Продаж акцій, звітування та податки

Добрий день.

Був продаж акцій в ТОВ, гроші від продажу перерахували на мій картковий рахунок фізичної особи.

Чи потрібно мені звітувати про продаж акцій та платити податки?

Якщо потрібно,  то як має виглядати цей звіт та в якому розмірі я маю сплатити податки.

Дякую

21.06.2023 11:24 581

Консультація виконавця

Марина Бекало
Адвокат Одеса
У сервісі: 5 років
721 відгук (720 +) (1 -)
Консультацій: 1896
Топ 3 спеціалізації:
  • Податкове право
  • Зовніншньоекономічна діяльність
  • Військове право

Добрий день.

Якщо продаж відбувся в цьому році, то Вам потрібно задекларувати дохід від продажу інвестиційного активу вже в наступному році, тобто до 01.05.2024р., та сплатити податок на доходи фізичних осію * ПДФО 18% та військовий збір * ВС  1,5% до 02.08.2024р.

Щодо декларації.

Ви маєте подати декларацію про майновий стан за формою, що затверджена Наказом Мінфіна 02.10.2015  № 859 див. за посиланням: Про затвердження форми податково... | від 02.10.2015 № 859 (rada.gov.ua)

до декларації треба подати додаток Ф-1 (Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами)

Декларацію зручніше та краще подати в електроному кабінеті платника податків (див. за посиланням:Електронний кабінет платника (tax.gov.ua) 

Зайти в кабінет Ви зможете за допомоги електронного цифрового підпису.

Перша сторінка декларації (головний документ), заповнюєте свої дані, в кінці ставите галочку біля Ф-1

Далі, заповляєте розрахунок, там буде табличка, Вам лише заповнити дані, система автоматично розрахує податкове зобов'язання, примір заповнення розрахунку:

Вартість акції (наприклад)- 10 000грн.

Вартість акцій які ви витратили на їх придбання раніше (наприклад)- 7000грн

Виходить:

І. РОЗРАХУНОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРИБУТКУ


з/п

Вид
інвестиційних активів*

Найменування
та характеристика

Сума доходу,
отриманого від продажу
інвестиційного активу**

(грн, коп.)

Сума витрат на придбання інвестиційного активу або вартість інвестиційного активу,
що була задекларована особою як об’єкт декларування у порядку одноразового (спеціального) добровільного декларування відповідно до підрозділу 94 розділу XX Податкового кодексу України з урахуванням норм підпунктів 170.2.4-170.2.6 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України (крім операцій з деривативами)**

(грн, коп.)

Фінансовий результат операцій з інвестиційними активами (інвестиційний прибуток (+)
або інвестиційний збиток (–))

(грн, коп.)

1

2

3

4

5

6

1

  1

це цифра виду активу

Акції АТ "Рога та копита" 

 10 000 

тут вказуєте вартість продажу активу

3000

тут вказуєте вартість активів на момент  їхнього придбання  

 7000 

Система вираховує Ваш чистий дохід від продажу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

 10 000 

  3000 

 7000

2

Сума від’ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами попереднього звітного періоду

 

3

Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами

(графа 6 «УСЬОГО» рядка 1 – рядок 2)

 7000

3.1

Додатне значення рядка 3 (інвестиційний прибуток)

 7000

3.2

Від’ємне значення рядка 3 (інвестиційний збиток),

значення вказується без знака «–»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код
рядка

ІІ. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ/
ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ ВІД ОПЕРАЦІЙ З ІНВЕСТИЦІЙНИМИ АКТИВАМИ

Сума

(грн, коп.)

4

Сума податку на доходи фізичних осіб, у тому числі:

(рядок 3.1 х на ставку податку 18%, крім випадків, передбачених підпунктом 170.2.8 пункту 170.2 статті 170 розділу ІV Податкового кодексу України)

 1 260,00 

4.1

утриманого (сплаченого) податковим агентом

 

4.2

яка підлягає сплаті платником податку самостійно до бюджету

(додатне значення (рядок 4 – рядок 4.1))

 1 260,00

5

Сума військового збору, у тому числі:

(рядок 3.1 х на ставку збору 1,5 %)

 105,00

5.1

утриманого (сплаченого) податковим агентом

 

5.2

яка підлягає сплаті платником податків самостійно до бюджету за результатами звітного року (додатне значення (рядок 5 – рядок 5.1))

 105,00

 

За даним примірником розрахунку, значення рядка 3 (7000грн) це Ваш  чистий дохід від продажу акцій ( вартість продажу-вартість придбання цих акцій =чистий дохід).

Далі після заповнення розрахунку в автоматичному режимі, у Вас в самій декларації (головному документі), рядки декларації будуть  виглядати наступним чином (система самостійно підтягне дані з розрахунку):

Код
рядка

ІІ. ДОХОДИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ

Сума
доходів
(грн, коп.)

Сума податку/збору (грн, коп.)

утриманого (сплаченого) податковим агентом

що підлягає сплаті самостійно

податок на доходи фізичних осіб

військовий збір

податок на доходи фізичних осіб

військовий збір

1

2

3

4

5

6

7

10

Загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, в тому числі (рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + рядок 10.4 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + рядок 10.7 + рядок 10.8 + рядок 10.9 + рядок 10.10 + рядок 10.11 + рядок 10.12 + рядок 10.13 + рядок 10.14 + рядок 10.15):

 7000 

 

 

 1260

 105

10.1

Дохід, нарахований (виплачений, наданий) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які нараховані (виплачені, надані) відповідно до умов трудового договору (контракту)

 

 

 

 

 

10.2

Дохід, нарахований (виплачений, наданий) у формі винагород та інших виплат відповідно до умов цивільно-правового характеру

 

 

 

 

 

10.3

Дохід, нарахований (виплачений, наданий) спеціалісту резидента Дія Сіті у вигляді заробітної плати чи винагороди, що нараховується (виплачується, надається) платнику податку у зв’язку з трудовими відносинами чи у зв’язку з виконанням гіг-контракту

 

 

 

 

 

10.4

Дохід, отриманий у вигляді дивідендів, крім сум дивідендів, що не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу

 

 

 

 

 

10.5

Доходи від операцій з продажу (обміну) об’єктів рухомого та/або нерухомого майна (додаток Ф4)

 

 

 

 

 

10.6

Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм)6, у тому числі:

 

 

 

 

 

10.6.1

дохід, отриманий від фізичної особи -  платника податку (орендаря), який не є податковим агентом, за оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості)

 

х

х

 

 

10.7

Доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена безпосередньо фізичною особою на земельних ділянках, перелік яких визначений пунктом 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу України, та які підлягають оподаткуванню

 

 

 

 

 

10.8

Інвестиційний прибуток (додаток Ф1)

 7000

 

 

 1260

 105

10.9

Вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна

 

 

 

 

 

10.10

Доходи, отримані з джерел за межами України7

(___________________________________________ ,

____________________________ )*

 

х

х

 

 

10.11

Чистий оподатковуваний дохід, отриманий фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (додаток Ф2)

 

х

х

 

 

10.12

Чистий оподатковуваний дохід, отриманий фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність (додаток Ф2)

 

х

х

 

 

10.13

Інші доходи, у тому числі:

 

 

 

 

 

10.13.1

у вигляді додаткового блага (прощений (анульований) борг за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит))

 

 

 

 

 

10.14

Частина прибутку контрольованої іноземної компанії (додаток(и) КІК)8

 

х

х

 

 

10.15

Доходи, отримані у зв’язку з розподілом прибутку
або його частини утворення без статусу юридичної особи, створене на підставі правочину або зареєстроване відповідно до законодавства іноземної держави (території) без створення юридичної особи (партнерство, траст, фонд), яке не є контрольованою іноземною компанією та відповідає вимогам підпункту 170.111.1 пункту 170.111 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України

 

х

х

 

 

_____________________

* Назва країни, з якої отримано іноземні доходи, та назва валюти.

Код рядка

ІV. ЗАГАЛЬНА СУМА РІЧНОГО ДОХОДУ

Сума доходів
(грн, коп.)

12

Загальна сума річного доходу (рядок 10 + рядок 11)

 7000

Всі інші рядки декларації не заповнюються ( я Вам показала тількі ті що будуть внесені в декларацію).

І так, за таким приміром вийшло:

Сума податків:

18% від 7000 ПДФО: 1260 грн.

1,5% від 7000 Військового збору: 105,00 грн.

Це будуть суми податку, які Ви маєте сплатити до 02.08. року в якому Ви будете декларувати дохід.

Податки сплачуються на реквізити податкової за Вашим місцем проживання.

Реквізити доступні на сайті податкової (див. за посиланням:  Рахунки для сплати платежів (tax.gov.ua) або  в електронному кабінеті

Якщо у Вас виникли додаткові питання або уточнення, звертайтеся marina.bekalo@gmail.com надам допомогу

З повагою,

Адвокат Бекало Марина

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram