Бесплатное жилье детям-сиротам

Здравствуйте. Я к Вам по тому вопросу который возник у меня ранее. Вы дали мне ответ, в котором мне нужо было выяснить, стою ли я на квартирном облике. Я связался с службой и выяснил, что я стою на квартирном облике с 2011 года. Изходя из письма я могу розчитывать на получение жилья именно в том селе, где я стою на облике или возможный другой вариант? Скриншот письма со службы и файл с прошедшими мои вопросами прикрепил этой теме. Так же хочу продублировать интересующие мной предыдущее вопросы: Куда подавать заявку? Какие докумены нужны для подачи заявки? Какие проблемы и нюансы могут возникнуть в ходе подачи заявки? Какими способами можно ускорить весь процесс? Так же интересует вопрос о том, каким способом можно получить материальную поддержку от государства на покупку жилья? Мой знакомый (тоже сирота) получил материальную подержку в розмере 345000 тс.грн. на покупку жилья от государства. Исходя с его слов ему ему позвонили с социальной службы, и он туда подавал документы для получения данной помощи. Так вот меня интересует как данный вопрос можно решить мне. Спасибо за консультацию. 

05.05.2020 19:57 1890

Консультація виконавця

Олена Насеко (ТОВ "Спектр Трансбуд")
Юрист
У сервісі: 4 роки
63 відгука (62 +) (1 -)
Консультацій: 315
Топ 3 спеціалізації:
 • Сімейне право
 • Військове право
 • Кредити банків

Доброго вечора. Відповідаю по порядку постановки Ваших питань. 1. Изходя из письма я могу розчитывать на получение жилья именно в том селе, где я стою на облике или возможный другой вариант?


В разі, якщо місцева влада знайде житло за місцем Вашого обліку, то згідно чинного законодавства надає Вам саме за цим місцем, а якщо до Вас уже підійшла черга отримувати житло і за місцем Вашого обліку не має такого житла, то тоді чиновники можуть своїм рішенням змінити місце надання житла. Ви вправі не погоджуватися з їхнім рішенням та можете його в подальшому оскаржувати в судовому порядку.


Після завершення перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у відповідних закладах для таких дітей, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї або завершення терміну піклування над такими дітьми та в разі відсутності в таких дітей права на житло обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа протягом місяця у позачерговому порядку впорядкованим соціальним житлом.


Порядок забезпечення соціальним житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа затверджується Кабінетом Міністрів України.


Соціальне житло, що надається дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа для проживання, має відповідати санітарним і технічним вимогам.


  1. Куда подавать заявку?


Ви маєте звернутись із заявою та пакетом документів, що зазначений нижче, до органів місцевого самоврядування за місцем Вашого проживання та одночасно до служби у справах дітей, в якій Ви перебуваєте на обліку.


  1. Какие документы нужны для подачи заявки?


Документи, які подаються: 1. заява;

 2. копія паспорта заявника та всіх членів сім’ї, які стоятимуть на квартирному обліку;

 3. копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (при наявності);

 4. копія свідоцтва про народження заявника;

 5. копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків на заявника і всіх членів сім’ї, які стоятимуть на квартирному обліку;

 6. копія свідоцтва про укладення / розірвання шлюбу (при наявності);

 7. довідка з місця навчання (роботи) заявника та повнолітніх членів сім’ї;

 8. клопотання служби у справах дітей Роменської РДА про включення Вас у список позачергового одержання жилих приміщень;

 9. договір найму (піднайму) жилого приміщення (при наявності);

 10. копія рішення виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради про надання статусу дитини-сироти;

 11. копія рішення суду про позбавлення батьківських прав, встановлення опіки та ін. (при наявності);

 12. копія свідоцтва про смерть батьків (при наявності);

 13. копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження із зазначенням відомостей про батьків відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України (при наявності);

 14. довідки про перебування дитини у навчальних закладах з часу встановлення статусу, опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

 15. довіреність на право представляти інтереси суб’єкта звернення в органах місцевого самоврядування, оформлена в установленому законодавством порядку (у разі звернення уповноваженого представника).

 16. згода на збір та обробку персональних даних.

 17. КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ НАДАЮТЬСЯ ЗАЯВНИКОМ ПРИ НАЯВНОСТІ ОРИГІНАЛІВ.


  1. Какие проблемы и нюансы могут возникнуть в ходе подачи заявки? Какими способами можно ускорить весь процесс?


Служба у справах дітей та місцева влада можуть надати Вам відмову в наданні житла. Звичайно, що цю відмову в разі отримання потрібно буде спочатку подивитись та потім вирішувати що робити далі. Тож звернетесь на мою електронну пошту після того як отримаєте відповідь зазначених вище органів. В разі, якщо їхня відмова згідно чинного законодавства України буде незаконною, то потрібно буде звертатися до суду за захистом своїх порушених прав. ОБОВ'ЯЗКОВО ЗВЕРТАЙТЕСЬ ДО ЗАЗНАЧЕНИХ ОРГАНІВ ПИСЬМОВО І З ОБОВʼЯЗКОВИМ ОТРИМАННЯМ ВІД НИХ ПИСЬМОВОЇ ВІДПОВІДІ.


  1. Так же интересует вопрос о том, каким способом можно получить материальную поддержку от государства на покупку жилья? 


Так, відповідно до частини 3 статті 33 перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, на соціальному квартирному обліку не є підставою для відмови їм у взятті на квартирний облік або зняття з квартирного обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, чи обліку осіб, які мають право на отримання житла (пільгових кредитів на будівництво і придбання житла) за державними житловими програмами для окремих категорій громадян, визначених законодавством.


Відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа діти, які виявили бажання отримати грошову компенсацію, з метою отримання допомоги у придбанні житла звертаються із заявою до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади, працівник якого здійснює соціальний супровід такої дитини відповідно до закону.


Заяву про придбання житла або виплату грошової компенсації дитина особисто подає до органу соціального захисту населення за місцем перебування на квартирному обліку.


До заяви про придбання житла або виплату грошової компенсації за рахунок субвенції додаються такі документи: • копія документа, що посвідчує особу дитини;

 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);

 • копія рішення про надання документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа, зазначених упунктах 23-25 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76, ст. 2561);

 • акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), що придбавається, складений комісією, утвореною рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, в якому зазначається інформація про технічний стан, наявність комунікацій, придатність для проживання у ньому дітей, за формою згідно здодатком 1;

 • акт обстеження технічного стану житлового приміщення (будинку, квартири), яке зруйноване, стало непридатним для проживання або потребує капітального ремонту/реконструкції, складений комісією, утвореною рішенням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, за формою згідно з додатком 2(у разі наявності житлового приміщення (будинку, квартири), яке зруйноване або стало непридатним для проживання);

 • звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), яке придбавається;

 • фотографії житлового приміщення (будинку, квартири);

 • копії правовстановлюючих документів на житлове приміщення (будинок, квартиру);

 • копії правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій розташоване житлове приміщення (у разі наявності);

 • копія технічної документації на житлове приміщення (будинок, квартиру), прийняте в експлуатацію в установленому законодавством порядку;

 • документи, які підтверджують відсутність заборон, арештів, іпотек щодо житлового приміщення (будинку, квартири) відповідно доЗакону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

 • довідка про реєстрацію місця проживання осіб у житловому приміщенні (будинку, квартирі), що придбавається.


Документи, зазначені в абзацах шостому, восьмому - чотирнадцятому цього пункту, у разі придбання житла за рахунок коштів грошової компенсації подаються після вибору житлового приміщення.


Орган соціального захисту населення не пізніше ніж через десять робочих днів з дати прийняття заяви з усіма необхідними документами вносить до місцевої комісії подання про придбання дитині житла або виплату їй грошової компенсації.


Місцева комісія протягом п’яти робочих днів з дати надходження подання розглядає його по суті у присутності дитини та приймає рішення про придбання дитині житла або виплату їй грошової компенсації, яке оформлюється відповідно до пункту 8 цих Порядку та умов.


У разі неявки дитини розгляд відповідного питання переноситься на наступне засідання місцевої комісії.


У рішенні місцевої комісії зазначається:


1) прізвище, ім’я та по батькові дитини, дата народження;


2) документи, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;


3) факт перебування дитини на квартирному обліку;


4) інформація про:


місце проживання дитини;


наявність/відсутність у дитини житлового приміщення, яке зруйноване або стало непридатним для проживання;


перебування дитини на обліку внутрішньо переміщених осіб (у разі взяття її на такий облік);


надання раніше дитині житлового приміщення за рахунок бюджетних коштів;


наявність у дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа інвалідності, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, в порядку та за формою, встановленими МОЗ;


технічний стан житла, що придбавається, наявність комунікацій, придатність для проживання в ньому дитини (зазначається тільки в рішенні про придбання житла).


Рішення про придбання на вторинному ринку житла дитині приймається місцевою комісією з урахуванням рецензованого звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), складеного відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.


Місцева комісія відмовляє дитині у придбанні житла або призначенні грошової компенсації у разі: • подання недостовірних відомостей;

 • прийняття рішення про втрату статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, відповідно доПорядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866;

 • наявності у дитини майнових прав чи права власності на нерухоме майно, що є підставою для зняття з квартирного обліку;

 • коли дитина не перебуває на квартирному обліку;

 • коли дитині вже надавалося житлове приміщення.


Отже, в усіх інших випадках Вам не мають права відмовити, окрім зазначених вище. Проте, останнім часом спостерігається ситуація, коли органи державної влади дають відмови сиротам, які досягнули 23 і більше років, посилаючись на статтю 1 Закону України «Про забезпечення умов організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування», яка встановлює віковий ценз, до якого діє статус сироти - до 23 років. Проте, навіть таку відмову можна буде оскаржити в судовому порядку.


Також, що стосується Вашого друга, то кожна ситуація дуже індивідуальна. Можливо, до нього дійшла черга і тому зателефонували працівники соціальної служби і запропонували 


В разі виникнення у Вас додаткових питань, звертайтесь на мою ел. адресу: naseko529@gmail.com. Протягом доби БЕЗКОШТОВНО відповім.


Хай щастить.


З повагою, Олена.

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram