Електронний документ

Посвідчення копії електронного документа


(до 07.11.2018 відповідно Закону "Про електроннийцифровий підпис", а після 07.11.2018 відповідно Закону "Про електронні довірчі послуги")

27.03.2019 14:35 1042

Консультація виконавця

Наталія Ростовська (ПП "РОНА-АУДИТ")
Аудитор
У сервісі: 2 роки
2 відгука (1 +) (1 -)
Рейтинг: 4280
Консультацій: 20

Оригіналом ми звикли називати перший і одиничний екземпляр документаКопією вважають документ, який повністю відтворює інформаціюсправжнього документа і всі його зовнішні ознаки (або їхню частину). Прицьому копія не має юридичної сили, якщо лише її не завірено відповідно довстановленого порядку.

Оригіналом електронного документа вважається електроннийпримірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі зелектронним підписом автора або підписом, прирівняним довласноручного підпису відповідно до Закону України "Про електроннийцифровий підпис"У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або йогозберігання на кількох електронних носіях інформації кожний зелектронних примірників вважається оригіналом електронногодокумента.

Якщо автором створюються ідентичні за документарноюінформацією та реквізитами електронний документ та документ напапері, кожен з документів є оригіналом і має однакову юридичнусилу.Оригінал електронного документа повинен давати змогу довести йогоцілісність та справжність у порядку, визначеному законодавством; у

визначених законодавством випадках може бути пред'явлений у візуальнійформі відображення, в тому числі у паперовій копії.Електронна копія електронного документа засвідчується у порядку,встановленому законом.Копією документа на папері для електронного документа є візуальнеподання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку,встановленому законодавством. (стаття 7 ЗУ № 851-IV)

«2. Копія документа - документ, що містить точне знакове відтвореннязмісту чи документної інформації іншого документа і в окремих випадках -деяких його зовнішніх ознак;8. Копія набуває юридичної сили лише в разі її засвідчення в установленомупорядку.Напис про засвідчення копії складається зі слів «Згідно з оригіналом»,назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, їїініціалів (ініціалу імені) та прізвища, дати засвідчення копії.Напис про засвідчення копії скріплюється відбитком печаткивідповідного структурного підрозділу установи або печатки «Длякопій».У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчуютьсявідбитком печатки установи.На лицьовому боці у верхньому правому куті першого аркушадокумента проставляється відмітка «Копія». (Правила № 1000/5)6. У разі складання та зберігання первинних документів і регістрівбухгалтерського обліку з використанням електронних засобів обробленняінформації підприємство зобов'язане за свій рахунок виготовити їхкопії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарськихоперацій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межахїх повноважень, передбачених законами. (стаття 9 п. 6 ЗУ № 996-XIV)

Якщо подобається, тисни кнопку
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram