Нове підприємство, не знаємо, які звіти подавати

доброго дня, у 2018 році відкрили приватне підприємство, до цього часу ніяк не можемо стати на облік платниками пдв. (не знаємо, які звіти треба здавати, щоб не було штрафних санкцій, перші обороти по підприємству пройшли в липні цього року. (види діяльності: 35.11 виробництво електроенергії та 01.11 вирощування зернових)

23.07.2019 14:11 2657

Консультація виконавця

Ігор Бутник (ПП АФ "НІКО")
Аудитор
У сервісі: 5 років
59 відгуків (59 +) (0 -)
Консультацій: 213
Топ 3 спеціалізації:
  • Бухгалтерський облік
  • Податкове право
  • Корпоративне право

       Доброго дня!


     Якщо у Вас не було внесення статутного капіталу та найманих працівників, то Ви ще не пропустили подання жодного звіту, за яке мали б бути штрафні санкції. Норми Податкового кодексу про це:


"Стаття 49. Подання податкової декларації до контролюючих органів


49.1. Податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.


49.2. Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є. Цей абзац застосовується до всіх платників податків, в тому числі платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування обліку та звітності. 


Стаття 120. Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності


120.1. Неподання (крім випадків, якщо податкова декларація не подається відповідно до пункту 49.2 статті 49 цього Кодексу) або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов'язок подання якої до контролюючих органів передбачено цим Кодексом, -


тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.


Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, -


тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання."


     За наявності внесеного статутного капіталу фінансова звітність за формою 1-мс, яка разом із 2-мс є обов'язковим додатком до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (див. додаток до П(С)БО 25 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00) містить показники, а тому підлягає поданню до податкових органів разом із Податковою декларацією з податку на прибуток підприємств (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1415-15) у 60-денний строк після закінчення звітного року (Підпункти 49.18.3, 49.18.6 та п. 57.1 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI).


     За наявності найманих працівників:


-щомісячно не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним, подається Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) (Пункт 1 розд. III Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435);


-щоквартально, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу, подається Податковий розрахуноу сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку  (форма № 1ДФ). (Підпункт 49.18.2 та пп. "б" п. 176.2 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI). 


     При прийнятті найманого працівника подається Повідомлення про прийняття працівника на роботу у порядку, затвердженому ПКМУ від 17 червня 2015 р. № 413 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2015-%D0%BF).


     У разі виникнення рухомих та нерухомих об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, про такі об'єкти подається Повідомлення за  формою № 20-ОПП протягом 10 робочих днів після реєстрації, створення чи відкриття таких об'єктів у порядку, встановленому Розділом VIII Порядку обліку платників податків і зборів (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11).


     Реєстрація платників податку на додану вартість відбувається у відповіднсті до Розділу V Податкового кодексу України в порядку, встановленому Положенням про реєстрацію платників податку на додану вартість (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-14). 


     Відповідно до статті 181 Податкового кодексу України особа підлягає обов'язковій реєстрації платником податку на додану вартість лише у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1000000 гривень (без урахування податку на додану вартість), крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої групи.


     Якщо особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 цього Кодексу не є платником податку у зв'язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, вважає за доцільне добровільно зареєструватися як платник податку, така реєстрація здійснюється за її заявою (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1456-14#n414).


     Таким чином, до досягнення обсягу оподаткованих операцій за кожні останні 12 календарних місяців 1 000 000 грн., Вам не обов'язково реєструватися платником податку на додану вартість, тобто, потрібно порахувати, чи вигідна Вам буде така реєстрація, зважаючи на те, що з моменту реєстрації платником ПДВ усі Ваші доходи (окрім тих, які згідно з Розділом V Податкового кодексу не є об'єктом оподаткування, звільнені, чи оподатковуються за нульовою ставкою) обкладатимуться ПДВ, а чи придбаватимуться Вами для ведення діяльності товарно-матеріальні цінності та послуги у платників ПДВ та у якій кількості, для зменшення суми ПДВ, яка перераховується на бюджетний рахунок - питання, яке підлягає дослідженню, бажано, до прийняття рішення про добровільну реєстрацію.


     Платники податку на додану вартість щомісячно подають Декларацію (https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0159-16) протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця.


     Що стосується звітності до органів державної статистики, то за посиланням: http://rsp.ukrstat.gov.ua/edrpou увівши код ЄДРПОУ Вашого підприємства, Ви побачите перелік звітності для Вашого підприємства.


З повагою, Ігор Бутник.

Якщо подобається, тисни кнопку
Не знайшли відповіді на своє запитання? Тоді поставте платне або безкоштовне запитання
Підписуйтесь на B2BConsult.ua в соціальних мережах!
І будьте в курсі правових, податкових, фінансових новин України, а також нашого сервісу!

Підписатися в Facebook

Підписатися в Instagram

Підписатися в Telegram