Зразок угоди цивільно-правового характеру з фізичною особою - водієм та акту приймання-передачі таких послуг

Продовжуємо публікацию зразків ЦПХ угод.


Якщо вашому підприємству потрібно укласти угоду з фізичною особою (водієм) на перевезення вантажів, але ви побоюєтеся, що інспекція по труду чи податківці будут вважати таку угоду трудовою, то можемо запропонувати взяти за основу цей зразок угоди, який складено з урахуванням останньої судової практики з питань визнання договорів ЦПХ трудовими. 


Крім того, додається зрозок Акту приймання-передачі  таких послуг.

24.04.2019 14:05 30614

Консультація виконавця

Таїса Тимошенко
Адвокат
У сервісі: 5 років
0 відгуків (0 +) (0 -)
Консультацій: 4

Договір

про надання послуг

 

 

 

м. _______________                                                            «____» _____________ 2019 року

 

(Найменування підприємства) _________________________________, іменоване надалі «Замовник», в особі __________________________________, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та  Фізична особа - _______________________, іменована в подальшому «Виконавець», з іншого боку, спільно іменовані «Сторони», керуючись нормами Цивільного кодексу України, уклали цей договір (надалі договір) про наступне:

 

  1. Предмет договору.

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується надавати послуги з перевезення вантажу:  _________________________ (надалі  - Вантаж), з  місця знаходження Вантажу за адресою: ________________________________  до  пункту його призначення за адресою: _______________________________________.

1.2. Замовник та  Виконавець за результатами надання послуги після кожного  перевезення Вантажу складають  Акт приймання-передачі  наданих послуг із зазначенням найменування  вантажу, кількості та вартості наданих послуг.  Акт приймання-передачі  наданих послуг є підтвердженням Сторін про належне виконання послуг  Виконавцем  та підставою для здійснення розрахунків Замовника із Виконавцем.

1.3. Цей договір не містить умов трудового договору і на нього, відповідно, не поширюються норми  трудового законодавства.

1.4. Виконавець надає послугу на свій ризик, самостійно організовує виконання роботи, не підпадає під дію правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

  1. Права та обов'язки сторін.

2.1.Виконавець:

2.1.1. Власними силами та на своєму транспортному засобі надає послуги з перевезення  Вантажу.

2.1.2. Гарантує Замовнику якість наданих послуг з дотриманням нормативно-правових актів   Замовника.

2.2. Замовник:

2.2.1. Погоджує з Виконавцем графік кількості і термінів послуг, що надаються.

2.2.2. Гарантує Виконавцю надати  підготовлений до перевезення  Вантаж  (затарити, упакувати, опломбувати, заповнити товарно-транспортні накладні,  тощо).

2.2.3. Своєчасно здійснює всі платежі відповідно до умов цього Договору.

 

III. Вартість послуг і порядок розрахунків.

3.1. Замовник проводить оплату за надані Виконавцем послуги протягом  _____ банківських днів з моменту підписання Акту приймання-передачі  наданих послуг.

3.2. За надану Виконавцем послугу Замовник виплачує Виконавцю винагороду в сумі _____________________ гривень  за одну тону (кг)  перевезеного   Вантажу. 

3.3. Замовник оплачує послуги Виконавця на підставі Актів приймання-передачі  наданих послуг шляхом  безготівкових (готівкових) розрахунків.

 

  1. Відповідальність сторін.

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язків, передбачених цим договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства і цим договором.

4.2.  У разі неналежного надання Виконавцем послуги, визначеної в п.1.1. цього Договору, Замовник   має право відмовитися  від  складання/підписання  Акту  приймання-передачі  наданих послуг з  пред’явленням  Виконавцю  відповідної  письмової  претензії.  

4.3. За несвоєчасне і неповне проведення розрахунків, зазначених в п.п.3.1 - 3.2. Договору Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі _____% за кожен день прострочення від повної суми заборгованості.

4.4. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.

 

  1. Термін дії договору, підстави його припинення.

5.1. Термін дії договору: з ____________________ до ______________________________. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами.

5.2. Зміни та  доповнення до цього Договору вносяться тільки за згодою сторін, в письмовій формі.

5.3. При достроковому розірванні Договору у випадках невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених Договором, він розривається з попередженням відповідної сторони за ________ днів.

5.4. За місяць до закінчення терміну дії договору він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий термін.

5.5. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

 

 

 

Замовник:

 

Виконавець:

 

 Найменування підприємства

 ПІБ

 Адреса

 Паспорт:

 Код ЄДРПОУ

Місце реєстрації:  

 Поточний рахунок

 РНОКПП

 

 

____________________________

____________________________

                                підпис, печатка                                                       підпис

 

 

 

 

 

 

 

Акт приймання-передачі  наданих послуг

 

за договором про надання послуг № ___ від «__» ____________ 20__ року

 

м.______________                                                                      «__» __________ 20__ року

 

 

Сторони, що підписали акт: ______________________________________________

                                                              (ПІБ  Виконавця)

та  _______________________________________________________________________

(найменування Замовника)

в особі  ______________________________________________________________

      (посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи)

що діє на підставі _______________________________________________________.

  (статуту, положення, довіреності або іншого правовстановлюючого документа)

 

склали цей Акт про те, що за період з «___» ________ 20__ р. по «___» ________ 20__ р. Виконавець, відповідно до Договору про надання послуг від  «___» ________ 20__ р., надав такі послуги :

 

1)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Послуги виконані якісно й у повному обсязі.

За надані послуги Замовник сплачує Виконавцю винагороду у розмірі ______________(___________________________________________________________) гривень.

 

У Замовника  претензій до якості наданих послуг немає.

 

 

Виконавець:

 

 

Замовник

 

 

 

 

 

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram