписом лікаря та скріплюється його особистою печаткою, із зазначенням дати проведення медичного огляду відповідно до вимог, визначених Міноборони.

Згідно пункту 3.2 глави 3 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України під час дії правового режиму воєнного стану кожний військовозобов’язаний оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, офтальмологом, оториноларингологом, а за медичними показаннями - і лікарями інших спеціальностей.

Пункт 3.4 глави 3 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України передбачає, що лікарі, які включаються до складу ВЛК із закладів охорони здоров’я комунальної або державної форми власності, під час проведення медичного огляду ознайомлюються з медичними записами в ЕСОЗ та з іншими медичними документами, які надає військовозобов’язаний, що характеризують його стан здоров’я, а також вносять до ЕСОЗ відповідні медичні записи на підставі отриманої інформації.

Відповідно до пункту 1.2 глави 1 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України визначено, що постанови ВЛК приймаються на підставі Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби (далі - Розклад хвороб) (додаток 1), пояснень щодо застосування статей Розкладу хвороб (додаток 2) та таблиць додаткових вимог до стану здоров'я (далі - ТДВ) (додаток 3).

ВИСНОВКИ: під час проведення медичного огляду повідомте членам ВЛК (невропатологу, психіатру) свій діагноз, надайте їм всі медичні документи та просіть, щоб вони ознайомилися з медичними записами в ЕСОЗ.

Якщо аналізувати Розклад хвороб (додаток 1) та пояснення щодо застосування статей Розкладу хвороб (додаток 2), то ваш діагноз "Стійкий - виражений тривожно - дипресивний стан" дійсно відноситься до пункту "а" статті 17.

Тобто, Вас повинні визнати непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку

Стаття 17

Включено: невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади F40-F48, F32, F33 (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматоформні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес, ПТСР, депресивний епізод).
Виключено: ангіотрофоневроз (включено до статті 84)

а) при виражених, стійких психічних розладах з прогредієнтним перебігом

Непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку

б) при помірно виражених, тривалих або повторних психічних розладах

Придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони

в) при легких психічних розладах з виходом в одужання

Придатні

г) стан після первинних гострих невротичних порушень; адаптаційні розлади; ПТСР після епізоду загострення

Тимчасово непридатні. Потребують лікування, відпустки, звільнення від виконання службових о

4. Стаття 17:

1) до пункту «а» належать ПТСР з вираженою симптоматикою та прогредієнтним типом перебігу, виражений тривожно-депресивний розлад асоційований зі стресом, виражений генералізований тривожний розлад, виражений обсесивно-компульсивний розлад, тяжкий депресивний епізод без психотичних симптомів, тяжкий депресивний епізод з психотичними симптомами, депресивні епізоди, ускладнені суїцидальними спробами, суїцидальними намірами, аутоагресивною поведінкою, які не піддаються лікуванню, з тривалістю хворобливих проявів понад 3 місяці з моменту виникнення клінічних хворобливих проявів.

ХХХ

ОДНАК, визначати ступінь придатності до військової служби можуть лише лікарі. Юристи не мають медичної освіти, щоб давати таку оцінку. Як Ви бачите, до складу ВЛК входять лікарі відповідних спеціальностей, юристів там немає. Тому раджу все-таки перед ВЛК порадитися з лікарем-невропатологом та лікарем-психіатром, які Вас лікували, в тому числі поцікавитися чи всі медичні записи по вашому обстеженню та лікуванню внесені в ЕСОЗ.

Харківський окружний адміністративний суд в своїй постанові від 30 травня 2024 року по справі №520/8042/24 вказав наступне:
"Також, суд звертає увагу на правовий висновок Верховного Суду викладений у постанові від 12.06.2020 у справі № 810/5009/18.

Згідно якого, до повноважень суду не належить надання оцінки діагнозу на предмет того, чи підпадає позивач під дію статей розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби з посиланням на пункт 3.13 глави 3 розділу II Положення № 402.

Відповідно до цієї норми у спірних питаннях та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією. Для цього військовий комісаріат направляє в регіональну штатну ВЛК, на території якої проживає заявник, його заяву, медичні документи, які є в заявника або одержані військовим комісаріатом із цивільних (військових) лікувальних закладів, військовий квиток.

Суд зазначає, що абзацом 4 пункту 2.4.5 розділу І Положення № 402 визначено, що ВЛК регіону має право, зокрема, приймати постанови згідно з Положенням, контролювати, розглядати, затверджувати, за наявності підстав не затверджувати, переглядати або скасовувати постанови підпорядкованих ВЛК. Постанову про придатність до військової служби колишніх військовослужбовців на період їх фактичного звільнення зі Збройних Сил України має право приймати або переглядати тільки ЦВЛК.

У разі незгоди з рішенням ВЛК регіону таке рішення може бути оскаржено до Центральної військово-лікарської комісії (п. п. 2.4.10 п. 2.4 глава 2 розділу І Положення № 402).

Відповідно до п.п. 2.3.1. п. 2.3. глави 2 Розділу І Положення № 402, Центральна військово-лікарська комісія є органом військового управління, який здійснює керівництво ВЛК регіонів у Збройних Силах України та є керівним органом із військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України.

Згідно п.п. 2.3.4. п. 2.3. глави 2 Розділу І Положення № 402, ЦВЛК має право, зокрема, розглядати, переглядати, скасовувати, затверджувати, не затверджувати, контролювати згідно з цим Положенням постанови будь-якої ВЛК.

Аналіз вищенаведеного надає суду підстави для висновку, що у разі наявності сумніву щодо правильності висновку комісії щодо придатності до військової служби, позивач мав право повторно звернутись до ЦВЛК щодо перегляду оскаржуваного рішення ВЛК, яка наділена таким правом.

Крім цього, позивач не був позбавлений правом оскаржувати прийняте рішення до ВЛК вищого рішення та клопотати про проведення його медичного огляду лікарями Центральної ВЛК, оскільки, згідно із підпунктом 2.3.4. пункту 2.3. глави 2 Розділу І Положення № 402, Центральна ВЛК має право, зокрема, скасовувати постанови будь-якої ВЛК Збройних Сил України.

Аналогічна правова позиція щодо вказаних прав позивача викладена у постановах Верховного Суду від 7 грудня 2018 року у справі № 819/630/17, від 12 червня 2020 року у справі № 810/5009/18.

Суд не може здійснювати власну оцінку підставності прийняття певного висновку ВЛК, зокрема, досліджувати питання стану здоров`я військовозобов`язаного, оскільки суди не є спеціалізованими установами в медичній сфері і тому оцінка підставності висновку ВЛК виходить за межі необхідного дослідження в контексті застосування норм матеріального права. Суд в межах розгляду справи не вправі надавати власну оцінку на предмет наявності підстав для визнання позивача таким, що непридатний до військової служби.

Тобто, розглядаючи по суті спори у справах щодо оскарження рішень ВЛК, суд вправі перевірити законність висновку ВЛК лише в межах дотримання процедури прийняття цього висновку.

Разом з тим, за встановлених обставин справи, у контексті наведених вимог законодавства, яким врегульовані спірні правовідносини, судом не встановлено процедурних порушень при прийнятті оскаржуваного висновку, який прийнятий за наслідками проведення повторного медичного огляду позивача на предмет його придатності до військової служби за станом здоров`я під час дії правового режиму воєнного стану.

Оскільки судом не встановлено, а позивачем не надані докази, що свідчили б про порушення процедури прийняття оскаржуваного рішення ВЛК, суд вважає, що відсутні підстави для задоволення адміністративного позову.".

Якщо буде потрібна допомога, звертайтеся через пряме питання на сайті або пишіть на пошту - gallina.tokmach.82@gmail.com

Всього найкращого!

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram