Основные средства госпредприятия бесплатно получены - амортизация в налоговом учете

Подлежат ли амортизации в налоговом учете госпредприятия бесплатно полученные основные средства и отражать ли доход в налоговом учете в сумме амортизации?

01.03.2018 10:56 2158

Консультація виконавця

B2B Consult
Експерт
У сервісі: 6 років
0 відгуків (0 +) (0 -)
Консультацій: 511

АКТУАЛЬНО НА 11.01.2016 


Предприятие в налоговом учёте не отражает в составе амортизации, сумму амортизации объектов основных средств, бесплатно полученных по распоряжению государственных органов.


Это практика, по нашему мнению, соответствует требованиям Налогового кодекса, исходя из следующих положений Кодекса. Согласно п. 144.1 Налогового кодекса амортизации подлежат расходы на приобретение основных средств для использования в хозяйственной деятельности. В соответствии с п. 146.17.2 к приобретению приравниваются операции по получению основных средств в случае получения их в хозяйственное ведение и не подлежащих приватизации, по решениям центральных органов исполнительной власти, принятых в пределах их полномочий, в случае зачисления на баланс.


Иными словами, если предприятие по решению центральных органов исполнительной власти получает основные средства в хозяйственное ведение и полученные основные средства не подлежат приватизации, то данные операции приравниваются к приобретению с правом дальнейшей амортизации основных средств в налоговом учете.


В соответствии с П(С)БУ №7, Инструкцией № 291 о применении Плана счетов, Методическими рекомендациями по учету основных средств №561 от 30.09.2003г. в сумме, пропорциональной начисленной амортизации, ежемесячно отражается доход от использования безвозмездно полученных основных средств  (кредит субсчета 745 «Доход от безвозмездно полученных активов»  и  уменьшается сумма дополнительного капитала (по дебету субсчета 424 «Безвозмездно полученные необоротные активы»).


Поэтому при отражении в налоговом учете амортизации на такие объекты, предприятие отражает доход также в налоговом учете в сумме амортизации.


Если же предприятие не отражает в налоговом учете амортизацию, по нашем мнению, не должно быть и налогового дохода, ведь такой доход НКУ предписывает в обязательном порядке показывать только в определенных специфических случаях:


137.17. Доходи платника податку у вигляді вартості основних засобів, отриманих з метою здійснення їх експлуатації, які не враховані у складі доходу під час їх зарахування на баланс платника податку відповідно до цього Кодексу, з метою оподаткування визнаються доходами в сумі, що дорівнює сумі амортизації відповідних активів, нарахованої у порядку, передбаченому цим Кодексом, у момент нарахування такої амортизації у разі:


-безоплатно отриманих об'єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, побудованих споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до зазначених мереж;


-безоплатно отриманих або виготовлених чи споруджених за рахунок коштів бюджету або кредитів, залучених Кабінетом Міністрів України чи під гарантії Кабінету Міністрів України, у разі виконання зобов'язань за гарантією Кабінетом Міністрів України;


-безоплатно отриманих підприємствами залізничного транспорту загального користування основних засобів транспортної інфраструктури, що перебували на балансі інших підприємств.

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram