Отпуск директора при неполном рабочем дне

Директор, нерезидент Украины, работает в этой должности на двух предприятих в разных городах .Между бухгалтерами этих предприятий есть договоренность (исходя из опыта работы директора)о распределении рабочем времени директора между ними -25/75 процентов месячного бюджета рабочего времени.На другом предприятии  (75% месячного бюджета рабочего времени)директор числится как совместитель(неосновное место работы).Как начисляется зарплата и отпускные в этом случае?

16.01.2019 17:45 2792

Консультація виконавця

Галина Казначей
Податковий консультант
У сервісі: 5 років
1 відгук (1 +) (0 -)
Консультацій: 3

Заробітна плата та відпускні розраховуються та  оплачуються на кожному з підприємств окремо!


Сумісництво — це виконання у вільний від основної роботи час іншої роботи на умовах трудового договору. На практиці визначають два види сумісництва — внутрішнє та зовнішнє. Якщо йдеться про ще один трудовий договір на тому ж підприємстві — це внутрішнє сумісництво, якщо на іншому — зовнішнє сумісництво.


У Вашому випадку - це зовнішнє сумісництво.


На працівників, які працюють за сумісництвом поширюються ті ж самі права та обов'язки, як і на працівників, які працюють за основним місцем роботи.


Неповний робочий час


За угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень. 


Оплата праці в цих випадках провадиться пропорціонально відпрацьованому часу або залежно від виробітку.


Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.


Розрахунок відпускних!


Відпускні розраховують відповідно до норм Порядку № 100 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF .


Розрахунковий період для розрахунку середньої зарплати при оплаті відпускних може бути різним і залежить він від того, який період до надання відпустки був відпрацьований працівником та оплачений роботодавцем.


Дванадцятимісячний розрахунковий період слід відліковувати з місяця, що передує місяцю надання відпустки або виплати компенсації за невикористані відпустки.


Проте можуть бути випадки, коли працівник на підприємстві відпрацював менше року. У такій ситуації розрахунковий період буде меншим.


Як правило, в таких випадках середня заробітна плата для оплати відпустки або компенсації за невикористану відпустку обчислюється за фактичний час роботи з першого до першого числа місяця, в якому надається відпустка або виплачується компенсація за невикористану відпустку.


Тобто до розрахунку береться кількість цілих відпрацьованих місяців до місяця надання відпустки (звісно, якщо в цьому періоді є хоч один повністю відпрацьований і оплачений календарний місяць). 


Якщо працівник не відпрацював повністю жодного цілого календарного місяця, то вважається, що у працівника відсутній розрахунковий період для розрахунку відпускних.


І середня заробітна плата в такому випадку обчислюється виходячи з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового (місячного) окладу.


Визначення виплат, з яких розраховується середня зарплата


Розрахунковий період визначається не просто так. До розрахунку середньоденної зарплати беруться виплати, які були нараховані на користь працівника у цьому періоді. 


При обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпустки або виплати компенсації за невикористані дні відпустки включаються: • основна заробітна плата;

 • доплати і надбавки (за надурочну роботу та роботу в нічний час; суміщення професій і посад; розширення зон обслуговування або виконання підвищених обсягів робіт робітниками-погодинниками; високі досягнення в праці (високу професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою; вислугу років та інші);

 • виробничі премії (премії, які не мають разового характеру, тобто виплачуються щомісяця, щокварталу, раз у півріччя) та премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;

 • винагорода за підсумками річної роботи і за вислугу років;

 • індексація;

 • виплати за час, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, службового відрядження тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

  Час, протягом якого працівник згідно з чинним законодавством або з інших причин не працював і за ним не зберігалась заробітна плата або зберігалася частково, виключається з розрахункового періоду.


  На жаль, ці випадки не конкретизовано у Порядку №100. Та маємо певні листи та роз’яснення Міністерств, що певним чином прояснюють ситуацію.


  Зокрема, до розрахункового періоду не включаються:


  - відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку відповідно до медичного висновку);


  - відпустки без збереження заробітної плати;


  - час простою не з вини працівника у випадку збереження за ним 2/3 тарифної ставки  


  Також, якщо працівник з незалежних від нього причин працював в режимі неповного робочого тижня (наприклад, наказом по підприємству працівника переведено на роботу на умовах неповного робочого тижня в зв’язку з неможливістю забезпечити роботою впродовж нормальної тривалості робочого тижня). 


  А ось, якщо працівник за власним бажанням (яке підтверджується поданою ним заявою) працює на умовах неповного робочого дня або тижня (і зарплата нараховується йому не в розмірі окладу, а пропорційно відпрацьованому часу), обчислення середньої заробітної плати провадиться на загальних умовах.


  У випадку обчислення середньої заробітної плати для оплати за час щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам,  які мають дітей або компенсації за невикористані відпустки до фактичного заробітку включаються виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток  (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження тощо), та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. (таблиця)

  Період, що включається до розрахункового періоду


  (для розрахунку відпускних)  Період роботи що не включається до розрахункового періоду


  (для розрахунку відпускних)  Відпустка щорічна, додаткова  Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трьох (шести) років  Відрядження  Відпустка без збереження заробітної плати (ст. 25, 26 Закону про відпустки)  Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами  Простій не з вини працівника  Відсторонення від роботи у випадках зазначених у ст..46 КЗпП     Вимушений прогул через незаконне звільнення     Виконання державних і громадських обов’язків  Збереження середнього заробітку за ст. 119 КЗпП (час військової служби в особливий період)  Простій із вини працівника  Прогул  Робота в режимі неповного робочого дня  Тимчасова непрацездатність

Отже, відпускні розраховуються як за місцем роботи за сумісництвом так і за основним місцем роботи за загальними правилами та Порядком № 100.


 
Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram