Відсрочка від мобілізації по догляду за інвалідом

Мати інвалід 2-Ї групи. Згідно висновку ЛКК потребує постійного догляду. Звернувся до районного відділу соц.захисту де мені пояснили наступне : існує два види догляду за івалідами, на професійній основі та на не професійній основі але я ,з їх слів, не можу претендувати на жоден з них оскільки рівеь доходу мій і моєї родини перевищує встановлену законом норму а ці види догляду передбачають виплату державою грошової компенсації. На моє питання, чи існує інший вид догляду за інвалідом який би непердбачав грошових виплат, я у відділі соц.захисту відповіді не отримав. З їх слів це не сфера їх компетенції і вони займаються лише випадками коли особа претендує на грошові виплати. ПИТАННЯ - чи існує вид догляду за інвалідом що непередбачає грошових виплат, якщо так то як і в якій установі він оформлюється і чи дає такий вид догляду право на отримання відсрочки від мобілізації.

29.02.2024 18:06 412

Консультація виконавця

Андрей Карпенко
Адвокат Київ
У сервісі: 3 роки
146 відгуків (146 +) (0 -)
Консультацій: 729

Вітаю!

Зпочатку розберемося з підставами для відстрочки від мобілізації. 

ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРАВА НА ВІДСТРОЧКУ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ НАВЕДЕНІ В СТАТТІ 23 ЗАКОНУ УКРАЇНИ О МОБІЛІЗАЦІЇ, А САМЕ ОСОБИ:
 • зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;
 • які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати;
 • опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
1.
Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати;
ВИ ПОВИННІ ДОВЕСТИ, ЩО ВИ ЄДИНА ПРАЦЕЗДАТНА ОСОБА В СІМ'Ї, КОТРА МОЖЕ УТРИМУВАТИ ОСОБУ ІНВАЛІДА ( у розрахунок потрібно брати тільки родичів першої лінії споріднення по відношенню до інваліда).
ТОМУ, ПЕРЕД ТИМ ЯК ЗВЕРТАТИСЯ ДО ТЦКСП (ВІЙСЬКОМАТ) ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО НАДАННЯ ВАМ ВІДСТРОЧКИ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА НАЯВНІСТЬ УМОВ ПРО ЯКІ Я ВКАЗАВ.
Встановлення факту перебування особи на утриманні має юридичне значення для отримання відстрочки від мобілізації.
Факт перебування фізичної особи на утриманні, заінтересована особа має вирішити у декілька способів: по-перше, особа має право звернутися до органів та організацій за отриманням Довідки про підтвердження факту перебування особи на утриманні; по-друге, подати заяву до суду про встановлення факту, що має юридичне значення, 
У разі, якщо встановлення юридичного факту пов'язане з вирішенням спору про право, заінтересована особа має звернутися до суду в порядку позовного провадження (абзац 3 пункту 3 постанови Пленуму Верховного суду України від 31.03.1995 № 5 “Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення”, ст.ст. 315-318 ЦПК України). Наприклад, встановлення права на пенсію військовослужбовця у зв’язку із знаходженням на утриманні.
Предметом доказування є:
 • мета встановлення факту знаходження особи на утриманні.
 • відсутність можливості встановити факт знаходження особи на утриманні через відповідні організації, органи місцевого самоврядування (в позасудовому порядку);
 • наявність заробітної плати, стипендії, пенсії у заявника і її співвідношення з доходами особи, якій надається допомога;
 • непрацездатність заявника.
Приблизний перелік необхідних доказів:
 1. докази, які підтверджують факт перебування заявника на утриманні особи(документи, акти, листи ділового і особистого характеру, які містять відомості про перебування заявника на утриманні);
 2. докази, які встановлюють, що надані заявнику матеріальні засоби є основним ї постійним джерелом його існування (корінці поштових переказів, листи та інші документи, які свідчать про одержання заявником грошей або іншої допомоги від годувальника);
 3. довідка житлово-експлуатаційної організації або сільської Ради про те, що заявник звертався до них за одержанням документа про перебування на утриманні померлого, але йому у цьому відмовлено (через відсутність відомостей про утримання або на тій підставі, що заявник не був на утриманні);
 4. документи, які свідчать про те, що заявник є членом сім’ї померлого (копія свідоцтва про шлюб, народження, усиновлення та ін.);
 5. документи, які встановлюють, що заявник був неповнолітньою або непрацездатною персоною, не був членом сім’ї спадкодавця, але перебував на утриманні спадкодавця не менш як п’ять років та одержував від спадкодавця матеріальну допомогу, що була для нього єдиним джерелом засобів для існування(копія свідоцтва про народження, довідка про інвалідність, інші письмові докази), якщо встановлення факту перебування на утриманні необхідне для оформлення права на спадщину;
 6. копія свідоцтва про смерть годувальника чи повідомлення військкомату;
 7. покази свідків ( ЦПК України);
Заява (з додатками) подається у примірниках в залежності від кількості учасників провадження.
Доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи (доказами можуть бути : пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників, письмові докази, речові докази, покази свідків, висновки експерта).
2.
ЯКЩО БУДЕ РІШЕННЯ МСЕК АБО ЗАКЛЮЧЕННЯ ЛКК ПРО ПОСТІЙНИЙ  ДОГЛЯД :
Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
Стаття 23 "Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації"
- пункт "зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;"
Постійний догляд отримується в закладах соціального захисту.
ПОСТІЙНИЙ ДОГЛЯД - ЦЕ СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про соціальні послуги

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text

Стаття 11. Уповноважені органи системи надання соціальних послуг

4. До повноважень районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення, рад об’єднаних територіальних громад належать:

5-1) визначення особливостей надання соціальних послуг на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях;

ххххххх

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 червня 2020 р. № 587
Київ

Про організацію надання соціальних послуг

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2020-%D0%BF#n10

Планування організації та надання соціальних послуг

20. Соціальні послуги можуть надаватися:

за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб відповідно до законодавства.

ххххххххх

Соціальні послуги – дії, спрямовані на профілактику складних життєвих обставин, подолання таких обставин або мінімізацію їх негативних наслідків для осіб/сімей, які в них перебувають. Особі/сім’ї можуть надаватися одна або одночасно декілька соціальних послуг. Порядок організації надання соціальних послуг затверджується Кабінетом Міністрів України (Закон України "Про соціальні послуги" (далі - Закон).
Хто може бути надавачем соціальних послуг:
Надавачі  соціальних послуг - юридичні та фізичні особи, фізичні особи - підприємці, включені до розділу "Надавачі соціальних послуг" Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.
Фізичні особи,які надають соціальні послуги з догляду відповідно до цього Закону без здійснення підприємницької діяльності, можуть надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг отримувачам соціальних послуг з числа членів своєї сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права і обов’язки та є:
 1. особами з інвалідністю I групи;
 2. дітьми з інвалідністю;
 3. громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;
 4. невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;
 5. дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги. Перелік тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг затверджено

ПОСТАНОВОЮ КМУ # 57 ВВЕДЕННЯ ПОНЯТТЯ "АКТ ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ЗДІЙСНЕННЯ ДОГЛЯДУ".

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 27 січня 1995 р. № 57
Київ

Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/57-95-%D0%BF#Text

2-1. У разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право:

особи, які мають одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи і супроводжують одного із таких батьків для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв’язки, інвалідність, а також документів, що підтверджують спільне проживання (їх задеклароване або зареєстроване місце проживання (перебування) збігається із задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) їх батьків чи батьків дружини (чоловіка), або здійснення догляду за своїми батьками чи батьками дружини (чоловіка), що підтверджується актом встановлення факту здійснення догляду за одним із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), або документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд. Акт встановлення факту здійснення догляду складається на підставі звернення особи з інвалідністю I чи II групи або особи, яка здійснює догляд, до районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради із заявою про здійснення особою такого догляду. У випадку, якщо особа з інвалідністю I чи II групи є взятою на облік внутрішньо переміщеною особою, звернення із заявою про здійснення догляду подається за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи. На підставі такого звернення особи з інвалідністю I чи II групи або особи, яка здійснює догляд, районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської ради не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після надходження заяви складається акт встановлення факту здійснення догляду в довільній формі. Зазначений акт надсилається заявнику або видається особисто за його бажанням;
хххххххх
ЗВЕРНІТЬСЯ ДО МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЗА ОФОРМЛЕННЯМ АКТА ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯМ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ. 
В РАЗІ ВІДМОВИ - ВИРІШУЙТЕ ЦЕ ПИТАННЯ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ. 

 
3.
Опіки в Вашому випадку бути не може, тому що Ваша мама дієздатна  ОСОБА.
Хххххххххх
ВАЖЛИВО:
В першому читанні прийнятий законопроєкт 1049, котрий передбачає 
- які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати;
Для певних категорій відстрочку надаватимуть з новими умовами. 
- члени сім'ї першого ступеню споріднення (не більше одного) особи з інвалідністю II групи, зайняті постійним доглядом за нею, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий постійний догляд, що підтверджується в порядку, встановленому КМУ.
АЛЕ ЗАКОН ЩЕ НЕ ПРИЙНЯТИЙ. ТАКОЖ КМУ НЕ РОЗРОБЛЕНИЙ ПОРЯДОК ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПОСТІЙНОГО ДОГЛЯДУ.
Ознайомтися:
https://censor.net/ua/news/3476063/komitet_vr_shvalyv_zvilnennya_vid_mobilizatsiyi_bagatoditnyh_ta_odynokyh_batkiv_a_takoj_rodychiv_invalidiv
АЛЕ ЯКІ БУДУТЬ УМОВИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВІДСТРОЧКИ ВІД МОБІЛІЗАЦІЇ НЕЗРОЗУМІЛО. 
Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram