Основні засоби 1

Строк корисного використання

28.03.2019 11:06 2427

Консультація виконавця

Згідно до п. 23 «Амортизація основних засобів» Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»:

 Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством/установою (у розпорядчому акті) при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

 

п.26 «Амортизація основних засобів» Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»:

Нарахування амортизації може здійснюватися з урахуванням мінімально допустимих строків корисного використання основних засобів, встановлених податковим законодавством (крім випадку застосування виробничого методу).

 

            Не встановлення строку корисного використання основних засобів розпорядчим документом може призвести до невизнання нарахування амортизації основних засобів в складі витрат.

            З метою не допущення невизнання нарахування амортизації основних засобів в складі витрат, аудитором  розроблений розпорядчий акт (наказ), який доцільно складати до кожного акту введення в експлуатацію об’єкта основних засобів, а також додати його до всіх актів введень в експлуатацію основних засобів за останні три роки. Зразок додається.

Назва підприємства

 

Н А К А З

дата                                                                                                                № __                                                                          м. _________

Про встановлення строку корисного використання основних засобів.

Відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № N 996-XIV та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затв. Наказом Мінфіну від 30.09.2003 року № 561

НАКАЗУЮ:

  1. Встановити строки корисного використання , інвентарні номери та розмір ліквідаційної вартості основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активах, придбаних у ______________ року, згідно даних , що подані у Таблиці нижче.

№ п/п

Найменування активу

Інвентарний номер

Бух.

рахунок

Термін корисного використання

(місяці)

Розмір ліквідаційної вартості

(грн..)

Дата введення в експлуатацію

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор        

 

 

Головний бухгалтер

 

Вважаю за доцільне розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів підтвердити складанням бухгалтерської довідки загальною сумою за місяць по рахунках ОЗ та НА.  

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram