Залучення управителя в ОСББ

На даний час догляд за будинком здійснює управляюча компанія, що передана забудовником. Ініціативною групою було прийнято рішення створити об`єднання співвласників та залучити як управителя багатоквартирного будинку поточну УК, через відсутність серед співвласників охочих самостійно здійснювати організацію та ведення відповідної діяльності. Планується, що голова ОСББ та члени правління будуть здійснювати всю свою діяльність на громадських засадах.

Питання:
1. Які повноваження в такій ситуації будуть у голови ОСББ та членів правління?
2. Чи потрібно обирати ревізійну комісію та членів правління в такому випадку?
3.Чи потрібно управителю підписувати договір з кожним власником квартири та комерційних приміщень окремо?
11.06.2024 13:43 79

Консультація виконавця

Галина Токмач
Юрист Мирноград
У сервісі: 4 роки
152 відгука (152 +) (0 -)
Консультацій: 513
Топ 3 спеціалізації:
  • Трудове право
  • Військове право
  • Цивільне право

Добрий день!

Ініціативною групою було прийнято рішення створити об`єднання співвласників та залучити як управителя багатоквартирного будинку поточну УК - це можна зробити і без створення ОСББ.

Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19#Text):

Стаття 9. Форми управління багатоквартирним будинком

1. Управління багатоквартирним будинком здійснюється його співвласниками.

За рішенням співвласників усі або частина функцій з управління багатоквартирним будинком можуть передаватися управителю або всі функції - об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку (асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку).

2. Наймачі, орендарі та інші користувачі квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку можуть брати участь в управлінні багатоквартирним будинком виключно за дорученням власників таких квартир та приміщень.

Питання:

1. Які повноваження в такій ситуації будуть у голови ОСББ та членів правління? - залежить від того, всі чи лише частина їхніх функцій будуть передані управителю (відповідь надана з урахуванням того, що ОСББ все-таки створюється). 

Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19#Text):

Стаття 10. Прийняття рішень щодо управління багатоквартирним будинком зборами співвласників

1. Співвласники приймають рішення щодо управління багатоквартирним будинком на зборах у порядку, передбаченому цією статтею. Якщо у багатоквартирному будинку в установленому законом порядку утворено об’єднання співвласників, проведення зборів та прийняття відповідних рішень здійснюються згідно із законом, що регулює діяльність об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-14#Text):

Стаття 10. Статутні органи об'єднання

До виключної компетенції загальних зборів об’єднання відноситься:

обрання та відкликання управителя, затвердження та зміна умов договору з управителем, прийняття рішення про передачу функцій з управління спільним майном багатоквартирного будинку повністю або частково асоціації;...

До компетенції правління відноситься:

підготовка кошторису, балансу об'єднання та річного звіту;

здійснення контролю за своєчасною сплатою співвласниками внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з законодавством;

розпорядження коштами об'єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об'єднання кошторису;

укладення договорів про виконання робіт, надання послуг та здійснення контролю за їх виконанням;

ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об'єднання;

скликання та організація проведення загальних зборів об’єднання або зборів представників;

призначення письмового опитування співвласників та утворення відповідної комісії для його проведення.

Стаття 12. Управління багатоквартирним будинком

Управління багатоквартирним будинком здійснює об’єднання через свої органи управління.

За рішенням загальних зборів функції з управління багатоквартирним будинком можуть бути передані (всі або частково) управителю або асоціації.

Об’єднання самостійно визначає порядок управління багатоквартирним будинком та може змінити його у порядку, встановленому цим Законом та статутом об’єднання.

ТИПОВИЙ СТАТУТ об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1155-03#n14):

16. Правління зі свого складу обирає голову правління та його заступника. Правління своїм рішенням вправі в будь-який час припинити повноваження голови правління та/або його заступника.

На виконання своїх повноважень голова правління:

веде засідання правління, якщо правління не доручило ведення засідання іншому члену правління;

забезпечує виконання рішень загальних зборів об'єднаннята рішень правління;

діє без доручення від імені об’єднання та укладає в межах своєї компетенції договори і вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління;

розпоряджається коштами об’єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів об’єднання;

наймає на роботу в об’єднання працівників та звільняє їх, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення, видає обов’язкові для працівників об’єднання накази у сфері трудових правовідносин;

за рішенням правління видає довіреності на представництво інтересів об’єднання іншим особам;

відкриває і закриває рахунки об’єднання в банківських установах та інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи;

відповідно до рішень правління здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети та завдань об’єднання.​

2) Чи потрібно обирати ревізійну комісію та членів правління в такому випадку?- правління потрібно, ревізійну комісію необов'язково (відповідь надана з урахуванням того, що ОСББ все-таки створюється).

​3) Чи потрібно управителю підписувати договір з кожним власником квартири та комерційних приміщень окремо? - ні, непотрібно (підписується лише один договір).

Відповідно до статті 13 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" якщо функції з управління багатоквартирним будинком за рішенням загальних зборів об’єднання передано управителю, відносини з управління регулюються договором, укладеним між об’єднанням і управителем, умови якого повинні відповідати умовам типового договору, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2018 р. № 712

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання послуги з управління багатоквартирним будинком

{Текст Типового договору з додатками №№ 1-5}

ПІДПИСИ:

Від управителя

Від співвласників

_________    _____________________

    (підпис)               (ініціали та прізвище)

МП (за наявності)

_________    _____________________

    (підпис)               (ініціали та прізвище)

Якщо буде потрібна допомога, звертайтеся через пряме питання на сайті або пишіть на пошту gallina.tokmach.82@gmail.com.

Буду вдячна за ваш відгук, всього найкращого!

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram