Чи може депутат ОТГ працювати на посаді Головного спеціаліста

Чи може депутат ОТГ працювати на посаді Головного спеціаліста, наприклад фінансового відділу цієї ради? Адже "Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» депутат місцевої ради, який ПЕРЕБУВАЄ на посаді керівника місцевого органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку поширюються вимоги Конституції та законів України щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність на ЦІЙ ПОСАДІ з посадою сільського, селищного, міського голови, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови та заступника голови районної у місті, районної, обласної ради, а також з іншою роботою на ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ в радах, їх виконавчих органах та апараті.". Тому депутат може перебувати на посаді ОМС, але не може суміщати з ІНШОЮ посадою, чи не так?

19.11.2020 21:51 59

Консультація виконавця

Марина Бекало
Адвокат Одеса
У сервісі: 1 рік
95 відгуків (94 +) (1 -)
Рейтинг: 120843
Консультацій: 309

Вітаю.

Так, депутат місцевої ради може поєднувати свої депутатські повноваження з посадою  в відділі (управлінні) відповідної місцевої ради.

Згідно з ч. 2 ст. 6 «Про статус депутатів місцевих рад", депутат місцевої ради, обраний секретарем сільської, селищної, міської ради, головою, заступником голови районної, обласної, районної у місті ради, працює у відповідній раді на постійній основі і не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Згідно з ч1 ст. 7  ЗУ «Про статус депутатів місцевих рад", депутат місцевої ради, який перебуває на посаді керівника місцевого органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку поширюються вимоги Конституції та законів України щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність на цій посаді з посадою сільського, селищного, міського голови, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови та заступника голови районної у місті, районної, обласної ради, а також з іншою роботою на постійній основі в радах, їх виконавчих органах та апараті.

Конституційним Судом України 13 травня 1998 року по справі N 6-рп/98 ( v006p710-98 ) розтлумачено, що депутат сільської, селищної, міської, районної у місті, районної, обласної ради, який перебуває на посаді керівника місцевого органу виконавчої влади чи на іншій посаді, на яку поширюється дія Конституції та законів України щодо обмеження сумісництва, не може поєднувати свою службову діяльність на цій посаді з посадою сільського, селищного, міського голови, секретаря сільської, селищної, міської ради, голови та заступника голови районної у місті, районної, обласної ради, а також з іншою роботою на постійній основі в радах, їх виконавчих органах та апараті.

Отже, депутат місцевої ради який перебуває на керівних посадах органу виконавчої влади чи на інших посадах щодо яких встановлені обмеження сумісництва, не може поєднувати свою дільність  на виборних посадах,або з іншої роботою в радах, їх виконавчих органах та апараті.

Відповідно до ст. ст. 1, 2 ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування", Служба в органах місцевого самоврядування - це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.

Стаття  54 ЗУ " Про місцеве самоврядування в Україні" передбачає право сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради у межах затверджених нею структури і штатів створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Отже, фінансовий відділ місцевої ради утворюється згідно зі статею 54 вказаного Закону.

Вказаною статею не передбачено обмеження для депутатів місцевої ради займати посади в відділах та управліннях місцевої ради ( на відміну, наприклад, від ч. 9 ст. 51  цього Закону , яка прямо передбачає, що  до складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради). 

Таким чином, з урахуванням вказаних норм, депутат місцевої ради може  поєднувати роботу на посадах в відділах (управліннях) відповідної місцевої ради, не порушуючи вимоги щодо сумісництва.

Якщо у Вас виникли додаткові запитання, звертайтеся marina.bekalo@gmail.com Я обов'язково надам відповіді.

З повагою,

Адвокат Бекало Марина

Якщо подобається, тисни кнопку