Налогооблагаемый доход иностранного инвестора при его выходе из состава участников ООО и выплате ему части чистых активов

Нерезидент – юридическое лицо выходит из состава участников ООО – резидента Украины. При создании ООО нерезидентом была внесена инвестиция 50% – 100 000 долларов США по курсу 8 грн/$ (800 000 грн). Стоимость чистых активов ООО на дату, предшествующую общему собранию участников о выходе нерезидента, составляет 6 000 000 грн, то есть доля нерезидента составляет 3 000 000 грн (курс 28 грн/$).


Какой будет налогооблагаемый доход иностранного инвестора при выходе его из состава участников ООО и выплате ему части чистых активов: разница между стоимостью его доли и стоимостью иностранной инвестиции, пересчитанной по курсу на дату внесения инвестиции (3 000 000-800 000=2 200 000 грн) или пересчитанной по курсу на дату выхода нерезидента из ООО (3 000 000 – 2 800 000=200 000 грн)? На какие нормативные документы можно сослаться при обоих вариантах решения?

14.12.2018 10:14 2749

Консультація виконавця

Ігор Бутник (ПП АФ "НІКО")
Аудитор
У сервісі: 5 років
61 відгук (61 +) (0 -)
Консультацій: 219
Топ 3 спеціалізації:
  • Бухгалтерський облік
  • Податкове право
  • Корпоративне право

    Об'єкт оподаткування у Вашому випадку буде  розраховуватись наступним чином: 3 000 000 - 800 000 = 2 200 000. Це випливає з наступного.


 Стаття 5 Закону України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 року № 93/96-ВР та стаття 393 Господарського кодексу України містять тотожню правову норму: "Перерахування інвестиційних  сум  в іноземній валюті у валюту України  здійснюється  за   офіційним   курсом   валюти   України, визначеним Національним банком України."


  Згідно статей 58 Господарського кодексу України та 115 Цивільного кодексу України господарське товариство є власником майна, переданого йому учасниками товариства у власність як вклад до статутного капіталу. Під майном у Господарському та Цивільному кодексах України розуміються й грошові кошти, у тому числі й в іноземній валюті (ст. 139 Господарського кодексу України та ст. ст. 170, 190 Цивільного кодексу України). Тобто, після внесення іноземної валюти в якості внеску іноземного інвестора до статутного капіталу, така іноземна валюта стає власністю товариства, тож такий внесок знаходить своє відображення в балансі товариства з одного боку, як грошові кошти в іноземній валюті, на цю статтю нараховуються курсові різниці, т.я. ця стаття є монетарною, а з іншого боку, як статутний капітал, який необхідно відображати на рахунку обліку статутного капіталу у гривнях за курсом НБУ ,  на цю статтю не нараховуються курсові різниці, т.я. ця стаття є немонетарною. Це випливає з норм П(С)БО 21 та МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів".


   Таким чином, припис статті 5 Закону України "Про режим іноземного інвестування" від 19 березня 1996 року № 93/96-ВР та статті 393 Господарського кодексу України про те, що перерахування інвестиційних сум в іноземній валюті у валюту України здійснюється за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним банком України, треба розуміти так, що такий перерахунок здійснюється лише на момент здійснення інвестиції та в подальшому на розмір статутного капіталу й відповідно частки іноземного інвестора не впливає

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram