Облік витрат на кап. ремонт

Нашому комунальному підприємству (госпрозрахунок) міською радою надано повноваження виконавця з виконання Інвестиційної програми, яка включає в себе проведення енергоефективних заходів шляхом виконння капітального ремонту (утеплення фасаду, встановлення ІТП, заміна вікон, тощо) в бюджетних установах - закладах освіти, підпорядкованих міській раді. Після закінчення робіт - результат робіт буде передано на баланс балансоотримувачам об`єктів, де провадилися ремонтні роботи.  Згідно законодавства витрати на проведення капітального ремонту акумулюються на 15 рахунку як об`єкт незавершонного будівництва. По закінчення робіт вартість основного засобу збільшується на суму виконаного капітального ремонту.Але ми виконуємо роботи на на своїх об`єктах. Після закінчення капітального ремонту будуть передаваться роботи, а не об`єкти.  На якому рахунку - 15 чи 23, ми повинні вести облік виконаних робіт: виготовлення проектно-кошторисної документації, технагляд, авторський нагляд, і т.д.

24.06.2019 12:36 2184

Консультація виконавця

Ігор Бутник (ПП АФ "НІКО")
Аудитор
У сервісі: 5 років
59 відгуків (59 +) (0 -)
Консультацій: 213
Топ 3 спеціалізації:
  • Бухгалтерський облік
  • Податкове право
  • Корпоративне право

     Доброго дня!


        Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язаньі господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів Українивід 30 листопада 1999 р.  N 291, встановлено що:


    "Рахунок 15 "Капітальні інвестиції" призначений для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів.


За дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції" відображається збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріальних та нематеріальних необоротних активів, за кредитом - їх зменшення (введення в дію, прийняття в експлуатацію придбаних або створених нематеріальних активів тощо).


На субрахунку 151 "Капітальне будівництво" відображаються витрати на будівництво, що здійснюється як господарським, так і підрядним способом для власних потреб підприємства. На цьому субрахунку також ведеться облік устаткування, що підлягає монтажу в процесі будівництва.


Субрахунок 152 "Придбання (виготовлення) основних засобів" призначений для обліку витрат на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 10 "Основні засоби" (крім об'єктів будівництва та основного стада).


На субрахунку 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" відображаються витрати підприємства (організації, установи) на придбання або виготовлення власними силами матеріальних активів, облік яких ведеться на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи".


  Рахунок 23 "Виобництво" призначений для узагальнення інформації про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг).


Зокрема, цей рахунок використовується для обліку на окремих субрахунках витрат:


промислових і сільськогосподарських підприємств на виробництво продукції;


підрядних, геологічних та проектних організацій на виконання будівельно-монтажних, геологорозвідувальних та проектно-вишукувальних робіт;


підприємств транспорту та зв'язку на надання послуг;


науково-дослідних підприємств на виконання науково-дослідних і конструкторських робіт;


підприємств громадського харчування на випуск власної продукції;


дорожніх господарств на утримання й ремонт автомобільних шляхів;


підприємств, які здійснюють виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення та ведуть окремий облік витрат за кожним видом діяльності, що підлягає ліцензуванню;


інших підприємств та організацій;


допоміжних (підсобних) виробництв.


За дебетом рахунку 23 "Виробництво" відображаються прямі матеріальні, трудові та інші прямі витрати, а також розподілені загальновиробничі витрати і втрати від браку продукції (робіт, послуг) з технологічних причин, за кредитом - вартість фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом готової продукції (у дебет рахунків 26, 27), вартість виконаних робіт і послуг (у дебет рахунку 90), собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, робіт, послуг (інструменту, енергії, ремонтно-транспортних послуг тощо).


Аналітичний облік за рахунком 23 "Виробництво" ведеться за видами виробництв, за статтями витрат і видами або групами продукції, що виробляється. На великих виробництвах аналітичний облік витрат може вестися за підрозділами підприємства та центрами витрат і відповідальності."


     Таким чином, оскільки Ваше підприємство визначено не Замовником, а Виконавцем зазначених Вами робіт, то вести облік собівартості таких робіт Вам доцільно вести на рахунку 23 у розрізі об'єктів за етапами робіт, які підлягають передачі балансоутримувачу.


     З повагою, Бутник Ігор.

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram