Бухгалтерська довідка

Застосування бухгалтерської довідки

28.03.2019 11:04 1612

Консультація виконавця

Бухгалтерська довідка – універсальний документ, який може використовуватися для різних цілей. У разі, якщо бух довідка фіксує та підтверджує господарські операції, вона має статус первинного документа. Це підтвердив і Мінфін у листі від 13.12.2004 р. № 31-04200-30-10/22823. Форма бух довідки наведена в додатку до Методрекомендацій № 356.

 Найпоширеніші ситуації використання бух довідки:

 • Виправлення помилок.
 • Необоротні активи:
 • розрахунок сум амортизації необоротних активів;
 • обставини, на підставі яких витрати, пов’язані з поліпшенням основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо) або ремонтом чи включені до первісної вартості основних засобів, або кваліфіковані як витрати звітного періоду.
 • Запаси:
 • порядок розподілу сум транспортно-заготівельних витрат за ситуації, коли їх обліковують на окремому рахунку;
 • вартість товарно-матеріальних активів, які отримані під час ліквідації об’єкта основних засобів.
 • Сумнівна та безнадійна дебіторська заборгованість:
 • розрахунок суми резерву сумнівних боргів;
 • визначення суми списання безнадійної дебіторської заборгованості.
 • Зобов’язання:
 • розрахунок суми забезпечення, у тому числі на оплату відпусток;
 • визначення суми списання безнадійної кредиторської заборгованості.
 • Витрати:
 • Розрахунок суми розподілу загальновиробничих витрат.

Тощо.

 

За допомогою бух довідки підтверджують також розрахунок сум:

 • Дивіденди, що підлягають виплаті учасникам
 • Середньої заробітної плати для різних випадків (відпускні, лікарняні, витрати на відрядження тощо).
Якщо подобається, тисни кнопку
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram