Трудове законодавство

Локальні документи роботодавця

28.03.2019 15:09 2122

Консультація виконавця

Чинним трудовим законодавством України передбачена наявність обов’язкових«трудових» документів, які необхідно мати будь-якому роботодавцю.

Щодо локальних документів роботодавця – підприємця, поради Мінсоцполітики в листі від 21.11.2016 р. № 5907/0/10-16/06.

Серед різновидів таких документів є кадрові, організаційно-розпорядчі, а також локальні.Локальні нормативні документи роботодавця передбачають наступний перелік:

Колективний договір. У разі відсутності колективного договору, - протоколзборів трудового колективу

● Правила внутрішнього трудового розпорядку

● Положення про оплату праці

● Положення про преміювання, винагороди тощо

● Штатний розпис

● Тарифна сітка (схема посадових окладів)

● Посадові інструкції

Перелік не обмежується наведеними вище документами і може бути доповненийроботодавцем за потреби інших документів.

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИЛИСТ від 21.11.2016 р. № 5907/0/10-16/06Згідно з ч. 1 ст. 3 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) законодавствопро працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організаційнезалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, якіпрацюють за трудовим договором з фізичними особами.Отже, норми законодавства про працю поширюються, в тому числі на трудовівідносини, що виникають між працівником та фізичною особою - підприємцем (далі -підприємець).Законодавством про працю прямо не передбачено обов’язку підприємця вестизазначену у зверненні кадрову документацію при застосуванні найманої праці.Разом з тим, згідно зі ст. 29 КЗпП до початку роботи за укладеним трудовимдоговором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний, зокрема ознайомити

працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективнимдоговором.Згідно зі ст. 2 Закону України “Про відпустки” (далі - Закон) право на відпусткимають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами,установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевоїналежності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.Статтею 10 Закону, зокрема встановлено, що черговість надання відпустоквизначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ниморганом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації(профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовимколективом органом, і доводиться до відома всіх працівників.Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний вести облік відпусток,що надаються працівникам.Наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 р. N 286затверджено Інструкцію зі статистики кількості працівників (далі - Інструкція).Інструкція містить основні методологічні положення щодо визначенняпоказників кількості працівників у формах державних статистичних спостережень зметою одержання об’єктивної статистичної інформації щодо зайнятості працівників тарозмірів їхньої оплати праці.Пунктом 1.6 р. І “Загальні положення” Інструкції, зокрема, встановлено, щодопервинної облікової документації для визначення кількісного складу працівників,зокрема належать наказ (розпорядження) про прийом на роботу, переведенняна іншу роботу, припинення трудового договору, особова картка, наказ(розпорядження) про надання відпустки, табель обліку використання робочогочасу та розрахунку заробітної плати.Для досягнення мети затвердженої Інструкції вищезазначена первиннаоблікова документація має вестись, в тому числі і підприємцем, оскільки виходячизі змісту абзацу другого п. 1.1 р. І “Загальні положення” Інструкції дія Інструкціїпоширюється, в тому числі і на таку категорію роботодавців.складання штатного розпису є необхідним у роботі з персоналом. Напідставі штатного розпису приймаються рішення, зокрема про прийняття, переведенняпрацівників на іншу роботу, встановлення посадового окладу, тарифної ставки (окладу)конкретному працівникові.Наявність штатного розпису є гарантією забезпечення прав працівників напрацю, захист від незаконного звільнення та оплату праці.підсумовуючи викладене, а також з метою недопущення порушеннязаконодавства про працю, уникнення випадкових помилок в роботі з персоналомта як наслідок можливого виникнення трудових спорів, підприємцю необхідновести кадрову документацію при застосуванні найманої праці

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram